BMW GROUP VÝVOJOVÉ CENTRUM ČR.

Společnost BMW Group je průkopníkem nových technologií. Naše inovace řídíme tak, abychom zákazníkům nabídli tu nejlepší zkušenost s mobilitou a digitální spojení mezi lidmi, vozidly a službami. V Sokolově budeme pokračovat ve vývoji převratných novinek v oblasti alternativních pohonů autonomního řízení a digitalizace. Naše první vývojové centrum ve východní Evropě přinese do Karlovarského regionu kolem sto pracovních míst a promění jej v centrum atraktivních a moderně orientovaných technologií.

Více informací
BMW Group vývojové centrum ČR.

  AKTUALITY.

  Finanční podpora místním projektům BMW

  BMW Group, jakožto společensky odpovědná firma, přistupuje aktivně k řešení společenských výzev ve všech regionech a místech, kde podniká. Naše závazky se zaměřují především na propojování různých kultur, kvalitní vzdělávání dětí a dospívajících – zejména v oborech souvisejících s vědou, technikou, strojírenstvím a matematikou, bezpečností silničního provozu a zodpovědného využívání zdrojů.

  Věříme, že právě v těchto oblastech jsme schopni pomocí našich zkušeností dosáhnout maximálně pozitivního efektu pro společnost, v níž žijeme. Tým projektu BMW Group Vývojového centra ČR věří ve stejné hodnoty a chce je aplikovat ve zdejším prostředí. Naše aktivity by proto měly směřovat ke společnému přínosu Vám, našim sousedům, lidem, kteří žijí v blízkosti budoucího Vývojového centra. Naším záměrem je proto podporovat projekty, které budou řešit lokální výzvy, podporovat místní obyvatele nebo zlepšovat životní prostředí.Každý rok jsme připraveni věnovat dohromady 20.000 EUR projektům, které budou řešit níže popsaná témata v okruhu do 30 km od BMW Group Vývojového centra ČR.

   

  Podporované oblasti:

  1) Vzdělávání dětí/dospívajících

  2) Udržitelná mobilita

  3) Životní prostředí

   

  Pokud máte nápad, či napsaný projekt, který se týká jedné z těchto tří oblastí, kontaktujte nás prosím na emailu: info.sokolov@bmwgroup.com. Podpora může být poskytnuta pouze obcím, neziskovým organizacím či registrovaným spolkům.

   

  Požadované informace:

  • Název obce, organizace, či spolku a kontaktní osoba
  • IČO
  • Řešené téma
  • Název projektu
  • Popis projektu
  • Výše požadované podpory (max. 10.000 €)

  Přihlášku s požadovanými informacemi zašlete, prosím, nejpozději do 30.listopadu 2020. Projekty budou vybírány odbornou komisí složenou ze dvou zástupců BMW a dvou zástupců kraje. Podpora bude následně proplacena na základě podepsané smlouvy mezi žadatelem a společností BMW Mobility Development Center s.r.o..

  Více informací

  BMW Group má stavební povolení na výstavbu vývojového centra

  Projekt výstavby BMW Group vývojového centra nedaleko Sokolova úspěšně pokračuje. BMW Group získala od příslušného stavebního úřadu stavební povolení umožňující přejít z fáze příprav k výstavbě.
   

  Současná omezení způsobená pandemií koronaviru aktuálně zapříčinila jen mírné zpoždění, které BMW plánuje dohnat v průběhu výstavby. Prvním krokem budou zemní práce, jež připraví podloží pro zkušební tratě. V souladu s povolením pro logistiku a zařízení staveniště již byly v severní části území zahájeny první zemní práce a pokládka asfaltu pro obslužné komunikace. Zemní práce na celém komplexu by měly být hotové do konce roku 2021, následovat budou stavební práce, se kterými se začne v severozápadní části území v roce 2022. I přes náročnou situaci v první polovině letošního roku tak BMW Group nepřestává intenzivně investovat do své budoucnosti a pokračuje ve svých plánovaných investičních a vývojových aktivitách.
   

