INTELIGENTNÍ CESTA K JEŠTĚ VĚTŠÍ RADOSTI Z JÍZDY.

Asistenční systémy BMW Personal CoPilot v BMW řady 3 Touring.

Čím více se můžete soustředit na řízení, tím více radosti zažíváte. Proto za vás BMW řady 3 Touring vykoná mnoho úkolů. Asistenční systémy varují před hrozícím nebezpečím. Navigační systém Professional se postará o to, že vás nepřekvapí nic nepříjemného, dokonce i v neznámém prostředí. A s chytrými pomocníky je parkování pohodlnější než kdykoliv předtím.*
* Některé Asistenční systémy nejsou k dispozici ve všech zemích EU. Informujte se u svého prodejce.

Read more

ASISTENČNÍ SYSTÉMY.

Součástí výbavy Driving Assistant jsou kamerové systémy varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu, upozornění na nebezpečí kolize s vozem jedoucím vpředu a varování před přítomností osob s funkcí automatické aktivace brzd ve městě.


Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu sleduje vodorovné dopravní značení a upozorní řidiče vibracemi volantu na nechtěné opuštění jízdního pruhu při rychlostech nad 70 km/h. Výstraha se neaktivuje, pokud je změna jízdního pruhu úmyslná, tj. když dojde k zapnutí směrového ukazatele.


Zatímco systém upozornění na nebezpečí kolize s vozem jedoucím vpředu s funkcí automatické aktivace brzd ve městě varuje před hrozící srážkou s vpředu jedoucími vozidly, systém varování před přítomností osob s funkcí automatické aktivace brzd ve městě upozorňuje na hrozící srážku s chodci. Pokud vozidlo před Vámi prudce zabrzdí, aktivuje se upozornění na nebezpečí kolize s vozem jedoucím vpředu a Vaše BMW řady 3 okamžitě zareaguje. Systém funguje v několika krocích. Nejprve se zobrazí výstražný symbol, potom symbol začne blikat a zazní výstražný zvukový signál. Nakonec dojde k mírnému brzdění (při jízdě rychlostí do 60 km/h). Systém varování před přítomností osob funguje při rychlostech v rozmezí 10 až 60 km/h. V případě bezprostředního nebezpečí kolize s chodcem se rozezní akustický výstražný signál. Pokud systém vyhodnotí, že vozu hrozí možná kolize, v brzdové soustavě v tu chvíli dojde ke zvýšení tlaku, aby se dosáhlo rychlejší odezvy brzd. V případě nutnosti reagovat na nenadálou dopravní situaci systém začne sám brzdit. Tuto funkci může negativně ovlivnit tma nebo mlha.

ADAPTIVNÍ SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ UDRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI S FUNKCÍ STOP&GO.

ADAPTIVNÍ SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ UDRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI S FUNKCÍ STOP&GO.

Aktivní systém pro automatické udržování rychlosti s funkcí Stop & Go, zahrnující radarový systém upozornění na nebezpečí kolize s vozem jedoucím vpředu s funkcí automatické aktivace brzd, nabízí větší pohodlí a bezpečí během jízdy v kolonách. Systém dohlíží na to, aby vůz dodržoval stálou, přednastavenou rychlost, stejně jako požadovaný odstup od vozidla jedoucího před Vámi. Vůz sám zrychluje, brzdí a udržuje si nastavený odstup od vozu vpředu, dokonce i v pomalém provozu nebo během stání v koloně. Pokud se vůz přiblíží k vozidlu jedoucímu před ním nebo se před vůz do jízdního pruhu zařadí jiné vozidlo, systém přesně přizpůsobí jízdní rychlost chování ostatních účastníků provozu. Systém lze aktivovat při rychlostech až do 210 km/h.


Funkce Stop & Go nejenže automaticky přizpůsobuje rychlost vozu až do jeho úplného zastavení, ale také ji dokáže rychle automaticky zvýšit na požadovanou hodnotu, jakmile to dopravní situace dovolí.


Pokud vozidlo před Vámi prudce zabrzdí, aktivuje se upozornění na nebezpečí kolize s vozem jedoucím vpředu a Vaše BMW okamžitě zareaguje. Systém funguje v několika krocích. Nejprve se na displeji zobrazí varovný symbol, který se následně rozbliká, a zároveň zazní výstražný zvukový signál. Nakonec automobil prudce zabrzdí.

BMW HEAD-UP DISPLEJ.

