BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost Životní prostředí Klima Ochrana

LEADER V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Díky systematické strategii udržitelnost nastavuje BMW Group v automobilovém průmyslu nová měřítka.

LEADER V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.Díky systematické strategii udržitelnost nastavuje BMW Group v automobilovém průmyslu nová měřítka.

Pro BMW Group ryzí radost z jízdy výrazně přesahuje pojem mobilita. Je to proto, že téma udržitelnosti je pro nás klíčovou otázkou a jednou z těch, kde neděláme ústupky. Naopak, do budoucnosti vstupujeme se zcela novou a konzistentní strategií, která nejen přesahuje naší současnou sféru vlivu, ale také posunuje téma udržitelnosti na zcela novou úroveň.

Abychom dosáhli efektivní ochrany životního prostředí, již dekády pracujeme na optimalizaci životního cyklu našich vozidel – od využití zdrojů přes spotřebu energie až po recyklaci. To je jeden z důvodů, proč se dnes žádný z konkurentů ani nepřibližuje naší široké nabídce elektrifikovaných modelů a ani faktu, že jsme již našim zákazníkům dodali půl milionu vozidel. Abychom z hlediska alternativních pohonů zajistili ještě větší flexibilitu, zaměřujeme se i na vývoj spalovacích systémů využívajících vodíkové palivové články. Krok za krokem prošlapáváme nové cesty směrem k budoucnosti bez emisí, která je přátelská k životnímu prostředí.

Více informací
UDRŽITELNOST JE ZÁSADNÍ TÉMA BUDOUCNOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI. PRÁVĚ PROTO JE TAK DŮLEŽITÉ NASTAVIT SPRÁVNÝ KURZ UŽ NYNÍ, V TĚCHTO NÁROČNÝCH ČASECH. VE SKUTEČNOSTI MUSÍME JEŠTĚ ZRYCHLIT.
Oliver Zipse – Člen správní rady BMW AG
BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost zelený hodnotový řetězec produkce

NASTAVENÍ KURZU V ŘETĚZCI S PŘIDANOU HODNOTOU.

Víme, jak o udržitelnosti přemýšlet holisticky. Proto zvyšujeme úsilí už během vývoje vozidel. Náš přístup „navrženo pro recyklaci“ je aplikován už od fáze vývoje produktu a určuje požadavky na vývojový a inženýrský design našich vozidel s tím, že jsou optimalizovány s ohledem na možnosti recyklace. . Náš soubor principů nám diktuje, že kdykoliv to dává smyl z hlediska technického, ekologického a ekonomického a zároveň je to proveditelné, používáme recyklované a obnovitelné surové materiály. Naším cílem je udržitelný řetězec hodnot, pokrývající naše vlastní potřeby recyklovanými a obnovitelnými surovinami – a to včetně dodávek energie. Připouštíme, že tak daleko ještě nejsme – ale už se nám během cesty podařilo dosáhnout průkopnických úspěchů.

RECYKLACE JAKO KLÍČOVÝ FAKTOR.

BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost zelená výroba recyklace

Na cestě k udržitelné, suroviny šetřící výrobě budoucnosti je zásadním faktorem recyklace materiálů, které využíváme na maximum. S BMW i3 jsme vytvořili vozidlo, jež naší strategii ilustruje zřejmě nejlepším možným způsobem, protože míra jeho recyklovatelnosti je 95 %. Proto je 30 % interiéru tvořeno materiálem kenaf, který je brán z rychle rostoucí rostliny ibišku. Abychom vyrobili textilní materiály, používáme speciální a inovativní přízi, vyráběnou z granulátu z recyklovaných PET lahví. Kromě inteligentního plánování našich produktů je do našeho řetězce s přidanou hodnotou pevně zakotveno i znovupoužití materiálů ve formě recyklovaných látek. Například i bateriím dáváme „druhý život“, když je po ukončení jejich práce v vozidle zapojujeme do statických úložných systémů, kde je můžeme využívat pro dodávky čisté energie. Se vším dohromady jsme už nyní schopni recyklovat odpad generovaný naší vlastní výrobou v míře 99 %.

RECYKLACE NAŠICH VOZIDEL NA KONCI ŽIVOTNÍHO CYKLU.

BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost zelená výroba recyklace ojetých vozů

Když cesta pro ojeté BMW končí, stále zůstává důležitou součástí řetězce přidané hodnoty. Koneckonců, k našim vozidlům na konci životního cyklu nepřistupujeme jako k odpadu určeném k likvidaci, ale jako k zásadnímu zdroji druhotných surových materiálů. Tím, že vracíme vozidla na konci životnosti, jejich jednotlivé komponenty a materiály zpět do oběhu, se recyklace našich produktů stává jednou z nejdůležitějších pák pro náš cíl vyrábět přátelsky k životnímu prostředí a přitom zachovat zdroje. Ve 30 zemích a společně s tamními národními prodejními zastoupeními jsme připravili pravidla pro návrat vozidel na konci životnosti do oběhu a nabídli ekologickou kompatibilitu na více než 2800 sběrných místech. Například v Mnichově mají naši zákazníci možnost odevzdat svá vozidla do centra Recykling and Dismantling Centre (RDZ). Kromě toho, že znovu využíváme vozidla na konci života, zároveň neustále pracujeme na nových konceptech, jak zvýšit míru naší recyklace.

BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost zelená výroba

NOVÝ KONCEPT PRODUKCE.

Nechceme být pouhou součástí udržitelné budoucnosti – chceme být její hnací silou. Abychom zvládli tuto výzvu, už v roce 2001 jsme podepsali Mezinárodní deklaraci čistější výroby z Programu pro životní prostředí od Spojených Národů. To znamená, že jsme se v naší celosvětové výrobní síti zavázali udržovat tak nízký vliv na životní prostředí a tak nízké používání zdrojů, jak je jen možné. Nicméně, tohle pro nás není zdaleka dost, což je také důvod, proč naše přísnější strategie udržitelnost sahá mnohem dále. Abychom mohli sledovat a analyzovat všechna opatření, pro tento účel jsme ve všech výrobních závodech představili manažerské systémy týkající se ochrany životního prostředí, které neustále procházejí dalším vývojem a optimalizací. Jen tímto způsobem můžeme naplnit naše ambice být schopní předvádět účinnost našich norem a regulací.

Vedle pokračující expanze v oblasti využití obnovitelných energií a regenerativních surovin v našem výrobním procesu zároveň nastavujeme jasný kurz našich aktivit v oblasti recyklace. Od roku 2006 jsme byli schopni snížit odpad a emise CO2 z každého vyrobeného vozidla o více než 70 procent. A současně neustále pracujeme na zvyšování této laťky. Proto rozhodně není náhoda, že například naše hodnoty emisí CO2 za každé vyrobené vozidlo jsou výrazně nižší než u zbytku německého automobilového průmyslu.

UDRŽITELNOST V NAŠICH VÝROBNÍCH ZÁVODECH.

BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost zelená výroba továrna Lipsko

BMW Group Továrna Lipsko.

Toto prostředí je zcela efektivní – továrna BMW Group v Lipsku je jednou z nejmodernějších a nejudržitelnějších automobilových výrobních závodů na světě. Od roku 2013 z tamních výrobních linek sjíždějí vozidla s elektrickým pohonem a lehkým šasi z materiálu CFRP. Závod je prvním svého druhu v celém Německu, kde se do značné míry pracuje s elektrickou energií ze čtyř pro tento účel instalovaných větrných turbín. A s inovativní farmou baterií, sestávající se ze zhruba 700 vysokonapěťových baterií z BMW i3, provádíme najedou celou řadu opatření, abychom ve výrobě dosáhli účinného řízení zdrojů a energií. Za prvé, neustále pracujeme na prodloužení života baterií. Za druhé, farma baterií ukládá přebytečnou energii z větrných turbín ve chvílích, kdy dodávky převyšují spotřebu, díky čemuž můžeme tento přebytek využívat v momentech, kdy je dodávka elektrické energie příliš nízká. Tímto způsobem přispíváme ke stabilitě veřejné sítě.

BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost zelená výroba továrna Dingolfing

BMW Group Továrna Dingolfing.

Průkopník díky radikálním opatřením: jakožto největší automobilová továrna BMW Group v Evropě byl závod v Dingolfingu schopný za poslední dekádu zaznamenat třetinový pokles ve spotřebě surovin a zároveň snížení emisí, a to hlavně díky použití inovativních výrobních technologií a vybavení. V rámci této snahy se nové energetické centrum spoléhá na vysoce efektivní výrobu elektřiny a tepla pomocí kombinované teplárny a elektrárny (CHP). Přeměňuje plyn na elektrickou energii a vzniklé teplo využívá jako zdroj energie. Díky stanici CHP a jednomu z největších střešních fotovoltaických systémů v Německu nyní továrna sama pokrývá téměř polovinu vlastní poptávky po elektřině. Zbylá část je pokryta výhradně zelenou elektrickou energií od externích dodavatelů. V oblasti zpracování a likvidace odpadů je napříč celou společností patrná mimořádná snaha o uplatnění udržitelné strategie. I zde dosahuje závod v Dingolfingu mimořádných úspěchů díky efektivním opatřením v oblasti recyklace, mezi něž patří inovativní lisovna s působivou úrovní recyklace 99,8 %.

BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost zelená výroba továrna Shenyang

BMW Group Továrna Shenyang.

