Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

Copilot

Spotřeba elektrické energie a emise CO2 pro BMW i3 (2):
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 0
Emise CO2 v g/km (kombinované): 0
Spotřeba elektrické energie v kWh/100 km: 13,1
Dojezd na elektřinu v km (kombinovaný): 359
Reálný dojezd na elektřinu v km: až 260


Spotřeba elektrické energie a emise CO2 pro BMW i3s (2):
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 0
Emise CO2 v g/km (kombinované): 0
Spotřeba elektrické energie v kWh/100 km: 14,6–14,0
Dojezd na elektřinu v km (kombinovaný): 330–345
Reálný dojezd na elektřinu v km: až 260


Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, a mohou se během konfigurace lišit.


Hodnoty označené (2) jsou předběžné.


Specifikace CO2 jsou stanoveny podle směrnice 1999/94 / ES a evropského nařízení a jsou založeny na spotřebě paliva, elektrické energie a hodnotách CO2 podle testovacího cyklu NEDC.


Více informací o oficiální spotřebě paliva a emisích CO2 nových osobních automobilů lze nalézt v příručkách o spotřebě paliva a emisích CO2 a spotřebě elektrické energie nových osobních automobilů, které získáte u všech prodejců a na adrese: https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.