PRO BMW A MINI MODRÉ ZÓNY V PRAZE NEPLATÍ.

PRO BMW A MINI MODRÉ ZÓNY V PRAZE NEPLATÍ.

PRO BMW A MINI MODRÉ ZÓNY V PRAZE NEPLATÍ.

PARKOVÁNÍ S ELEKTROMOBILY A HYBRIDNÍMI VOZY BMW A MINI V PRAZE ZDARMA.

Postup pro výdej parkovacích oprávnění do zón placeného stání na území hl. m. Prahy pro vozidla s hybridním pohonem:

1. Žadatel předkládá TP, kde výdejna ověří, že se jedná o elektromobil, nebo
hybridní automobil.

 

2. Na hybridní automobily se osvobození vztahuje pouze v případě současného splnění všech následujících podmínek:

- od data první registrace vozidla neuplynulo více než deset let,
- výkon instalovaného spalovacího motoru není vyšší než 135 kW,
- vozidlo je vybaveno technickým zařízením, které mu umožňuje provoz výlučně na elektrický pohon. 

 

3. Uvedené skutečnosti je žadatel povinen doložit potvrzením výrobce automobilu, jeho výhradního zástupce v ČR, nebo tímto autorizovaným prodejcem či servisem. 

 

4. Výdej parkovacích oprávnění se provádí pouze na výdejně Magistrátu hl. m. Prahy na adrese Jungmannova 35/29, Praha 1, první patro, dveře č. 143.

 

Žádost o udělení povolení:

Pro vyřízení povolení je potřeba se předem objednat na tel. 236 004 354 (hybridní vozy), nebo na tel. 236 002 138 (elektro vozy). Poplatek činí 100 Kč a je třeba ho uhradit každý rok. Je nutné ho zaplatit osobně na pokladně č. 10. Povolení pak platí pro všechny oblasti města Prahy. Po zaregistrování do systému CIS lze parkovat na modré a fialové zóně ZDARMA. Povolení je platné ihned.

 

Read more