PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ MYBMW

Zákaznický portál myBMW, dostupný na adrese https://www.bmw.cz/cs_CZ/topics/offers-and-services/my-bmw.html (dále jen „myBMW“), je službou, kterou poskytuje https://www.bmw.cz/cs/index.html („BMW“).

 

Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na smluvní vztah pro používání portálu myBMW a všechny služby BMW poskytované v tomto kontextu a definují také povinnosti uživatele (dále jen „uživatel“).

 

Všeobecné podmínky v případě potřeby kdykoliv zobrazíte kliknutím na následující odkaz https://www.bmw.cz/cs_CZ/footer/footer-section/mybmw_terms_and_conditions.html.

 

Změny Všeobecných podmínek budou vždy zveřejněny přinejmenším 6 týdnů před jejich datem platnosti a uživatelé budou osobně informováni za předpokladu, že se BMW podaří s uživatelem spojit. Pokud uživatel souhlasil s tím, že bude společností BMW kontaktován elektronicky, změny Všeobecných podmínek mu je možné zaslat elektronicky. Upravené Všeobecné podmínky se stanou součástí smlouvy za předpokladu, že zákazník navrhované úpravy a změny neodmítne ve stanovené době před jejich vstoupením v platnost. V případě, že zákazník navrhované změny odmítne, BMW si vyhrazuje právo smlouvu zrušit.

 

1. Obecné informace

 

Při registraci do portálu myBMW jsou uživateli k dispozici následující funkce:

 

1.1. Hlavní funkce

 

1.1.1. Hlavní stránka myBMW

 

Uživateli se zobrazí jím poskytnuté osobní údaje (např. přivítání po přihlášení do systému, dále také v části „koníčky/záliby“).

 

1.1.2. Obrazovka se specifickými informacemi o vozidle

 

Uživateli se po zadání identifikačního čísla vozu („VIN“) do příslušného pole zobrazí specifické informace o vozidle (např. obrázek vozidla, počet dveří, typ převodovky, specifikace motoru, druh pohonu, název modelu, kompatibilita se systémem Connected Drive, případně katalog náhradních dílů).

 

1.1.3. Preferovaný BMW Autorizovaný Dealer

 

V případě, že si při návštěvě internetových stránek uživatel vybral BMW Autorizovaného Dealera, u kterého chce provádět všechny následující servisní úkony, bude tento preferovaný dealer uložen do systému a zadané požadavky budou po zpracování předávány příslušnému dealerovi. Zadané preferované dealery je možné vymazat, změnit nebo doplnit prostřednictvím portálu myBMW, a to kdykoliv.

 

1.1.4. Online uživatelská příručka vozidla

 

V případě, že uživatel na portálu myBMW úspěšně zadal VIN číslo a došlo k vytvoření specifické stránky vozidla, má k dispozici online verzi uživatelské příručky. Na stránce Detaily vozu stačí kliknout na tlačítko a uživatel bude přesměrován na servisní stránky BMW („BA Online“). Po kliknutí na tlačítko dojde k automatickému přenesení uloženého VIN čísla vozu do systému „BA Online“ a uživateli se zobrazí relevantní uživatelská příručka.

 

1.1.5. Garáž

 

Uživatel může na stránce https://configure.bmw.cz/cs_CZ/configure
(konfigurátor vozidla) provést konfiguraci svého vozidla. Funkce „garáž“ dává uživateli možnost vrátit se k uložené konfiguraci v konfigurátoru, pokračovat v uložené konfiguraci, případně zahájit dodatečné aktivity, jako např. vyžádat si nabídku, případně podat žádost o testovací jízdu.

 

1.1.6. Předvyplněné formuláře s použitím informací o uživateli

 

Uživatel má možnost iniciovat řadu žádostí prostřednictvím webové stránky, např. prostřednictvím aplikace pro žádosti o testovací jízdu. Jakmile se uživatel přihlásí na portál myBMW, uložené osobní údaje se automaticky převedou do webového formuláře aplikace a uživatel zadá pouze chybějící údaje.

