NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY NA TÉMA BMW MOBILNÍ APLIKACE.

FAQ.

Chcete se dozvědět více o službách BMW ConnectedDrive? Máte jakékoli dotazy týkající se připojení pomocí rozhraní Bluetooth a USB? Zde naleznete odpovědi, odkazy a kontaktní údaje.

Více informací

OBECNÉ DOTAZY.

 • Co je Bluetooth®?
 • Pro které modely BMW je technologie Bluetooth® dostupná?
 • Jaká mobilní zařízení jsou pro funkci připojení k rozhraní Bluetooth® kompatibilní?
 • Budu ve svém voze moci používat i mobilní Bluetooth® zařízení, které není v seznamu uvedeno?
 • Proč není moje mobilní zařízení mezi otestovanými zařízeními prostřednictvím BMW uvedeno?
 • Mohu používat mobilní zařízení uvedená na www.bmw.com/bluetooth s odlišnou verzí softwaru?
 • Proč mezi různými mobilními zařízeními existují rozdíly v ovládání a v rozsahu nabídky funkcí?
 • Co se stane, pokud chci pomocí funkce Bluetooth® ve vozidle připojit více než jedno mobilní zařízení?
 • Koho mohu kontaktovat v případě problému s připojením mého mobilního zařízení k rozhraní Bluetooth®?
 • Jak zjistím, jaký model mobilního zařízení používám?
 • Jak naleznu informaci o verzi software svého mobilního zařízení?
 • Když chci resetovat své mobilní zařízení do továrního nastavení, je vyžadován kód přístroje. Kde tento kód najdu?
 • Hladina hlasitosti hovoru ve vozidle je příliš vysoká/nízká. Jak mohu hlasitost hovoru regulovat?
 • Na co mám pamatovat při používání svého mobilního zařízení ve vozidle?
 • Co znamená USB audio rozhraní?
 • Která zařízení jsou podporována?
 • Na co dávat pozor při používání USB zařízení ve vozidle?
 • Na co dávat pozor při používání USB flash disku ve vozidle?
 • Na co dávat pozor při připojování mobilního zařízení jako zdroje audia?
 • Je akumulátor připojeného zařízení zároveň také napájen?
 • Na co dávat pozor při odpojování USB zařízení?
 • Jak mohu nechat zobrazit přebaly jednotlivých alb na dispeji?
 • Jak zjistím, jakou verzi software používám ve svém Apple iPhone/iPod?
 • Jak mohu resetovat svůj Apple iPhone/iPod?
 • Co znamená MP3 přehravač s protokolem MTP?
 • Mohu ve svém vozidle přehrávat videa?

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K OBSLUZE.

 • Jak své mobilní zařízení spojím/spáruji s BMW a přípravou pro připojení mobilního telefonu?
 • Je možné pomocí Bluetooth® připojit více zařízení zároveň?
 • Je možné během hovoru vyjmout klíč ze zapalování?
 • V mém mobilním zařízení byly učiněny změny v seznamu kontaktů, kalendáři, úkolech nebo poznámkách. Kdy se tyto úpravy zobrazí na displeji vozidla?
 • Jak mohu změnit nastavení řazení svých telefonních kontaktů (například seřadit všechny podle příjmení)?
 • Proč ve svém voze nemohu používat funkci pro konferenční hovor?
 • Proč se na displeji nezobrazuje číslo volajícího?
 • Proč se volanému nezobrazuje moje telefonní číslo?
 • Proč se v Office menu mého vozidla nezobrazují mé schůzky, úkoly a poznámky?
 • Jsou seznamy volání zobrazené ve vozidle a v mobilním zařízení totožné?
 • Proč nejsou ve vozidle zobrazovány všechny textové zprávy uložené v mobilním zařízení?
 • Jak mohu ve vozidle využívat funkci pro přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth®?
 • Jak zajistit, aby Bluetooth® reprodukce hudby po ukonční hovoru nebo hlášení o dopravní situaci pokračovala?
 • Je možné využívat funkci pro Bluetooth® přehrávání audia z mého mobilního zařízení, když je k vozidlu připojeno prostřednictvím USB snap-in adaptéru nebo prostřednictvím USB kabelu?
 • Proč se u některých mých kontaktů na kontrolním displeji nezobrazuje fotografie uložená v mém telefonním seznamu?
 • Jak mohu updatovat software svého vozidla?
 • Jak mohu využívat doplňkovou službu Internet pomocí svého mobilního zařízení?
 • Jak nakonfiguruji své mobilní zařízení pro připojení k internetu nebo službě BMW TeleServices?
 • Poté, co bylo mé mobilní zařízení spárováno pomocí Bluetooth, samovolně zahájilo telefonní hovor.
 • Proč se některé položky ve vozidle zobrazují dvakrát?
 • Proč se na displeji zobrazuje rozdílné jméno volaného, než mám u kontaktu v telefonu?
 • Existují některá omezení ve volbě jmen složek a pojmenování zařízení?
 • Proč někdy spuštění skladby přes vyhledavač hudby trvá déle?
 • Existují nějaká omezení v používání playlistů?
 • Proč moje vozidlo automaticky nezačne přehrávat hudbu prostřednictvím USB audio rozhraní, přestože pro poslední audio výstup bylo jako zdroj používáno právě externí zařízení?
 • Proč není můj iPhone/iPod USB audio rozhraním rozpoznán?
 • Proč můj MP3 přehravač/mobilní telefon není prostřednictvím USB audio rozhraní rozpoznán?

