Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

Generic Disclaimer Technical Data i3

Uvedené hodnoty spotřeby paliva a
emisí jsou měřeny legislativní metodikou dle NEDC (New European Driving Cycle).

Více informací o oficiální spotřebě energie, paliva a emisích CO2 nových osobních automobilů lze nalézt v příručkách o spotřebě paliva a emisích CO2 nových osobních automobilů, které zdarma získáte u všech prodejců a na adrese: DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Německo.

Emise spalovacího motoru v rámci Range Extenderu pro BMW i3 splňuje emisní normu EU6. Spotřeba paliva je určována normami v návaznosti na výsledcích jízdního cyklu EHK (93/116/ES), který je tvořen přibližně z jedné třetiny jízdou ve městě a ze dvou třetin jízdou mimo město (na základě ujeté vzdálenosti). Kromě spotřeby paliva je v rámci tohoto cyklu měřena i hodnota vyprodukovaných emisí CO2. Hodnoty spotřeby paliva jsou vypočítávány na základě dat získaných z testů vozidel ve standardní výbavě. Doplňková výbava může mít na úroveň spotřeby paliva významný vliv.

Tyto specifikace se vztahují na vozidla na českém trhu. Popsané modely se mohou v podrobnostech lišit, a to v závislosti na doplňkové výbavě a zvoleném příslušenství, které není součástí standardní výbavy. Vzhledem ke specifikům jednotlivých trhů se může ukázková verze a stupeň její výbavy v jednotlivých zemích lišit od zde popsaného. Pro přesné informace se proto prosím obraťte na svého BMW i Autorizovaného dealera. Změny konstrukce a výbavy vyhrazeny. Chyby vyhrazeny. Specifická výbava pro daný trh zde není uvedena.

Provozní hmotnost EU: zahrnuje z 90 % plnou nádrž, řidiče o hmotnosti 68 kg a 7 kg zavazadel. Pohotovostní hmotnost se vztahuje na vozidla ve standardní výbavě. Doplňková výbava může tuto hodnotu zvýšit.

BMW doporučuje používat bezolovnaté palivo s oktanovým číslem RON 95. Bezolovnatá paliva s oktanovým číslem RON 91 nebo vyšším s maximální příměsí etanolu v limitu 10 % (E10) jsou také povolena. Uváděné hodnoty výkonu a spotřeby paliva spalovacího motoru v rámci Range Extenderu BMW i3 byly naměřeny s benzinem s oktanovým číslem RON 98. Udávané hodnoty nejsou součástí nabídky konkrétního vozu a jsou udávány pouze za účelem možnosti srovnání s dalšími vozy dané kategorie. Emise CO2 vzniklé během výroby ani spotřeba dalších energií není brána v úvahu v souladu s nařízením 1999/94/EC.

Dojezd 190 dle NEDC.