Plně barevný BMW Head-Up Displej promítá důležité informace přímo do zorného pole (s polarizačními brýlemi není 100 % viditelný), takže se řidič nebo řidička může zcela koncentrovat na řízení. V závislosti na výbavě zobrazuje Head-Up Displej také ukazatel rychlostních limitů včetně zákazu předjíždění, tipy ECO PRO, zprávy Check control, stejně jako informace a varování od asistenčních systémů řidiče. Často používané funkce, jako je telefon či zábavní služby, se zobrazují také. Ikony zobrazované na čelní sklo jsou k dispozici ve vysokém rozlišení v celé škále barev a v realisticky řešených symbolech. Promítaná zobrazení se jeví, jako by byla 2,3 metru před vozem. Informace jsou v kombinaci s optimálním umístěním dobře a pohodlně čitelné a neodvádějí řidičovu pozornost. Intenzita osvětlení Head-Up Displeje se automaticky mění podle okolního světla, zatímco umístění a výška zobrazovaných údajů se mění podle toho, zda je den nebo noc. Řidič si může individálně upravit, jaké informace se mu budou kromě standardně promítané rychlosti jízdy a varovných upozornění asistenčních systémů zobrazovat.

PARKOVÁNÍ.

BMW řady 3 Touring v rámci výbavy na přání nabízí inteligentní systémy pro zajíždění do parkovacích míst a vyjíždění z nich. Užitečné asistenční systémy, jako je parkovací kamera, parkovací asistent nebo funkce Surround View, zvyšují komfort ve všech situacích při parkování vašeho vozu – a v obzvláště těsných místech, kde máte omezený výhled.

 • Parkovací kamera

  Zadní parkovací kamera umožňuje řidiči na kontrolním displeji sledovat situaci za vozem při couvání a zlepšuje viditelnost při couvání v rychlostech nižších než 15 km/h, například při parkování.
  Interaktivní linky znázorňují, zda je vybrané místo pro vůz dostatečně velké, a poskytují pomoc během parkování tím, že na kontrolní displej barevně zobrazují dostupnost vybraného parkovacího místa. Pokud je místo vhodné, systém řidiči pomáhá se zaparkováním. Jsou-li kola plně vytočená, objeví se červeně vyznačený poloměr otáčení, stejně jako zelené interaktivní naváděcí linky, které se přizpůsobují každému pohybu předních kol.
  Zadní parkovací kamera se automaticky deaktivuje po deseti metrech nebo v případě, že se vůz pohybuje rychlostí větší než 15 km/h. Je-li vůz vybaven tažným zařízením, přibližovací funkce zadní parkovací kamery výrazně usnadňuje připojení přívěsu.

 • Parkovací asistent

  Parkovací asistent usnadňuje podélné parkování. Bez ohledu na to, zda je aktivován, systém měří velikost potenciálního parkovacího místa, okolo kterého vůz projíždí nízkou rychlostí (nižší než 35 km/h) a v maximální vzdálenosti 1,5 m od řady zaparkovaných vozidel.


  Pokud je rozestup mezi zaparkovanými vozy adekvátní, pak stačí zapnout směrový ukazatel a parkovací asistent převezme ovládání volantu, zatímco řidič obsluhuje pouze pedál plynu, brzdu a řadicí páku. Systém také zobrazuje informace na hlavním displeji a vydává doplňkové akustické signály. Parkování je pak mnohem pohodlnější a bezpečnější.


  Blíží-li se vůz k překážce, aktivuje se automaticky parkovací asistent prostřednictvím funkce automatické kontroly vzdálenosti při parkování (Auto PDC). Pokročilé funkce parkovacího asistentu se v praxi projevují například tak, že Vám systém nabídne pomoc s kolmým parkováním. Kromě toho Vás systém kontroly vzdálenosti při parkování dokáže upozornit pomocí akustického varovného signálu na přítomnost překážky podél vozu. Řidič se tak může zcela uvolnit a užívat si během parkování pocitu vyššího bezpečí.


  Při parkování bez parkovacího asistenta lze využít boční senzory, které sledují oblasti po stranách vozidla a zobrazují překážky na hlavním displeji. Řidič se tak může zcela uvolnit a užívat si během parkování pocitu vyššího bezpečí.

 • Surround View

  Kamerový systém Surround View obsahuje kamerové funkce Top View a Side View. Kamery umístěné ve vnějších zpětných zrcátkách a zadní parkovací kamera umožňují 270° pohled okolo vozu.
  Funkce Top View zobrazuje okolí vozu pro snadnější manévrování. Širokoúhlá kamera funkce Side View usnadňuje navigování v oblastech se sníženou viditelností, jako jsou výjezdy nebo nepřehledné křižovatky. Dvě digitální kamery umístěné v levé i pravé sekci přední části vozu snímají dopravní situaci před vozem. Díky tomu je včas rozpoznáno blížící se auto a řidič může adekvátně zareagovat. Funkce Side View se automaticky deaktivuje ve chvíli, kdy vozidlo překročí rychlost 15 km/h. Řidič si poté může aktivovat zadní parkovací kameru, funkci Top View nebo Side View.
  Kamerový systém se aktivuje ve chvíli, kdy řidič zařadí zpětný chod nebo zmáčkne tlačítko PDC či Side View. Obraz se zobrazuje na kontrolním displeji.