 

1.1.7. myCarIsBorn (Zrození mého vozu)

 

Po objednání nového vozu dealerem je objednávce přiděleno unikátní objednací číslo. Uživatel má pomocí objednacího čísla možnost na portálu myBMW sledovat postup výroby jeho vozu. K tomu slouží funkce „myCarIsBorn“.

 

1.2. BMW Group log-in:

 

Registrací v portálu myBMW uživatel zároveň získá také přístup do BMW Group aplikací a systémů. BMW Group log-in je ve své podstatě online uživatelský účet spravovaný BMW. Uživatel získává možnost přihlášení se do všech propojených aplikacích bez toho, aby musel absolvovat zdlouhavý proces registrace. Jedná se především o internetové stránky a aplikace BMW Group a jejich značek. Uživateli stačí si zapamatovat jediné heslo a má možnost využívat svá data velmi obsáhlým způsobem. Přihlášením pomocí poskytnutých přístupových dat uživatel stvrzuje, že se jedná o službu, která je součástí BMW Group log-in.

 

1.2.1. Po registraci na portálu myBMW systém dokáže identifikovat uživatele a pomocí automatizovaných algoritmů ho označí za oprávněného uživatele. Uživatel je poté přesměrován na relevantní obsah bez nutnosti další identifikace. Aplikace z tohoto důvodu odesílá data uživatele, které zadal do registračního formuláře, na přihlašovací server BMW. Server na základě poskytnutých dat ověří autorizaci aplikace. Autorizovaná aplikace poté získá přístup k datům, které si uložil uživatel. Tento způsob zpracování zajišťuje, že jednotlivé aplikace přivítají uživatele jeho jménem. Pokud si uživatel již uložil osobní nastavení, dojde po autorizaci k jeho zobrazení.

 

1.2.2. Aplikace získávají přístup k datům uživatele, které jsou zadané v BMW Group log-in, a to proto, aby je bylo možné použít pro nabízené služby. Pokud uživatel používá BMW Group log-in, není nutné v případě potřeby znovu vyplňovat doručovací adresu při objednávce testovací jízdy nebo při rezervaci služby, jako např. ConnectedDrive, protože faktura bude odeslána na zadanou adresu.

 

1.2.3. Aby uživateli bylo možné poskytovat tuto službu s pomocí BMW Group log-in, budou data získaná BMW předána do BMW Group, která je poskytovatelem aplikací pro koncové uživatele.

 

1.3. Administrace klíčových dat a souhlas:

 

1.3.1. myBMW dále uživateli umožňuje centrální obsluhu uživatelského účtu. Uživatel může měnit a/nebo upravovat klíčová data, jako např. e-mailovou adresu, uživatelské jméno, heslo, případně poštovní adresu.

 

1.3.2. Uživatel může také revidovat všechny souhlasy o použití osobních informací pro marketingové činnosti, průzkum trhu, případně pro získávání individualizovaných nabídek. myBMW poskytuje informace o souhlasu uživatele místně příslušným společnostem BMW Group.

 

1.4. Funkce nabízené na portálu myBMW mohou využívat pouze osoby starší 18 let.

 

2. Informace o registraci/vznik smlouvy s uživatelem

 

2.1. Uživatel je povinen zadat pravdivé klíčové informace (e-mailovou adresu, uživatelské jméno, jméno a/nebo kontaktní informace), které po něm systém vyžaduje v průběhu registrace. Uživatel nesmí při registraci použít zejména data třetích stran. Uživatel je dále povinen vybrat bezpečné heslo, které odpovídá pravidlům uvedeným v registračním formuláři.

