Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G30_Driving_Dynamics

Zobrazená spotřeba paliva a produkce emisí CObyly změřeny na základě evropského předpisu 715/2007 ve znění platném v době měření. Hodnoty platí pro vozidla v základním provedení na německém trhu. Rozsah spotřeby vychází z různých hodnot pro různé rozměry kol a pneumatik.

Hodnoty pro produkci emisí CO2 jsou naměřeny v souladu s předpisy 1999/94/EC a vycházejí z hodnot spotřeby paliva a produkce emisí CO2 podle cyklu NEDC.

Více informací o oficiální spotřebě paliva a emisích COnových osobních automobilů získáte u všech BMW Autorizovaných Dealerů.