PŘENECHTE TO. SPOLEHLIVÝM POMOCNÍKŮM.

Asistenční systémy BMW ConnectedDrive v BMW řady 7.

Na cestách vás různými způsoby podporuje množství pokrokových technologií, které zaručují špičkový komfort a bezpečnost. To znamená, že se můžete soustředit jen na to skutečně důležité – na bezstarostnou jízdu.*
* Některé Asistenční systémy nejsou k dispozici ve všech zemích EU. Informujte se u svého prodejce.

Read more

NAVIGAČNÍ SYSTÉM PROFESSIONAL S DOTYKOVÝM DISPLEJEM.

Navigační systém Professional se vyznačuje elegantním designem a širokou škálou nabízených služeb. Tento na obsluhu jednoduchý integrovaný navigační systém se obsluhuje prostřednictvím systému iDrive a dotykového ovladače iDrive Touch a dotykového displeje. Systém se skládá z hlasového ovládání, rádia BMW Professional s jednotkou pro přehrávání DVD, stejně jako z 20GB pevného disku pro ukládání hudebních souborů. Rovněž je přizpůsoben pro použití služby RTTI. Vestavěný 10,25palcový barevný LCD displej s funkcí rozdělení (hlavní a doplňková část) je navržen pro optimální čitelnost a přehlednost.
Ovládání umožňuje plynulé přepínání mezi jednotlivými formami zadávání pokynů prostřednictvím dotykového ovladače iDrive Touch, jehož na dotyk citlivý povrch umožňuje zadávání cílových destinací do navigačního systému pohybem prstu, pomocí dotykového displeje, gesty nebo hlasovým ovládáním, stejně jako prostřednictvím sedmi záložek.
Systém ve vybraných evropských zemích až čtyřikrát do roka, a to po dobu tří let, automaticky aktualizuje mapové podklady.
Zobrazené ilustrace se mohou změnit

 • Automatická aktualizace mapových podkladů

  Nejnovější generace navigačního systému Professional ve spojení s BMW ConnectedDrive automaticky aktualizuje mapové podklady, a to až čtyřikrát do roka. Jakmile je pro předem zvolenou lokalitu k dispozici nový mapový podklad, aktualizace je přes mobilní síť bezdrátově přenesena do vestavěné SIM karty.
  Za automatické stažení mapových podkladů se neplatí žádné poplatky a ani není nutná registrace. Již není zapotřebí manuální aktualizace prostřednictvím jednotky na ukládání dat, nebo přes servisního partnera BMW.

DRIVING ASSISTANT PLUS.

Výbava Driving Assistant Plus nabízí pohodlí částečně autonomního řízení díky aktivního systému pro automatické udržování rychlosti s funkcí Stop & Go a asistenta pro jízdu v jízdních pruzích. Kromě funkcí jízdního asistentu vůz využívá další aktivní prvky ke zvýšení bezpečnosti: systémy varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu, asistent pro jízdu v pruzích s aktivní ochranou proti boční kolizi, upozornění na nebezpečí kolize s vozem jedoucím vpředu a varování před přítomností osob s funkcí automatické aktivace brzd a systémem varujícím před vozy přijíždějícími z boku.

Aktivní systém pro automatické udržování rychlosti zachovává nastavenou rychlost (až 210 km/h), stejně jako odstup od vpředu jedoucího vozidla. Asistent pro jízdu v jízdních pruzích funguje ve stejném rychlostním rozsahu. Asistent přebírá řízení za řidiče a automaticky udržuje vůz uprostřed jízdního pruhu. V pomalém provozu a při jízdě v koloně vůz udržuje nastavenou vzdálenost od vpředu jedoucího vozu automatickým ovládáním brzdy a plynu.

Zobrazené ilustrace mohou být kdykoli změněny.

