PRO KLID DUŠE.

Emergency Call.

Cestování s nejvyšší možnou bezpečností. Během každé své cesty se můžete spolehnout na komplexní řadu bezpečnostních systémů vašeho BMW. Pochopitelně, vždy se může stát něco neočekávatelného. Pokud se stane to nejhorší, tísňové volání se automaticky postará o pomoc. Takže pokud se něco stane, věci naberou rychlý spád.

OKAMŽITÁ POMOC V PŘÍPADĚ NOUZE.

V případě, že vystřelí airbag, tísňové volání přes integrovanou sim, permanentně instalovaný ve vašem voze, automaticky kontaktuje složky integrovaného záchranného systému To umožňuje rychlou a odpovídající pomoc účastníkům nehody. Nouzově volat lze také manuálně, a to v případech, že potřebujete pomoc pro ostatní účastníky silničního provozu.

Emergency Call.

Podívejte se na související video.

PRO KLID DUŠE.

Tísňové volání (Emergency Call) automaticky a rychle zašle žádost o pomoc v případě nehody, aby byla co nejrychleji zajištěna optimální pomoc pro cestující. Tísňové volání je automaticky aktivováno, jakmile senzory nárazu zaregistrují nehodu, a údaje o ní jsou okamžitě předány složkám záchranného systému. Funkci tísňového volání od BMW ConnectedDrive lze aktivovat rovněž manuálně, např. k přivolání pomoci pro ostatní účastníky silničního provozu. Systém je funkční nezávisle na mobilních telefonech.

  • Požadavky/dostupnost

    BMW Emergency Call je standardní výbavou každého vozu BMW. Některé služby BMW ConnectedDrive nejsou k dispozici ve všech zemích EU. O podrobnostech se informujte u svého autorizovaného dealera BMW.