Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

CZ_puma

Spotřeba paliva a emise CO2 pro BMW i8 Coupé (3):
Kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: 1,8
Kombinované emise CO2 v g/km: 42
Kombinovaná spotřeba elektrické energie v kHh/100 km: 14,0

Hodnoty uvedené mimo závorky odpovídají převodovce dodávané v rámci základní výbavy; hodnoty v v závorkách platí pro verze vybavené volitelnou převodovkou (viz volitelná výbava).

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, a mohou se během konfigurace lišit.

(1) Hodnoty platné do 15.04.2018. Dostupnost je k dispozici u vašeho BMW Autorizovaného dealera.

Hodnoty pro vozidla označená (3) jsou již založené na nové metodice WLTP a pro účely porovnání vozidel jsou přepočtené na hodnoty odpovídající klasifikaci NEDC. Hodnoty CO2 u těchto vozidel se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit od hodnot zde uvedených.

Specifikace CO2 jsou stanoveny podle směrnice 1999/94 / ES a evropského nařízení a jsou založeny na spotřebě paliva, elektrické energie a hodnotách CO2 podle testovacího cyklu NEDC.

Více informací o oficiální spotřebě paliva a emisích CO2 nových osobních automobilů lze nalézt v příručkách o spotřebě paliva a emisích CO2 a spotřebě elektrické energie nových osobních automobilů, které získáte u všech prodejců a na adrese: https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.