 • Asistent řízení včetně asistenta jízdy v kolonách

  Systém aktivního udržování v jízdním pruhu včetně asistenta jízdy v kolonách lze aktivovat jako podporu řidiče při monotónních dopravních situacích. V rychlostech do 210 km/h systém automaticky řídí vůz a udržuje ho uprostřed jízdního pruhu.

  Vyspělý systém asistence řízení funguje nezávisle na aktivním systému pro automatické udržování rychlosti. Využívá několik radarových systémů a stereo kameru. Systém se orientuje podle vodicích čar na vozovce a vozidla jedoucího vpředu. Systém automaticky udržuje nastavenou vzdálenost od vpředu jedoucího vozu a reguluje rychlost až do úplného zastavení, stejně jako aktivně zasahuje do řízení. Asistent řízení včetně asistentu jízdy v kolonách představuje další milník na cestě k dosažení vysoce automatizovaného řízení.

  Přestože systém je schopen vůz řídit samostatně, řidič je ze zákona povinen pokračovat v jízdě s oběma rukama na volantu. Pokud řidič tento požadavek nerespektuje, senzory systému tuto skutečnost zaznamenají a řidiče po určité době akusticky upozorní. Pak se systém přepne do režimu připravenosti. To samé platí v případě, že řidič při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého použije ukazatel změny směru, nebo pokud nejsou naplněny systémové požadavky, například když je jízdní pruh příliš úzký.

 • Systém udržující vůz v jízdním pruhu s aktivní ochranou před nárazem z boku

  Systém udržující vůz ve zvoleném jízdním pruhu s aktivní ochranou před nárazem z boku aktivně zasahuje do řízení a předchází nechtěnému vyjetí z jízdního pruhu, nebo srážce s objekty po boku vozu. Je-li systém varující před čelní srážkou aktivní a vozidlo vpředu zabrzdí, BMW okamžitě reaguje varováními se stupňující se intenzitou, lehkým přibrzděním a nakonec plným brzděním.

BMW HEAD-UP DISPLEJ.

Plně barevný BMW Head-Up Displej promítá důležité informace přímo do zorného pole, takže se řidič nebo řidička může zcela koncentrovat na řízení. V závislosti na výbavě zobrazuje Head-Up Displej také ukazatel rychlostních limitů včetně zákazu předjíždění, tipy ECO PRO, zprávy Check Control, stejně jako informace a varování od asistenčních systémů řidiče. Často používané funkce, jako je telefon či zábavní služby, se zobrazují také.

Ikony zobrazované na čelní sklo jsou k dispozici ve vysokém rozlišení v celé škále barev a v realisticky řešených symbolech. Promítaná zobrazení se jeví, jako by byla 2,3 metru před vozem. Informace jsou v kombinaci s optimálním umístěním dobře a pohodlně čitelné a neodvádějí řidičovu pozornost.

Intenzita osvětlení Head-Up Displeje se automaticky mění podle okolního světla, zatímco umístění a výška zobrazovaných údajů se mění podle toho, zda je den nebo noc. Řidič si může individuálně upravit, jaké informace se mu budou kromě standardně promítané rychlosti jízdy a varovných upozornění asistenčních systémů zobrazovat.

PARKOVÁNÍ.

Tři funkce, které dohromady fungují dokonale – díky parkovacímu asistentu, dálkově ovládanému parkování a aktivnímu PDC zaparkujete BMW řady 7 naprosto bez námahy. Dokonce ani úzké garáže už nepředstavují problém. Jednoduše vystupte a stisknutím tlačítka na klíči s displejem BMW na dálku zaparkujte své BMW řady 7.

 • Dálkově ovládané parkování

  Funkce dálkově ovládaného parkování řidiči umožňuje pohodlně vystoupit z vozu dřív, než ho pomocí dálkového ovládání pohybem vpřed zaparkuje do úzkého parkovacího místa nebo garáže, případně pohybem vzad s vozem z těchto míst vycouvá. Funkci dálkově ovládaného parkování řidič aktivuje mimo vozidlo pomocí klíče s displejem BMW.