 

2.2. Uživatel se zavazuje okamžitě upravit příslušná data v sekci Osobní data v případě, že dojde k jejich změně.

 

2.3. Stávající profil:

 

V případě, že je v aplikaci propojené se službou BMW Group log-in k dispozici stávající profil, uživatel může provést registraci pomocí již zadaných přístupových dat v myBMW. Po registraci budou uživateli zaslány tato Pravidla používání. Pravidla používání portálu myBMW budou uživateli následně zaslána e-mailem.

 

2.4. Registrace:

 

Odesláním vyplněného registračního formuláře uživatel vyjadřuje svůj závazek uzavřít dohodu o používání portálu myBMW se společností BMW. Dohoda vstupuje v platnost v okamžiku, kdy BMW uživateli potvrdí registrační formulář e-mailem. BMW si vyhrazuje právo odmítnout jednotlivé registrace bez uvedení důvodu.

 

3. Speciální podmínky a povinnosti zákazníka

 

3.1. Uživatel nesmí zneužívat portál myBMW a jeho obsah. Zvláště pak smí dekódovat zašifrovaný obsah pouze programovým vybavením k tomu určeným a nesmí s ním jinak manipulovat nebo ho upravovat. Uživatel zároveň nesmí odstraňovat označení autorského práva a obchodní značky.

 

3.2. Uživatel je povinen chránit obsah portálu před zneužitím nepovolanými osobami a před dalšími formami zneužití, nesmí ho měnit a/nebo upravovat a/nebo provádět další kroky, které by vedly k narušení řádného fungování portálu myBMW a/nebo by ohrožovaly děti nebo nezletilé tím, že by zobrazovaly nebo zpřístupňovaly obsah, který byl zveřejněn pro jinou věkovou skupinu. Uživatel dále smí používat získaný obsah pouze tak, jak umožňuje BMW, a nesmí měnit technická opatření používaná BMW k teritoriálním omezením, obcházet je nebo jinak eliminovat.

 

3.3. Uživatel odpovídá společnosti BMW za škody, náklady a další výdaje spojené s porušením smluvního vztahu mezi uživatelem a BMW. Uživatelé dále zbavují BMW odpovědnosti za nároky třetích stran, které třetím stranám vzniknou v souladu s nedodržením podmínek používání ze strany uživatele. Toto ustanovení neplatí v případě, že uživatel není zodpovědný za porušení smluvních ustanovení. Za prokázání neviny z porušení smluvních ustanovení je zodpovědný uživatel.

 

4. Smazání účtu, zrušení dohody, zrušení přístupu na myBMW

 

4.1. Uživatel může svůj účet na myBMW kdykoliv smazat, a tím zrušit své používání portálu myBMW. Na stránce s profilem je pro tento účel umístěna funkce „Smazat účet“. Pokud uživatel svůj účet smaže, dojde také ke smazání dat s účtem spojených. Účet je smazán kompletně a po jeho smazání nelze používat žádnou aplikaci s ním propojenou. Pro smazání uživatelského účtu se uživatel nejprve musí přihlásit a poté použít funkci „Smazat účet“. Uživatel může také účet smazat pomocí zákaznického servisu, který lze kontaktovat na e-mailové adrese kundenbetreuung@bmw.de [vložit emailovou adresu], případně telefonicky na čísle: 296 330 555 (Po – Ne od 08:00 do 20:00) [vložit telefonní číslo a provozní dobu]. Zákaznická podpora požadavek zpracuje a provede. V případě smazání účtu dojde ke smazání všech dat v souladu s interními pravidly BMW pro mazání datových záznamů.

 

4.2. Smazání účtu nemá vliv na souhlasy udělené přes portál myBMW pro účely reklamy, průzkumu trhu, případně získávání personalizovaných nabídek. Uživatel může udělené souhlasy změnit, případně zrušit přímo na portálu myBMW. Alternativně může uživatel vznést žádost o odvolání souhlasu nebo jeho úpravu přes kontaktní kanály uvedené v prohlášení o souhlasu.