  Připravované vývojové centrum u Sokolova bude po svém otevření jedním ze čtyř klíčových vývojových center BMW Group. Plánuje se zde především vývoj systémů autonomní jízdy. Plocha budoucího vývojového centra se nachází na místě bývalé výsypky severně od Sokolova a zabere přibližně 650 hektarů. Během následujících dvou let na ní vznikne několik zkušebních drah pro testování vozidel v různých podmínkách a situacích. Celý projekt je významnou investicí nejen z pohledu BMW Group, ale přispěje také k rozvoji zaměstnanosti, služeb a vzdělávání v celém regionu.

  Více informací

  Ministr průmyslu na Sokolovsku

  BMW supports KVIFF

  BMW Group podporuje Dětskou technickou univerzitu

  Fakulta strojní Západočeské univerzity spustila ve čtyřech městech (Plzeň, Cheb, Klatovy a Sokolov) projekt Dětské technické univerzity určené pro 136 žáků základních škol, jehož cílem je přivést zúčastněné k technice a technickým oborům. V Sokolově, kde je projekt realizován ve spolupráci s Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou, je generálním partnerem projektu společnost BMW Group.

  BMW Group svým přístupem ukazuje svoji odpovědnost vůči regionu, v němž bude vyvíjet špičkové technologie pro své automobily budoucnosti. Po projektech BMW Road Safety Show zaměřeného na dopravní výchovu dětí či například partnerství se Sokolovským ¼ maratonem začala BMW Group podporovat také místní žákovské technické vzdělávání.

  Více informací

  BMW I HYDROGEN NEXT NA AUTOSALONU VE FRANKFURTU

  BMW Group představilo na prestižním autosalonu IAA 2019 ve Frankfurtu nad Mohanem vůz BMW i Hydrogen NEXT a ukázalo tak svou schopnost rozšířit portfolio aut s alternativním pohonem o technologii palivových článků na vodík.

   

  BMW Group je jednou z hlavních průkopnických společností v oblasti elektromobility a současně se připravuje na rozmanité požadavky budoucí mobility. To dokládá i vývoj vozu poháněného palivovými články BMW i Hydrogen NEXT, který se ukázal návštěvníkům autosalonu IAA 2019 ve Frankfurtu. V budoucnu budou dle BMW Group vedle sebe existovat různé alternativní typy pohonů. Neexistuje totiž jediné řešení, které by pokrývalo celé spektrum potřeb mobility zákazníků po celém světě. Vodíková vozidla představují důležitou alternativu a doplněk k systémům poháněným bateriemi. Tato pestrá rozmanitost technologií elektrifikovaných pohonných systémů, jejíž součástí jsou i plug-in hybridní pohony, ukazuje způsob, kterým hodlá BMW Group v rámci své promyšlené strategie docílit zcela bezemisní mobility.

  BMW Group plánuje v roce 2022 představit malou sérii BMW X5 vybavenou novou generací elektrického pohonu s vodíkovými palivovými články. BMW i Hydrogen NEXT je prvotní ukázkou toho, co tento model může nabídnout.

  Design BMW i Hydrogen NEXT

  BMW i Hydrogen NEXT ukazuje, že technologii vodíkových palivových článků lze efektivně integrovat do vozidla, jakým je BMW X5. Jen s mírnými úpravami v oblasti designu je tento vůz záměrně identifikovatelný jako model BMW i. BMW i je průkopníkem inovací a působí jako inkubátor pro všechny nové technologie v rámci společnosti BMW Group.

  V přední části vozu jsou úpravy nejvíce patrné na kapotě a jejím charakteristickém modrém ozdobném vzoru BMW i. Tento motiv se znovu objevuje v trojrozměrné podobě v nasávacích otvorech a jeho barevné provedení vytváří dynamický prvek přes přední část a boky vozu lakovaného bílou barvou Mineral White. Detaily na kolech z lehké slitiny jsou dalším potvrzením genů BMW i tohoto modelu.

  Inovativní charakter vývojového vozu je evidentní také v jeho zadní části, kde má u difuzoru umístěné BMW i modré ozdobné prvky. Zaslepený design bez výfukových koncovek jasně zdůrazňuje, že pohonný systém automobilu neprodukuje žádné lokální emise.