  Celý proces parkování monitoruje systém PDC, parkovací asistent a také kamery Surround View. Aby řidič mohl funkce dálkového ovládaného parkování využít, musí vozidlo k parkovacímu místu nebo garáži stát rovně a čelně. V případě potřeby může řidič vozidlo během procesu parkování kdykoliv zastavit.

  Jakmile je vůz zaparkován, motor lze vypnout klíčem. Jakmile nastane čas opět vyrazit, motor je možné pomocí klíče také nastartovat. Při dálkově řízeném vyjíždění z parkovacího místa vůz automaticky couvá v přímém směru.

  Funkce dálkově ovládaného parkování je dostupná od března 2016 pro modely 730d, 740d, 730i, 740i, 750i, 730Ld, 740Ld, 730Li, 740Li a 750Li.

 • Parkovací asistent

  Parkovací asistent včetně navádění parkuje do parkovacích míst, která jsou k vozovce paralelně nebo kolmo, naprosto automaticky. Ať už je systém aktivní či není, proměřuje všechny okolní prostory vhodné pro zaparkování – i ty velmi těsné – a to do rychlosti 35 km/h a ve vzdálenosti 1,5 metru od řady zaparkovaných vozů.
  Najde-li systém dostatečně velkou mezeru, řidič jednoduše zapne směrový ukazatel a parkovací asistent se postará o otáčení volantem, stejně jako ovládá plynový pedál, převodovku a brzdy. Řidič pouze celý proces parkování sleduje. Systém rovněž na kontrolním displeji zobrazuje doplňkové informace a vydává dodatečné akustické signály. Jakmile parkovací asistent proces parkování dokončí, vydá akustický signál a přesune volič rychlostních stupňů do pozice P.
  Pokud se při parkování nepoužívá parkovací asistent, automobil používá další senzory a monitoruje oblasti po stranách vozu, a případné překážky zobrazuje na kontrolním displeji. Pokud při couvání hrozí, že automobil do překážky narazí, systém aktivního PDC vůz automaticky zastaví. Řidič tak může zůstat v klidu a užívat si větší bezpečnost při parkování.

 • Aktivní PDC

  Brzdná funkce aktivního systému PDC řidiči pomáhá v situacích, kdy musí při parkování vozu couvat. Předchází kolizím a snižuje závažnost nehody. Řidič tak může zůstat v klidu a užívat si větší bezpečnost při parkování.

FUNKCE SURROUND VIEW VČETNĚ 3D VIEW, TOP VIEW A PANORAMA VIEW.

Kamerový systém Surround View obsahuje zadní parkovací kameru a funkce Panorama View, Top View, 3D View a Remote 3D View. Kamery umístěné ve vnějších zpětných zrcátkách a přední a zadní parkovací kamery umožňují 360° pohled okolo vozu.

Funkce Top View řidiči nabízí kromě jednoduchého vyobrazení situace za vozem také možnost vidět podél vozu pro ještě pohodlnější manévrování. Funkce 3D View nabízí trojrozměrný počítačový pohled pro lepší přehled při parkování. Panorama View usnadňuje navádění v místech se sníženou viditelností, jako jsou příjezdové cesty nebo nepřehledné křižovatky. Digitální kamera umístěná vpředu uprostřed vozidla zachycuje dopravní situaci před vozem. To umožňuje včas zaregistrovat přijíždějící vozidla, takže řidič může adekvátně reagovat. Funkce Side View se automaticky deaktivuje, když vozidlo dosáhne rychlosti 15 km/h.

Řidič může přepínat mezi třemi funkcemi – Top View, Panorama View a 3D View. Při opětovné aktivaci systému se automaticky spustí naposledy zvolená funkce. Kamerové systémy se aktivují, když auto začne couvat nebo když stisknete tlačítko PDC či tlačítko Panorama View. Obraz z kamer se zobrazuje na hlavním displeji. Díky funkci Remote 3D View řidič uvidí okolí zaparkovaného vozidla na dálku přímo ve svém iPhonu.