 

4.3. Smazání účtu na portálu myBMW nevede k automatickému zrušení ostatních služeb poskytovaných společnostmi BMW Group. V případě ostatních služeb platí příslušné Všeobecné podmínky a výpovědní lhůty.

 

4.4. BMW a uživatel smějí zrušit dohodu o používání portálu myBMW (v případě dohod uzavřených na dobu neurčitou) a stálou službu kdykoliv s výpovědní lhůtou šesti týdnů. V případě uzavření dohody na dobu určitou je možné dohodu vypovědět s výpovědní lhůtou šest týdnů, která se počítá od konce období, po němž by dohoda byla automaticky obnovena.

 

5. Zpracování přístupových dat

 

5.1. Registrací na portálu myBMW se uživatel zavazuje používat přístupová data (e-mailovou adresu a heslo) výhradně sám a pro svou potřebu. Předání nebo zveřejnění přístupových dat třetím stranám je přísně zakázáno. V případě, že má uživatel podezření na neoprávněné použití jeho přístupových dat, musí o takové skutečnosti neprodleně informovat BMW. Vzhledem k tomu, že je uživatel zodpovědný za zneužití přístupových dat, nese veškeré důsledky nesprávného použití svého profilu a účtu až do chvíle, kdy podezření na zneužití účtu ohlásí a změní si osobní přístupové heslo.

 

5.2. BMW si vyhrazuje právo dočasně, případně trvale zablokovat přístupová data a/nebo zrušit dohodu s uživatelem bez ohledu na výpovědní lhůty, zvláště pak v případě nesprávně uvedených kontaktních údajů, případně v případě nepovoleného předání informací a přístupových dat.


6. Kontakt

 

Zákaznická podpora je dostupná na e-mailové adrese zakaznicky.servis.cz@bmw.com, případně telefonicky 296 330 555 (v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hod.).

 

7. Odpovědnost

 

7.1. BMW nepřebírá odpovědnost za přesnost a aktuálnost dat a informací prezentovaných na portálu myBMW.

 

7.2. BMW nenese zodpovědnost za důsledky narušení, přerušení a výpadky poskytovaných služeb.

 

7.3. V případě drobného zanedbání je BMW zodpovědné pouze v případě porušení zásadních povinností, jako například těch, které jí ukládá dohoda v souladu s jejím obsahem a účelem, případně těch, jejichž plnění umožňuje řádné plnění ustanovení dohody a jejichž dodržování může uživatel pravidelně vyžadovat. Tato odpovědnost je omezena na škodu běžnou při uzavření dohody.

 

7.4. Osobní odpovědnost právních zástupců, prodejců a zaměstnanců BMW za škody, které způsobí svým drobným zanedbáním, se omezuje stejným způsobem, který je popsán v předchozím odstavci.

 

7.5. Odpovědnost BMW za podvodné utajení závady, vyplývající z převzetí a záruky, případně rizika spojená s nákupem, zůstává v souladu se zákonem o odpovědnosti výrobce za výrobky nedotčena. Omezení odpovědnosti se nevztahují na úmyslné a hrubé zanedbání, případně tělesnou a duševní újmu nebo smrt.

 

8. Jurisdikce a rozhodné právo

 

8.1. Výhradní jurisdikcí pro všechny nároky vyplývající z obchodních vztahů je Mnichov.

 

8.2. Stejná jurisdikce se vztahuje také na situace, kdy zákazník nedisponuje jurisdikcí v dané zemi a po uzavření dohody dojde k přesunu jeho domicilu, případně místa pobytu do jiné země, případně jeho domicil nebo místo pobytu nejsou ve chvíli provedení právního úkonu známé.

 

8.3. Veškeré spory vyplývající z podstaty této dohody, případně z jejích jednotlivých ustanovení, podléhají ustanovení BMW Česká republika na základě dohody o obchodních úmluvách dle OSN. Volba rozhodného práva je možná do takové míry, aby nedošlo ke zneplatnění ustanovení na ochranu spotřebitele v zemi, ve které má uživatel své faktické bydliště.

