Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

1722017

Hodnoty mimo závorky patří modelu v základní výbavě se standardní převodovkou; hodnoty v závorkách jsou pro modely s volitelně dostupnou převodovkou (dle speciální výbavy).

Technická data platí pro vozidla na německém trhu. Zobrazené modely mohou být částečně vybaveny volitelným vybavením a příslušenstvím, které není dodáváno standardně. Na základě specifických požadavků dalších trhů se mohou u jednotlivých modelů ukázat změny ve standardní a volitelné výbavy od informací, které jsou na obrázcích a v textu. Přesné informace o jednotlivých modelech vám dodá váš BMW Partner. BMW si zachovává právo na změnu designu a výbavy a taktéž právo na chybu. Specifické vybavení jednotlivých národních trhů zde není zobrazeno.

Pohotovostní hmotnost (EU) v kg: hodnota obsahuje z 90 procent plnou nádrž, 68 kg pro řidiče a 7 kg zavazadel. Pohotovostní hmotnost platí pro vozidla se standardní výbavou. Volitelná výbava jí může zvýšit.

Měrný výkon: BMW doporučuje použití bezolovnatého paliva Super s číslem 95 RON. Bezolovnatý benzin RON 91 či vyšší s maximálním podílem etanolu (E10) 10 procent je také povolen. Hodnoty výkonu a spotřeby paliva jsou vypočítány s palivem RON 98.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, a mohou se během konfigurace lišit.

Hodnoty pro vozidla označená (3) jsou již založené na nové metodice WLTP a pro účely porovnání vozidel jsou přepočtené na hodnoty odpovídající klasifikaci NEDC. Hodnoty CO2 u těchto vozidel se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit od hodnot zde uvedených.

Specifikace CO2 jsou stanoveny podle směrnice 1999/94 / ES a evropského nařízení a jsou založeny na spotřebě paliva, elektrické energie a hodnotách CO2 podle testovacího cyklu NEDC.

Více informací o oficiální spotřebě paliva a emisích CO2 nových osobních automobilů lze nalézt v příručkách o spotřebě paliva a emisích CO2 a spotřebě elektrické energie nových osobních automobilů, které získáte u všech prodejců a na adrese: https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.