Surround View.

Podívejte se na film o této funkci.

BMW NIGHT VISION S ROZPOZNÁVÁNÍM OSOB.

Noční vidění BMW Night Vision s rozpoznáváním osob řidiči dovoluje dohlédnout dál, než kam dosvítí světelný paprsek předních světlometů, a v nočních hodinách umožňuje na velkou vzdálenost rozpoznat osoby a velká zvířata. Rozpoznané osoby nebo velká zvířata jsou rovněž selektivně osvětleny funkcí Dynamic Marker Light, což je součást neoslňujících předních světlometů. Infračervená kamera umístěná v masce chladiče promítá obraz před vozem na kontrolní displej. Řidiči tak umožňuje rozpoznat osoby nebo zvířata až na vzdálenost 300 metrů.

Systém v závislosti na rychlosti vozu a úhlu natočení volantu také propočítává, zda identifikovaný objekt představuje skutečné nebezpečí. V případě akutního nebezpečí se na multifunkčním palubním ukazateli a na BMW Head-up displeji zobrazí blikající červený symbol (zvířete nebo osoby). Zazní zvukový signál a zvýší se tlak v brzdové soustavě, aby byla připravena a zkrátila se tak reakční doba.

Tento výstražný systém se automaticky aktivuje, když nastartujete vozidlo. Proto v případě nebezpečí systém vyšle varování i přesto, že obraz kamery není zapnutý. Systém BMW Night Vision s rozpoznáváním osob je inovací od BMW ConnectedDrive.

 • Spotřeba paliva a emisí CO2 pro modely BMW řady 7 se vznětovým nebo zážehovým motorem*.
  Kombinovaná spotřeba paliva (l / 100 km): 12,6* až 4,4
  Kombinované emise CO2 (g /km): 294* až 116

  Spotřeba paliva a emisí CO2 pro modely BMW řady 7 iPerformance**:
  Kombinovaná spotřeba paliva (l / 100 km): 2.3 až 2.1
  Kombinované emise CO2 (g /km): 53 až 49
  Kombinovaná spotřeba elektrické energie (kWh / 100 km): 13,9 až 12,5

  Spotřeba paliva a emisí CO2 pro BMW 750Li xDrive:
  Kombinovaná spotřeba paliva (l / 100 km): 8.5 až 8.3
  Kombinované emise CO2 (g /km): 197 až 192

  Spotřeba paliva a emisí CO2 pro BMW M760Li xDrive a BMW M760Li xDrive Model V12 Excellence*:
  Kombinovaná spotřeba paliva (l / 100 km): 12.6
  Kombinované emise CO2 (g /km): 299

  Fuel consumption and CO2 emissions for the BMW 730d:
  Fuel consumption in l/100 km (combined): 4.9 až 4.5
  CO2 emissions in g/km (combined): 129 až 119

  Spotřeba paliva a emisí CO2 pro BMW 740Le iPerformance:
  Kombinovaná spotřeba paliva (l / 100 km):2.1
  Kombinované emise CO2 (g /km): 49
  Kombinovaná spotřeba elektrické energie (kWh / 100 km): 12.5

  * Předbězné údaje
  ** Předbězné údaje

  Modely BMW iPerformance 740e, 740Le a 740Le xDrive budou dostupné během roku 2016.

  Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou měřeny legislativní metodikou dle NEDC (New European Driving Cycle).

  Hodnoty spotřeby paliva, emisí CO2 a spotřeby elektrické energie závisejí na rozměrech použitých kol a pneumatik.
  Další informace o oficiální spotřebě paliva a emisích CO2 nových osobních automobilů lze nalézt v „Příručce o spotřebě paliva a emisích CO2 nových osobních automobilů“, kterou získáte zdarma u všech prodejců a na adrese: DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Německo.