 

9. Závěrečná ustanovení

 

V případě, že jsou některá ustanovení této dohody neplatná nebo se neplatnými stanou, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.

 

Stav: 16. března 2018

 

Právní informace týkající se ochrany dat pro myBMW

 

Způsob, kterým zacházíme s vámi poskytnutými informacemi, plně reflektuje vysoké požadavky, jež kladete na kvalitu našich produktů a služeb. Naším cílem je vytvořit a udržet vzájemný obchodní vztah mezi stávajícími i budoucími zákazníky založený na důvěře. Důvěrnost a integrita vašich osobních dat je pro nás jedním z nejdůležitějších cílů.

 

Kdo je zodpovědný za zpracování dat?

 

https://www.bmw.cz/cs_CZ/topics/offers-and-services/my-bmw.html (dále jen „BMW“) poskytuje zákazníkům určité informace a asistenční služby (dále jen „služby“) pod souhrnným označením „myBMW“ (dále jen „myBMW“). V rámci portálu myBMW má zákazník možnost spravovat svá klíčová data a měnit souhlasy udělené společnostem BMW Group pro marketingové účely, průzkum trhu a získávání personalizovaných nabídek z pohodlí svého domova, odkud také může udělené souhlasy snadno odvolat. Zákazník si rovněž může vybrat ze široké škály služeb. BMW je zodpovědné za správu klíčových dat a poskytování služeb.

 

Jaký druh dat je zpracováván a za jakými účely?

 

Data shromážděná v souvislosti s uzavřením dohody, případně v souvislosti s poskytováním služeb, jsou zpracovávána pro následující účely:

 

A. Uzavření dohody (Článek 6(1)(b) GDPR)

 

V souvislosti s uzavřením dohody o používání myBMW jsou zpracovávány následující kategorie dat:

 

Kontaktní informace (např. příjmení, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)
Informace o zákaznickém účtu (uživatelské jméno, heslo)
Identifikační číslo vozidla (VIN)

 

B. Splnění smluvních povinností s ohledem na služby poskytované v rámci myBMW (Článek 6(1)(b) GDPR)

 

Za účelem naplnění ustanovení dohody, uzavřené mezi vámi a BMW, poskytuje BMW různé typy služeb, jako např. využití vámi zadaných dat a udělených souhlasů.

 

Za účelem poskytnutí takových služeb společností BMW a pověřenými poskytovali služeb jsou zpracovávány následující informace o vozidle (v případě potřeby také osobní informace):

 

Kontaktní informace (např. příjmení, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)
Informace o zákaznickém účtu (uživatelské jméno, heslo)
Souhlas s dalším využitím osobních dat (pro marketingové účely, výzkum trhu a získávání personalizovaných nabídek)
Identifikační číslo vozidla (VIN)

 

Ačkoliv poskytnutí takovýchto dat není vyžadováno pro účely uzavření dohody se společností BMW, BMW nemůže zajistit poskytování služeb bez poskytnutí a zpracování takovýchto dat. Další informace o jednotlivých funkcích poskytovaných služeb naleznete nahoře v oddílu VŠEOBECNÉ PODMÍNKY.


C. Péče o zákazníky založená na uděleném souhlasu (Článek 6(1)(a) GDPR)

 

Pokud jste poskytli souhlas s dalším zpracováním osobních dat samostatně, zpracujeme, případně budeme sdílet s třetími stranami vaše informace na základě uděleného souhlasu, tzn. pro marketingové účely, případně výzkum trhu.

 

Další detailní informace naleznete v příslušném souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Prostudovat, změnit nebo odvolat udělený souhlas se zpracováním dat pro marketingové účely, výzkum trhu a získávání personalizovaných nabídek můžete v případě potřeby kdykoliv na portálu myBMW.

