Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

Generic Disclaimer Technical Data i8

* Platné pouze ve spojení s na přání dodávanou „Velkou palivovou nádrží“.

Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou měřeny legislativní metodikou dle NEDC (New European Driving Cycle).

Další informace o oficiální spotřebě paliva a emisích CO₂ nových osobních automobilů lze nalézt v „Přehledu o spotřebě paliva a emisích CO₂ nových osobních automobilů“, kterou získáte zdarma u všech prodejců a na adrese: DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Německo.

Výfukové plyny spalovacího motoru plní emisní normu EU6. Spotřeba paliva je určována normami v jízdním cyklu EHK (93/116/ES), který je tvořen přibližně z třetiny jízdou ve městě a ze dvou třetin jízdou mimo město (na základě ujeté vzdálenosti). Kromě spotřeby paliva je v rámci tohoto cyklu měřena i hodnota vyprodukovaných emisí CO₂. Hodnoty spotřeby paliva jsou vypočítávány na základě dat získaných z testů vozidel ve standardní výbavě. Doplňková výbava může mít významný vliv na úroveň spotřeby paliva a jízdní dynamiku.

Udávané hodnoty platí pro německý trh. Zobrazené modely jsou vybavené některými prvky z nabídky doplňků, které nepatří do sériové výbavy. Z důvodu právních předpisů mohou v různých zemích nastat odchylky od zde popsaných provedení a jejich výbavy. Více informací vám poskytne BMW i Autorizovaný dealer. Změny v konstrukci, výbavě a případná pochybení jsou vyhrazena.

Povinná výbava pro jednotlivé země zde není zohledněna.  Provozní hmotnost (EU) v kg: hodnota s palivovou nádrží naplněnou na 90 procent, 68 kg pro řidiče a 7 kg pro zavazadla. Provozní hmotnost se vztahuje na automobily se standardní výbavou. Výbava na přání může hodnotu zvýšit. 

BMW doporučuje používat bezolovnatý benzin Natural 95. Povolený je také benzin s oktanovým číslem 91 nebo vyšším a maximálním obsahem 10 procent etanolu (E10).

Udávané hodnoty výkonu a spotřeby paliva byly naměřené při použití benzinu Natural 98.  Udávané hodnoty se nevztahují na konkrétní automobil a nejsou součástí konkrétní nabídky, slouží pro srovnání mezi automobily různých typů.

Emise CO₂, které vznikají během výroby a přípravy paliva, případně dalších zdrojů energií, nejsou podle normy 1999/94EG brány v potaz při výpočtu produkce emisí CO₂.