Layer Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

001

Nezávazné doporučené spotřebitelské ceny. Uvedené ceny nezahrnují transportní náklady a předprodejní servis ve výši 9 000 Kč včetně DPH. Výrobce
si vyhrazuje právo na chyby a opomenutí, změny cen, technických parametrů a výbavy bez předchozího upozornění. Další podrobné informace o výbavách a dodacích podmínkách Vám poskytne autorizovaný partner BMW.

U daní či jiných poplatků vztahujícím se k vozidlům, které vycházejí (minimálně) z emisí CO2, se mohou hodnoty emisí CO2 lišit od hodnot zde uvedených.

Specifikace účinnosti CO2 jsou stanoveny podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES a vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 245/2005 Sb., v aktuálně platném znění. Uvedené hodnoty se zakládají na spotřebě paliva, hodnotách CO2 a spotřebě energie podle pravidel pro klasifikaci NEDC (New European Driving Cycle).


Další informace o oficiální spotřebě paliva a specifických emisích CO2 u nových osobních automobilů lze nalézt v „Příručce o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie nových osobních automobilů“, která je k dispozici u prodejců nebo na adrese:https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.