BMW UDRŽITELNOST

CIRKULARITA & OCHRANA ZDROJŮ.

ÚVOD

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA MŮŽE OCHRÁNIT ZDROJE.

Jedním z našich cílů je ochrana zdrojů. Šetrné a co možná nejefektivnější a nejdlouhodobější používání vzácných surovin. Naším cílem je cirkulární ekonomika. S úctou ke světu a dobrými nápady pro naši udržitelnost.

BMW Udržitelnost 2023 cirkularita cirkulární přístup

CIRKULÁRNÍ PŘÍSTUP

60 kg

Cirkulární přístup.

V nových vozech BMW Group se v průměru používá 60 kg recyklovaných plastů, to představuje podíl nejméně 20 %.

BMW Udržitelnost 2023 cirkularita zpracování odpadu

ZPRACOVÁNÍ ODPADU

99 %

Zpracování odpadu.

V roce 2022 jsme vyrobili 2,3 milionu automobilů. 99 % odpadu vzniklého při samotné výrobě bylo recyklováno (93,4 %) nebo prochází dalším, například tepelným zpracováním (5,8 %).

BMW Udržitelnost cirkularita podíl druhotných surovin

PODÍL SEKUNDÁRNÍCH SUROVIN

21 %

Podíl sekundárních surovin.

Nové BMW i5 je vyrobeno z přibližně 21 % recyklovaných surovin, včetně sekundárního niklu ve vysokonapěťové baterii, sekundárního materiálu v hliníkových komponentech a polyamidových obkladech podlah.

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

POZNEJTE VÝZNAM CIRKULARITY.

Způsob nakládání se zdroji hraje u BMW Group klíčovou roli. V tomto procesu chceme i nadále využívat suroviny v souladu se čtyřmi principy oběhového hospodářství:

BMW Udržitelnost 2023 cirkularita BMW i Vision Circular

BMW i VISION CIRCULAR.

RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE a RE:CYCLE. BMW i Vision Circular je navrženo zcela v souladu s našimi principy cirkulární ekonomiky. Kompaktní, čistě elektrický vůz je vizí a ukázkou udržitelného luxusu, je fascinujícím pohledem do budoucnosti.

BMW Udržitelnost 2023 cirkularita udržitelné automobilové laky

UDRŽITELNÉ AUTOMOBILOVÉ LAKY VYROBENÉ Z BIOMASY.

V lakovnách evropských továren BMW Group se používají matné laky, které se nevyrábějí z ropy, ale z regenerativních surovin, jako je například biologický odpad. Kromě toho se ve výrobních závodech BMW Group v Rosslynu a Lipsku používají také ekologicky vyráběné antikorozní povlaky. Snížení emisí CO2 v procesu certifikovaném TÜV bude v období 2022 až 2030 činit více než 15 000 tun.

ŽIVOTNÍ CYKLUS BATERIE

ŽIVOTNÍ FÁZE BATERIOVÝCH ČLÁNKŮ.

BMW Udržitelnost 2023 cirkularita vývoj

Vývoj.

V Kompetenčním výrobním centru bateriových článků v Mnichově BMW Group provádí výzkum ideálního chemického složení článků lithium-iontové baterie. Ve složitých vývojových procesech zde dochází ke zkoumání katody, anody, separátoru i elektrolytu.

BMW Udržitelnost 2023 cirkularita aplikace ve voze

Použití ve voze.

Dnešní elektromobily na jedno nabití již najedou přes 600 km a tento trend má stále stoupající tendenci. Zkušenosti ukazují, že elektromobily jsou schopny dosáhnout stejného dojezdu jako jejich konvenční protějšky bez nutnosti výměny vysokonapěťové baterie.

BMW Udržitelnost 2023 cirkularita druhý život

Druhý život.

Po intenzivním používání lithium-iontové baterie ve voze ji bude možné ještě mnoho let používat jako stacionární úložiště energie například v bateriových farmách, až poté se dostane do procesu recyklace.

BMW Udržitelnost 2023 cirkularita recyklace

Recyklace.

Vzácné materiály bateriového článku lze znovu zpracovat. V Kompetenčním výrobním centru bateriových článků BMW Group vyvíjí proces recyklace druhotných surovin pro novou generaci bateriových článků. Životní cyklus baterie se tak může uzavřít a pak začít znovu.

OTÁZKY A ODPOVĚDI:

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY NA TÉMA CIRKULARITA & ZDROJE.