  Velký potenciál a významný přínos pro zákazníka

  Elektromobily poháněné vodíkovými články FCEV jsou schopny nabídnout neomezenou mobilitu s nulovými emisemi a podobné využití, jaké nabízejí konvenční vozidla: tankování paliva v čase menším než 4 minuty, dlouhý dojezd, žádné kompromisy v oblasti komfortu, schopnost táhnout přívěsy a jen velmi malá omezení vyplývající z aktuálních klimatických podmínek. To znamená, že zákazníci si mohou užívat dlouhý dojezd automobilu jak v létě, tak i v zimě. K tomu je však zapotřebí vodíková infrastruktura. Ve většině zemí jsou tyto infrastruktury stále v počátečních fázích vývoje.

  Vývojové partnerství s Toyotou

  BMW Group již prokázala použitelnost této technologie pro každodenní využití. Společnosti BMW Group a Toyota Motor Corporation v roce 2013 spojily své síly, aby společně vyvinuly pohonný systém využívající technologii vodíkových palivových článků. Výzkumné oddělení společnosti BMW Group od léta 2015 testuje malou flotilu prototypů BMW řady 5 GT poháněných technologií vodíkových palivových článků, které byly vyvinuty ve spolupráci s automobilkou Toyota.

  V roce 2016 obě společnosti podepsaly dohodu o partnerství na vývoji produktů. Od té doby spolupracují na budoucích generacích pohonných systémů s palivovými články a na škálovatelných, modulárních komponentech pro vozidla s vodíkovými palivovými články. Spojení se společností Toyota Motor Corporation ukazuje, jak společnost BMW Group zintenzivnila své úsilí v oblasti vývoje alternativních technologií pohonu pro bezemisní jízdu. Oba partneři technologii palivových článků velmi věří a budou i nadále spolupracovat na jejím dalším vývoji, protože infrastruktura a trh po celém světě rostou.

  V lednu 2017 se BMW Group a Toyota spojily s jedenácti předními energetickými, dopravními a průmyslovými společnostmi, aby zahájily globální iniciativu známou jako Hydrogen Council. Jejím cílem je vytvořit jednotnou vizi a realizovat další kroky v rámci dlouhodobých ambicí týkajících se vodíkové energetické revoluce. Od června 2019 čítá rada Hydrogen Council 60 členských společností.

  Více informací

  ZAHÁJENÍ STAVBY PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE

  Slavnostním „výkopem“ byla ve čtvrtek 19. září 2019 zahájena stavba příjezdové silnice k budoucí průmyslové zóně Podkrušnohorské výsypky, kde bude stát také BMW Group vývojové centrum ČR.

  Důležitost projektu pro celý region podtrhla účast na slavnostním zahájení. Odehrálo se za přítomnosti ministra dopravy Vladimíra Kremlíka, hejtmanky Karlovarského kraje Jany Mračkové Vildumetzové, Helwiga Lehmana z BMW Group a dalších osobností. Příjezdová cesta k průmyslové zóně povede od silnice II/210 v místě mezi obcemi Dolní Nivy a Boučí.

  Více informací

  BMW GROUP BYLA GENERÁLNÍM PARTNEREM SOKOLOVSKÉHO BMW GROUP 1/4 MARATONU

  Šestý ročník Sokolovského BMW Group 1/4 maratonu pořádal Městský dům kultury Sokolov. Jeho generálním partnerem se pro rok 2019 stala společnost BMW Group. Dnes je závod součástí velkolepé předprázdninové události „Hurááá, prázdniny“, která se každoročně v Sokolově koná v závěru června. Běžecký závod je vyhledávanou sportovní událostí v regionu.

   

  Převážně rovinná trasa běhu o délce kolem 10 km vedla nově centrem města. Závodníci si tak mohli užívat podpory přihlížejících fanoušků i náhodných kolemjdoucích. Sokolovský BMW Group 1/4 maraton byl určený pro ženy i muže s doporučenou dolní věkovou hranicí 16 let.

