Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i3_con_49432

Spotřeba elektrické energie a emise CO2 pro BMW i3 (120 Ah) (3):
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 0
Emise CO2 v g/km (kombinované): 0
Spotřeba elektrické energie v kWh/100 km (kombinovaná): 13,6–13,1
Dojezd na elektrický pohon v km (kombinovaný): 300–290
Reálný dojezd na elektrickou energii v km: až 200

Spotřeba elektrické energie a emise CO2 pro BMW i3 (120 Ah) (3):
Emise CO2 v g/km (kombinované): 14–13
Spotřeba elektrické energie v kWh/100 km (kombinovaná): 11,9–11,5
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 0,6
Dojezd na elektrický pohon v km (kombinovaný): 235–225
Reálný dojezd na elektrickou energii v km: až 300

Spotřeba elektrické energie a emise CO2 pro BMW i3s (120 Ah) (3):
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 0
Emise CO2 v g/km (kombinované): 0
Spotřeba elektrické energie v kWh/100 km (kombinovaná): 14,3
Dojezd na elektrický pohon v km (kombinovaný): 280
Reálný dojezd na elektrickou energii v km: až 200

Spotřeba elektrické energie a emise CO2 pro BMW i3s (120 Ah) (3):
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 0,7
Emise CO2 v g/km (kombinované): 14
Spotřeba elektrické energie v kWh/100 km (kombinovaná): 12,5
Dojezd na elektrický pohon v km (kombinovaný): 220
Reálný dojezd na elektrickou energii v km: až 330

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, a mohou se během konfigurace lišit.

Hodnoty pro vozidla označená (3) jsou již založené na nové metodice WLTP a pro účely porovnání vozidel jsou přepočtené na hodnoty odpovídající klasifikaci NEDC. Hodnoty CO2 u těchto vozidel se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit od hodnot zde uvedených.

Specifikace CO2 jsou stanoveny podle směrnice 1999/94 / ES a evropského nařízení a jsou založeny na spotřebě paliva, elektrické energie a hodnotách CO2 podle testovacího cyklu NEDC.

Více informací o oficiální spotřebě paliva a emisích CO2 nových osobních automobilů lze nalézt v příručkách o spotřebě paliva a emisích CO2 a spotřebě elektrické energie nových osobních automobilů, které získáte u všech prodejců a na adrese: https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.