 

D. Dodržování právních závazků vztahujících se na BMW (Článek 13(1)(c), Článek 6(1)(c) GDPR)

 

BMW dále zpracuje osobní informace v případě, že to vyplývá z aktuální právní úpravy. BMW může mít například povinnost poskytnout osobní informace státním úřadům nebo třetím stranám.

 

Jak dlouho si vaše data ponecháme?

 

Vaše osobní informace si ponecháme tak dlouho, jak to bude potřeba pro daný účel. Pokud jsou tedy informace zpracovávány pro různé účely, jsou automaticky mazány nebo uloženy ve formě, která neumožňuje vaše standardní vystopování, a to ihned poté, co byl naplněn účel, ke kterému byly určeny.

 

Jak jsou data zabezpečena?

 

Vaše data zabezpečujeme pomocí nejmodernějších technologií. Například pro ochranu vašich osobních informací před zneužitím a neoprávněným zpracováním jsou používána následující bezpečnostní opatření:

 

Přístup k osobním informacím je omezen pouze na několik oprávněných jednotlivců, a to pro specifické účely;
Získané osobní informace jsou posílány pouze v zašifrované formě;
Citlivá data jsou uložena vždy v zašifrované podobě;
IT systémy využívané pro zpracování dat jsou technicky izolovány od ostatních systémů s cílem zabránit neoprávněnému přístupu k uloženým datům, např. v případě hackerského útoku;
Přístup k IT systémům je permanentně monitorován s cílem detekovat pokus o neoprávněný přístup a zneužití dat v co nejranějším stadiu.

 

S kým se o vaše informace budeme dělit a jak je budeme chránit?

 

BMW je globální společnost. Osobní informace jsou zpracovávány přednostně v rámci EU zaměstnanci společnosti BMW, národními prodejními organizacemi, autorizovanými dealery a poskytovateli služeb, které jsme k tomu účelu vybrali.

 

Pokud dochází ke zpracování dat v zemích mimo EU, BMW se zavazuje zajistit zpracování osobních údajů v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů v EU za použití standardních smluv a právních úprav platných v EU, včetně vhodných technických a organizačních opatření.

 

Některé země mimo EU, jako např. Kanada a Švýcarsko, jsou považovány za země EU, které poskytují adekvátní a porovnatelnou úroveň ochrany osobních informací. A právě z tohoto důvodu nepodléhají přesuny dat do těchto zemí nutnosti samostatného souhlasu, případně dohody.

 

Jak můžete zrevidovat a změnit nastavení ochrany soukromí?

 

Zrevidovat a upravit nastavení ochrany dat, změnit způsob využití osobních informací pro marketingové aktivity, výzkum trhu nebo zasílání personalizovaných nabídek, případně zrušit udělené souhlasy, můžete kdykoliv na portálu myBMW.

 

Kontaktní údaje, vaše práva jako datového subjektu a vaše právo podat stížnost u dohledového úřadu.

 

Máte právo vyžádat si přístup k osobním informacím, žádat nápravu/smazání osobních údajů a omezit zpracování, případně vznést námitku proti zpracování a/nebo uplatnit své právo na přenositelnost dat.

 

Data uložená u společnosti BMW můžete zkontrolovat s ohledem na ustanovení pod písmenem B. prostřednictvím portálu myBMW, a to kdykoliv.

 

Pokud je zpracování dat založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoliv zrušit s účinností do budoucna.

 

Kontaktujte prosím BMW Zákaznický servis na e-mailové adrese zakaznicky.servis.cz@bmw.com, případně na telefonu: 296 330 555.

 

Navíc máte právo podat stížnost u dohledového úřadu v případě, že jste přesvědčeni o tom, že BMW neřeší vaše stížnosti na způsob zpracování a uchovávání osobních informací s dostatečnou péčí a pozorností.

Více informací