Více inovací, méně emisí. Vedle našich výrobních závodů v Evropě a v Brazílii, pro jejichž provoz již nyní získáváme elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů, je náš tovární komplex v Shenyangu vybaven zatím nejefektivnější solární elektrárnou v rámci BMW Group, schopné maximálního výkonu 15,1 megawattů.

BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost projekt

NAŠÍM MOTOREM JE ZODPOVĚDNOST.

S projekty jako „Cobalt For Development“ přinášíme naši strategii udržitelnosti krok za krokem i do našeho okolí, a tím pádem do všech fází našeho řetězce přidané hodnoty. Díky našim směrnicím, ale i za pomoci podpory a podněcování, jsme schopni zajistit, že naši dodavatelé taktéž systematicky splňují naše vysoké společenské a enviromentální standardy.

NAŠE VYSOKONAPĚŤOVÉ BATERIE: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH.

BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost baterie

Znovupoužití našich bateriových článků.

Efektivní až do posledního voltu: během „druhého života“ jsou naše baterie využívány ve stacionárních úložných systémech, kterými úspěšně vybavujeme naše závody po celém světě. Tímto způsobem do elektrické sítě integrujeme obnovitelné energie, zvyšujeme její stabilitu a zákazníkům snižujeme energické náklady. A postupujeme vpřed k cíli v podobě výroby bez lokálních emisí CO2. Nejlepším příkladem tohoto přístupu je továrna BMW Group v Lipsku s úložnou farmou sestávající se ze zhruba 700 baterií z BMW i3. Jakožto vyrovnávací paměť pro obnovitelné energie pomáhá ukládat přebytečnou větrnou energii a poté ji integruje zpět do elektrické sítě. A navíc, zároveň s tím snižují energetické náklady výroby.

BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost recyklace baterií

Recyklace našich bateriových článků.

U baterií, jejichž život jakožto stacionárního úložného zařízení již skončil, dosahujeme stále rostoucí míry recyklace cenných surovin. Tímto způsobem získáváme mimořádně kvalitní recyklované materiály pro výrobu nových lithium-iontových baterií. Ve spolupráci s našimi partnery jsme v roce 2020 dosáhli na úrovni článků míry recyklace 96 %.

BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost dodavatel baterií

Efektivní využívání zdrojů u našich dodavatelů.

Určujeme trendy dokonce ještě před výrobou: Jelikož jsme průkopníci udržitelnosti, naše slovo má u našich dodavatelů velkou váhu – a my toho umíme využít. Jakožto člen projektu Carbon Disclosure Project (CDP) podporujeme naše dodavatele opatřeními, která snižují emise CO2 a zvyšují podíl obnovitelných energií. Smluvně jsme se dohodli s výrobci našich článků, že pro externí výrobu páté generace našich bateriových článků bude používána pouze zelená energie.

BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost mobilita

NA CESTĚ K UDRŽITELNOSTI: MĚSTSKÁ MOBILITA.

Naším cílem je neustále dávat 100 % - zejména pokud jde o udržitelnou ryzí radost z jízdy. Právě proto za pomoci našich korporátních cílů a jejich implementace razíme v automobilovém průmyslu nové cesty – a zároveň je otevíráme i našim zákazníkům, a to například největší nabídkou flotily elektrifikovaných vozidel.

Ani to pro nás není dost: s pomocí služby BMW eDrive Zones podporujeme v evropských městech a městských oblastech postupné zavádění oblastí s nulovými a nízkými emisemi. BMW eDrive Zones je digitální služba pro BMW plug-in hybridní modely, která enviromentální zóny automaticky rozezná – a začne jednat. Když vozidlo vjede do této oblasti, automaticky přepne na čistě elektrický pohon a tím pádem zónou projíždí bez lokálních emisí. A u BMW je za to dokonce i odměna. Díky programu BMW Points střádá řidič za každý kilometr jízdy čistě na elektřinu body – a v enviromentálních zónách dostane dvojnásobek. Body pak mohou být vyměněny například za bezplatné přidělení dobíjecí elektřiny od společnosti BMW Charging.

BMW Group e-mobilita BMW udržitelnost

Chtěl/a bych zjistit více o tématu udržitelnosti v BMW Group.

BMW e-mobility BMW Efficient Dynamics

Chtěl/a bych se dozvědět více o tématu BMW EfficientDynamics

BMW e-mobilita BMW elektrický vůz

Chtěl/a bych se dozvědět více o elektrických vozech BMW.

BMW e-mobilita Přehled BMW e-mobilita

Chtěl/a bych si vrátit na přehled.

BMW e-mobility BMW plug-in hybrid

Chtěl/a bych se dozvědět více o plug-in hybridních vozech BMW.

BMW e-mobilita BMW nabíjení

Chtěl/a bych se dozvědět více o tématu nabíjení.

BMW e-mobilita BMW dojezd

Chtěl/a bych se dozvědět více o tématu dojezdu.