ZAMĚSTNEJTE SPOLEHLIVÉ POMOCNÍKY.

Dokonalý partner. BMW X6 vám život v mnohém velmi usnadňuje. Díky inteligentním systémům, které poskytují veškerou potřebnou podporu. Například plně automatický parkovací asistent a systém Surround View, které vám pomáhají zvládat manévry s vozidlem v náročných situacích. Pro maximální pohodlí. Pro maximální bezpečnost. A pro vaši radost z jízdy.

Kontrolní displej s novým designem uživatelského rozhraní je k dispozici od října 2016.

Read more

DRIVING ASSISTANT PLUS.

Součástí výbavy Driving Assistant Plus jsou nejen jízdní asistenční systémy, varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu a upozornění na nebezpečí kolize s vozem jedoucím vpředu s funkcí automatické aktivace brzd, ale také aktivní systém pro udržování rychlosti s funkcí Stop & Go a asistent jízdy v kolonách.

Aktivní systém pro automatické udržování rychlosti dohlíží na to, aby vůz dodržoval stálou, přednastavenou rychlost a požadovaný odstup od vozidla jedoucího před Vámi v rychlostech až 210 km/h. Vůz sám zrychluje, brzdí a udržuje si nastavený odstup od vozu vpředu, dokonce i v pomalém provozu nebo během stání v koloně. Pokud vozidlo před Vámi prudce zabrzdí, systém vozu BMW neodkladně zakročí, aby zabránil kolizi, jakmile se aktivuje upozornění na nebezpečí kolize s vozem jedoucím vpředu. Systém funguje v několika krocích. Nejprve se na displeji zobrazí varovný symbol, který se následně rozbliká, a zároveň zazní výstražný zvukový signál. Nakonec automobil začne brzdit.

Asistent jízdy v kolonách zbavuje řidiče zátěže během monotónních situací při jízdě. V hustém provozu do rychlosti 60 km/h systém umožňuje „splynutí“ s okolním provozem a snižuje tak stres při jízdě v koloně. Automaticky udržuje požadovanou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla a reguluje rychlost vozidla až do úplného zastavení – a aktivně ovládá řízení.

BMW HEAD-UP DISPLEJ.

Plnobarevný BMW Head-up displej promítá důležité informace o jízdě přímo do Vašeho zorného pole a Vy se tak můžete plně koncentrovat na řízení. Displej zobrazuje informace o rychlosti a – v závislosti na výbavě – navigační pokyny, informace o maximální povolené rychlosti a zákazu předjíždění, seznam kontaktů z telefonu a seznam multimédií, spolu s informacemi a výstrahami z různých jízdních asistenčních systémů. Barevné ikony promítané na čelní sklo jsou zobrazovány ve zvláště vysokém rozlišení. Promítaný obraz vypadá, jako kdyby byl 2,3 m před vozidlem. Tyto parametry v kombinaci s optimálním umístěním displeje umožňují rychlé a pohodlné čtení údajů, aniž by byla Vaše pozornost odváděna od řízení. Jas projekce se automaticky přizpůsobuje venkovním světelným podmínkám. Zobrazení displeje má denní a noční režim. Displej je výškově nastavitelný. Řidič si může také zvolit, jaké informace kromě aktuální rychlosti a výstrah z jízdních asistenčních systémů se budou na Head-up displeji zobrazovat.

PARKOVACÍ ASISTENT.

Plně automatický parkovací asistent představuje nejnovější generaci technologie pro komfortní parkování s vozidly BMW. V této generaci systém zvolí rychlostní stupeň pro jízdu vpřed nebo vzad, převezme kontrolu nad řízením a podle potřeby automaticky akceleruje nebo brzdí. Před parkovacím manévrem musí řidič pouze zapnout ukazatel směru a během celého procesu parkování držet stisknuté tlačítko PDC. Přitom je nutné sledovat prostor kolem vozidla prostřednictvím aktivované zadní kamery. Po dokončení manévru zvolí systém jízdní polohu P. Při jízdě rychlostí nižší než 35 km/h a s maximální vzdálenosti 1,5 m od zaparkovaných vozidel zobrazují ultrazvukové snímače na hlavním displeji vhodná parkovací místa pro podélné zaparkování na okraji vozovky.

BMW NIGHT VISION S FUNKCÍ DYNAMIC LIGHT SPOT.

