Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

ibrand_techdata

* Kola 2: 20“ design 431

** Kola 2: 20“ se zimními pneumatikami

Údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie závisejí na zvoleném rozměru kol a pneumatik.

*** Dojezd vozu závisí na mnoha faktorech, zejména na osobním přístupu řidiče, zvolené trase, počasí, využití klimatizace/vyhřívání a využívání nezávislého topení.

Více informací o oficiální spotřebě paliva a emisích CO2 nových osobních automobilů lze nalézt v příručkách o spotřebě paliva a emisích CO2 nových osobních automobilů, které zdarma získáte u všech prodejců a na adrese: DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Německo.

Výfukové plyny spalovacího motoru na dobíjení vysokonapěťového akumulátoru BMW i3 se systémem na prodloužení dojezdu splňují emisní normu EU6. Spotřeba paliva je určována normami v návaznosti na výsledcích jízdního cyklu ECE (93/116/EC), který je tvořen přibližně z jedné třetiny jízdou ve městě a ze dvou třetin jízdou mimo město (na základě ujeté vzdálenosti). Kromě spotřeby paliva je v rámci tohoto cyklu měřena i hodnota vyprodukovaných emisí CO2. Hodnoty spotřeby paliva jsou vypočítávány na základě dat získaných z testů vozidel ve standardní výbavě. Doplňková výbava (např. širší pneumatiky) může mít na úroveň spotřeby paliva významný vliv.

Tyto specifikace se vztahují na vozidla na českém trhu. Popsané modely se mohou v podrobnostech lišit, a to v závislosti na doplňkové výbavě a zvoleném příslušenství, které není součástí standardní výbavy. Vzhledem ke specifikům jednotlivých trhů se může ukázková verze a stupeň její výbavy v jednotlivých zemích lišit od zde popsaného. Pro přesné informace se proto prosím obraťte na svého BMW i Autorizovaného dealera. Změny konstrukce a výbavy vyhrazeny. Chyby vyhrazeny. Specifická výbava pro daný trh zde není uvedena.

Provozní hmotnost EU: zahrnuje z 90 % plnou nádrž, řidiče o hmotnosti 68 kg a 7 kg zavazadel. Pohotovostní hmotnost se vztahuje na vozidla ve standardní výbavě. Doplňková výbava může tuto hodnotu zvýšit.

Udávaný výkon: BMW doporučuje používat bezolovnaté palivo s oktanovým číslem RON 95. Bezolovnatá paliva s oktanovým číslem RON 91 nebo vyšším s maximální příměsí etanolu v limitu 10 % (E10) jsou také povolena. Uváděné hodnoty výkonu a spotřeby paliva byly naměřeny s benzinem s oktanovým číslem RON 98.

Udávané hodnoty se nevztahují na konkrétní vozidlo a netvoří součást nabídky, slouží čistě k účelům srovnání mezi dvěma typy automobilů.

Emise CO2 vzniklé během výroby ani spotřeba dalších energií není brána v úvahu v souladu s nařízením 1999/94/EC.