  V letošním ročníku do jeho cíle doběhlo 465 běžců a běžkyň, z nichž na prvním místě v kategorii mužů skončil Vojtěch Šulc, druhý doběhl Pavel Procházka a třetí Jan Sokol. V kategorii žen zvítězila Ivana Sekyrová, druhá byla Jana Zímová a třetí doběhla Martina Bradáčová. Hlavní ceny pro vítěze předala starostka města Sokolov, paní Renata Oulehlová, společně s paní Katharinou Will z BMW Group.

  Pro BMW Group je podpora 1/4 maratonu v Sokolově první svého druhu v daném regionu. „Že spojení sportovní akce s automobilkou nebyla jen pouhá formalita, potvrzovala i účast projektových manažerů BMW Group Kathariny Will a Petra Pospíšila v pořadatelském týmu. Věřím, že úspěšná spolupráce BMW Group se Sokolovským čtvrtmaratonem bude pokračovat také v příštích letech,“ uvedla sokolovská starostka Renata Oulehlová.

  BMW Group zde plánuje svoji aktivní účast i v dalších chystaných kulturních a sportovních akcích. Veřejnost se s BMW Group bude moci potkat například na oslavách města Chodov v září nebo na Festivalu světla v Karlových Varech.

  Sokolovsko je pro BMW Group velmi významný region. Rozhodla se v něm postavit vlastní vývojové centrum BMW Group Future Mobility Development Center (FMDC), jež se zaměří na vývoj samořiditelných automobilů a bezpečnostních asistentů. V plném provozu nové vývojové centrum, plánované v prostoru Podkrušnohorské výsypky mezi obcemi Lomnice, Dolní Nivy a Sokolovo, přímo umožní vytvoření přibližně 700 pracovních míst a dalších pracovních příležitostí v oblasti dodavatelských společností a služeb. BMW Group aktivně podporuje nejen sportovní a kulturní akce v regionu, ale zaobírá se také podporou místních středních technických škol a technických fakult ZČU a ČVUT.

  Více informací

  KARIÉRA.

  Neustále hledáme talenty, kteří by nám pomohli vypořádat se s dopravními výzvami budoucnosti. Chceme zlepšit směr, kterým se ubírá svět. Těm, kdo s námi tyto hodnoty sdílí, nabízíme v BMW vzrušující a perspektivní kariéru. V Karlovarském regionu plánujeme v rámci výstavby a provozu BMW Group vývojového centra nabídnout až 700 pracovních míst na různých pozicích od operativního personálu, přes mechaniky a techniky až po vysoce kvalifikované inženýry.

  Více informací

  KARIÉRA.

  VŽDY DOBRÝMI SOUSEDY.

  Do Karlovarského kraje přinášíme budoucnost.

  Ve všech našich lokacích po celém světě se aktivně angažujeme, abychom zlepšovali tamější prostředí. To se týká zejména oblastí, kde můžeme s našimi odbornými znalostmi mít co největší dlouhodobý dopad. Zaměřujeme se zejména na děti a mládež, protože oni budou vytvářet podobu budoucnosti. Nechceme být ale jenom sponzorem, raději rozvíjíme programy aktivně ve spolupráci s našimi partnery. V Karlovarském kraji jsme už podpořili: Dětskou univerzitu (Technologie pro děti) Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary Kids Safety Road Show Oldtimer Carlsbad Classic Rally Sokolovský čtvrtmaraton.

  CITLIVÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.

  Když budujeme nové objekty a areály, je pro nás velmi důležitý jejich dopad na životní prostředí. Soustavně integrujeme udržitelnost do všech našich procesů a business modelů. V globálních výzvách jako urbanizaci či klimatických změnách vidíme příležitost, jak rozvíjet inovativní produkty a služby. Udržitelnost tak tímto způsobem dlouhodobě povzbuzuje náš ekonomický úspěch. Naše inovace nemají smysl jen v benefitech pro zákazníky, chceme rovněž mít pozitivní vliv na společnost a její životní prostředí.


  Enviromentální stránka věci byla pro nás klíčovou i při výběru vhodných lokalit pro vývojové centrum BMW v České republice. Nejnovější studie dokazují, že jeho výstavba a provoz budou mít na životní prostředí u Sokolova velmi nízký dopad.