Systém BMW Night Vision s funkcí dynamického osvětlení dokáže v noci rozpoznávat osoby a větší zvířata – a to i na značnou vzdálenost – a osvětlit je.
Infračervená kamera v přední masce BMW přenáší obraz osob a zvěře přímo na hlavní displej. Inteligentní systém včasného varování s jasným výhledem: V případě rozpoznání chodců nebo větších zvířat prostřednictvím infračervených snímačů, kdy hrozí potenciální srážka, na ně systém nasměruje dva samostatné dynamické světelné body, bez dalšího nepříjemného efektu oslnění. Toto osvětlení umožňuje, aby byli řidič i blížící se osoby velmi účinným způsobem varováni před možným rizikem nebezpečné situace.
Řidič obdrží další varování na plnobarevném BMW Head-up displeji nebo na sdruženém přístroji v případě, že dojde k aktivaci zobrazení termokamery. Pokud hrozí okamžité riziko srážky s detekovanými osobami nebo zvěří, zazní také akustický signál a bude zahájena příprava brzd na bezprostřední akci. Systém BMW Night Vision s funkcí dynamického osvětlení je další z inovací BMW ConnectedDrive.

SURROUND VIEW.

Součástí SurroundView jsou kamerové systémy Top View, Rear View a Panorama View. Kamery umístěné ve vnějších zpětných zrcátkách spolu s širokoúhlými kamerami vpředu a vzadu vytvoří 360° pohled na okolí vozu, stejně tak jako panoramatický pohled na prostor před a za vozidlem. Funkce Top View zobrazí počítačem vygenerovaný 360° pohled kolem vozu z ptačí perspektivy, který je připraven významně usnadnit manévrování. Širokoúhlé kamery umístěné vpředu mezi ledvinkami masky chladiče a v zadní části vozu slouží pro vytvoření panoramatického pohledu na prostor před a za vozidlem. Funkce Cross Traffic Assistant varuje řidiče před vozidly blížícími se ze strany tím, že nejprve zobrazí po stranách vyobrazeného vozu žluté linky a posléze se rozsvítí žlutý výstražný trojúhelník. Kamerové systémy se aktivují při zařazení zpětného chodu nebo stiskem tlačítka PDC, případně Side View. Obraz zachycený kamerami se zobrazuje na kontrolním displeji ve voze. Řidič si může zvolit jeden z pohledů: Rear View (zadní kamera), Top View (pohled z ptačí perspektivy) nebo Panorama View. Boční pohled Side View se automaticky deaktivuje při překročení rychlosti 15 km/h.

Navigační systém Professional s dotykovým ovladačem iDrive Touch.

Navigační systém Professional se vyznačuje elegantním designem a širokou škálou nabízených služeb. Tento na obsluhu jednoduchý integrovaný navigační systém se ovládá prostřednictvím systému iDrive a dotykového ovladače iDrive Touch. Systém se skládá z hands-free sady s USB rozhraním a hlasovým ovládáním, rádia BMW Professional s jednotkou pro přehrávání DVD, stejně jako z 20GB pevného disku pro ukládání hudebních souborů. Rovněž je přizpůsoben pro použití služby Real Time Traffic Information (RTTI). Vestavěný 10,25“ barevný LCD displej s funkcí dělené obrazovky (hlavní a doplňková část) je navržen pro optimální čitelnost a přehlednost. Systém je možné intuitivně obsluhovat pomocí dotykového ovladače iDrive Touch, který umožňuje zadat adresu do navigace napsáním prstem na plošku citlivou na dotyk. Navigační systém lze také ovládat tlačítky přímé volby s osmi funkčními záložkami nebo hlasovými povely. Obsah je zobrazen na šesti interaktivních dlaždicích. Díky zobrazování trojrozměrné mapy je možné používat satelitní zobrazení, stejně tak jako realistické znázornění vybraných památek. Používání navigačního systému se tak stává vzrušujícím vizuálním zážitkem.

Aktualizace map jsou u prodejců BMW k dispozici zdarma, a to po dobu tří let. V rámci sítě BMW ConnectedDrive se systém ve vybraných evropských zemích automaticky aktualizuje po dobu tří let, a to až čtyřikrát do roka.

Navigační systém Professional

  • iDrive s dotykovou funkcí

    Ovladač iDrive s dotykovou funkcí disponuje tlačítky pro přímý přístup do nabídky, osmi programovatelnými tlačítky funkcí a hlasovým ovládáním. Dotykové rozhraní nabízí uživateli intuitivnější ovládání a umožňuje zadat cíl cesty do navigace pohybem prstu po dotykové ploše, která snímá tahy napsaných písmen. Trojrozměrné navigační mapy, které využívají satelitní snímky a fotorealistické vyobrazení zajímavých míst, umocňují bezprostřední zážitek z jízdy.