PRODUKTOVÁ NABÍDKA.

 • Mohu ve svém BMW použít službu SAP (SIM Access Profile) Bluetooth®?
 • Proč potřebuji na přání dodávanou výbavu Rozšířená konektivita hudebního přehravače v mobilním telefonu (SA 6NF)?
 • Potřebuji pro ovládání svého mobilního zařízení ve vozidle snap-in adaptér?
 • Potřebuji pro spojení prostřednictvím USB audio rozhraní nějaké speciální zařízení?
 • Mohu/musím ve vozidle používat připojovací kabel?

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ.

 • Proče se mobilní zařízení nedaří registrovat, přestože jsem zadal potvrzovací heslo?
 • Proče se mé mobilní zařízení znovu nepřipojuje automaticky? A proč nejsou dříve podporované funkce nyní dostupné jako obvykle?
 • Při hovoru se na displeji nezobrazuje jméno volaného, přestože je jeho jméno uloženo v seznamu mého mobilního zařízení.
 • Proč se síla signálu nezobrazuje správně?
 • Proč se ve vozidle nezobrazuje telefonní sezam uložený v mém Blackberry?
 • Složka Office neobsahuje žádné složky pro uložení zpráv, kalendářů, úkolů a poznámek.
 • Poté, co bylo nastaveno připojení skrze Bluetooth, mé mobilní zařízení vydává upozorňující tóny. Některé z nich jsou přehrávány prostřednictvím reproduktorů vozidla.
 • Proč je místo obsahu zprávy (u e-mailů a textových zpráv) na dispeji vozu zobrazena hláška <chráněný obsah> (<Content Protection>)?
 • Proče nemohu přehrát zakoupené skladby?
 • Proč při přehrávání hudby slyším rušivé zvuky?
 • Proč při prehrávání hudby z mého iPhonu/iPodu prostřednictvím připojení skrze snap-in adaptér neslyším žádný zvuk?
 • Proč v adresáři mohu nalézt pouze některé skladby?
 • Na domácím počítači jsem upravil název skladby. Proč jej ve vozidle nevidím?
 • Občas se po nastartování zapne rádio, přestože poslední vybraný zdroj audia byl připojen skrz USB audio rozhraní.
 • Proč v některých případech trvá delší dobu, než USB audio rozhraní reaguje na nastavení náhodného výběru přehrávání skladeb?
 • Proč se místo názvů skladeb a alb stále zobrazují pouze číslice?
 • Proč se někdy zobrazuje hlášení "Data jsou načítána…" a prohledávané seznamy se objevují se zpožděním?
 • Proč se základní informace o mých audio složkách nezobrazují správně?
 • Proč jsou mé audio skladby přehrávány s rozdílnou hlasitostí?
 • Proč se nastavení filtrování přehrávané hudby z mého Apple zažízení ve vozidle neukládá?
 • Proč se při přehrávání videa z mého iPhonu/iPodu zobrazuje pouze černá obrazovka?
 • Proč se videa z mého iPhonu/iPodu nezobrazují na středu displeje?