NAVIGAČNÍ SYSTÉM PROFESSIONAL.

Navigační systém Professional se vyznačuje elegantním designem a vynikající škálou nabízených služeb. Tento na obsluhu jednoduchý integrovaný navigační systém se obsluhuje prostřednictvím systému iDrive a dotykového ovladače iDrive Touch. Systém se skládá z hands-free sady s USB rozhraním a hlasovým ovládáním, rádia BMW Professional s jednotkou pro přehrávání DVD, stejně jako z 20GB pevného disku pro ukládání hudebních souborů. Rovněž je přizpůsoben pro použití služby RTTI. Vestavěný 8,8palcový barevný LCD displej s rozlišením 1280 x 480 pixelů a funkcí rozdělení (hlavní a doplňková část) je navržen pro optimální čitelnost a přehlednost.

 • Dotykový ovladač iDrive Touch

  Systém lze intuitivně obsluhovat pomocí dotykového ovladače iDrive Touch, který umožňuje zadat adresu do navigace tím, že ji prstem napíšete na podložku citlivou na dotyk. Navigační systém lze také ovládat tlačítky přímé volby s osmi funkčními záložkami nebo hlasovými povely. Díky zobrazování trojrozměrné mapy je možné používat satelitní zobrazení, stejně tak jako realistické znázornění vybraných památek. Používání navigačního systému se tak stává vzrušujícím vizuálním zážitkem.

 • Automatická aktualizace map

  Aktualizace map jsou u prodejců BMW k dispozici zdarma, a to po dobu tří let. V rámci sítě BMW ConnectedDrive se systém ve vybraných evropských zemích automaticky aktualizuje po dobu tří let, a to až čtyřikrát do roka.

VAROVÁNÍ PŘED NECHTĚNÝM OPUŠTĚNÍM JÍZDNÍHO PRUHU.

VAROVÁNÍ PŘED NECHTĚNÝM OPUŠTĚNÍM JÍZDNÍHO PRUHU.

Kamerový systém varující před nechtěným opuštěním jízdního pruhu monitoruje v rychlostech vyšších než 20 km/h vozy přijíždějící ve slepém úhlu, stejně jako vozy jedoucí v sousedních pruzích. Na přítomnost vozů v nebezpečných zónách je řidič upozorněn trojúhelníkovým výstražným symbolem ve zpětných zrcátkách. Pokud řidič i přes toto varování zapne směrový ukazatel s úmyslem vybočit z pruhu, systém na nebezpečnou situaci zareaguje vibrací volantu a zablikáním trojúhelníkového vystražného symbolu ve zpětných zrcátkách

UKAZATEL RYCHLOSTNÍCH LIMITŮ VČETNĚ UKAZATELE ZÁKAZU PŘEDJÍŽDĚNÍ

UKAZATEL RYCHLOSTNÍCH LIMITŮ VČETNĚ UKAZATELE ZÁKAZU PŘEDJÍŽDĚNÍ

Bezpečnost především: ukazatel rychlostních limitů včetně ukazatele zákazu předjíždění znázorňuje aktuální povolenou rychlost, stejně jako zákazy předjíždění. Informace se zobrazují na informačním displeji v přístrojovém štítu nebo na Head-Up Displeji. Speciální kamera detekuje příslušné dopravní značení. Informace jsou zpracovávány řídicí jednotkou společně s daty z navigačního systému. Systém spolupracuje také s dešťovým senzorem, takže umí přečíst i značky se specifickými příkazy omezujícími platnost – například za deštivého počasí nebo v určitou denní hodinu.

BMW SELECTIVE BEAM.

BMW SELECTIVE BEAM.

S funkcí BMW Selective Beam je řízení v nočních hodinách příjemnější a bezpečnější. Poskytuje vynikající viditelnost a neoslňuje ostatní účastníky provozu. Systém, který je součástí výbavy na přání, monitoruje ostatní účastníky silničního provozu a zabraňuje tomu, aby byli oslněni dálkovými světly. Světelný dosah 400 metrů zajišťuje včasnou detekci nebezpečí a propracované řízení světlometů.