NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY NA TÉMA BMW MOBILNÍ APLIKACE.

FAQ.

Chcete se dozvědět více o službách BMW ConnectedDrive? Máte jakékoli dotazy týkající se připojení pomocí rozhraní Bluetooth a USB? Zde naleznete odpovědi, odkazy a kontaktní údaje.

Více informací

OBECNÉ DOTAZY.

 • Co je Bluetooth®?

  Technologie Bluetooth® znamená průmyslový standard, díky kterému má mezi sebou možnost několik zařízení bezdrátově komunikovat. V rámci profilů Bluetooth® můžete ve vozidle využívat různé funkce. Mezi ně patří např. Hands-free nebo možnost načtení telefonního seznamu. Podrobnější informace o technologii Bluetooth® naleznete na internetových stránkách www.bluetooth.com.

 • Pro které modely BMW je technologie Bluetooth® dostupná?

  Značka BMW se stala prvním výrobcem automobilů, který představil technologii Bluetooth® pro bezdrátové připojení mobilních telefonů a tuto funkci nabídl ve všech svých modelech. Podmínkou pro fungování je ve volitelné výbavě dodávaná příprava pro připojení mobilních telefonů k rozhraní Bluetooth SA 644 nebo příprava pro připojení mobilních telefonů k rozhraní Bluetooth Business SA633 (nebo SA639 pro Severní Ameriku).

 • Jaká mobilní zařízení jsou pro funkci připojení k rozhraní Bluetooth® kompatibilní?

  Kompatibilní telefony testované pro použití ve vozech BMW naleznete na internetových stránkách www.bmw.com/bluetooth. Jsou zde uvedeny detailní informace, které funkce vašeho mobilního telefonu budete moci ve svém voze využívat, stejně jako další podrobnosti pro využití funkce.

 • Budu ve svém voze moci používat i mobilní Bluetooth® zařízení, které není v seznamu uvedeno?

  BMW doporučuje použití mobilních zařízení uvedených na www.bmw.com/bluetooth, které úspěšně prošly testováním. Mobilní zařízení v seznamu neuvedená by ve většině případů měla základní funkce podporovat, přestože testy BMW neprošla.

 • Proč není moje mobilní zařízení mezi otestovanými zařízeními prostřednictvím BMW uvedeno?

  Z důvodu rozsáhlé nabídky mobilních zařízení nelze testovat všechna, jež jsou na trhu dostupná. Před zařazením daného zařízení do seznamu musí projít rozsáhlým testováním potvrzujícím kompatibilitu se všemi připojeními, která jsou ve vozech BMW instalována. Zařízení může být zařazeno do seznamu certifikovaných BMW, pouze pokud projde danými testy. BMW spolupracuje se všemi předními výrobci, díky čemuž seznam obsahuje ty nejaktuálnější modely mobilních zařízení.

 • Mohu používat mobilní zařízení uvedená na www.bmw.com/bluetooth s odlišnou verzí softwaru?

  BMW doporučuje používat verze softwaru uvedené na www.bmw.com/bluetooth. V případě použití odlišné verze softwaru není zaručena funkčnost ani kompatibilita. Nicméně přesto praxe většinou ukazuje, že v případě updatů softwarových verzí lze předpokládat, že kompatibilita bude zachována. Vezměte, prosím, na vědomí, že v některých případech může být funkčnost omezena díky datům uloženým v mobilním zařízení.

 • Proč mezi různými mobilními zařízeními existují rozdíly v ovládání a v rozsahu nabídky funkcí?

  Výrobci mobilních telefonů implementují funkce technologie Bluetooth® různými způsoby. U různých mobilních zařízení se mohou verze přípravy pro připojení pomocí Bluotooth® podstatně lišit a v rámci životního cyklu modelu zařízení měnit, což může přinášet omezení funkčnosti ve vozidlech. BMW Group za to nenese odpovědnost. V návaznosti na verzi softwaru mobilního zařízení mohou následující faktory ovlivnit i kompatibilitu.
  Hardwarová verze mobilního zařízení
  Konfigurace mobilního zařízení (např. velikost telefonního seznamu, baterii šetřící režim)
  Provozní stav mobilního zařízení (např. úroveň nabití baterie, výdrž, stupeň opotřebení)
  Síť operátora a typ SIM karty

  Z těchto důvodů případnému omezení funkčnosti nelze zabránit, a to i v případě, že mobilní zařízení jinak funguje zcela bezchybně.

 • Co se stane, pokud chci pomocí funkce Bluetooth® ve vozidle připojit více než jedno mobilní zařízení?

  Pokud je funkce pro telefonování aktivní, automaticky se snaží nalézt mobilní zařízení, které bylo naposledy připojeno. Pokud zařízení není nalezeno během krátké chvíle, začne vozidlo automaticky prohledávat seznam všech v minulosti již připojených zařízení. V případě potřeby je seznam načítán opakovaně.

 • Koho mohu kontaktovat v případě problému s připojením mého mobilního zařízení k rozhraní Bluetooth®?

  V případě jakýchkoli dotazů týkajících se vašeho mobilního zařízení naleznete veškeré informace v uživatelské příručce. Případná další asistence vám bude poskytnuta ze strany výrobce mobilního telefonu nebo vašeho mobilního operátora.

 • Jak zjistím, jaký model mobilního zařízení používám?

  Apple:
  Sériové číslo naleznete následovně: [Nastavení][Obecné][Informace][Sériové číslo]
  Sériové číslo zadejte na následující webové stránce: [support.apple.com/specs]

  HTC:
  Informace týkající se modelu zařízení jsou ve většině případů uvedeny na krytu telefonu, popřípadě v menu, následovně:
  Windows Mobile 6.1: [Start][Nastavení][Systém][Informace o zařízení][Identita][Označení modelu]
  Windows Mobile 6.5: [Nastavení][Všechna nastavení][Systém][Informace o zařízení][Identita]
  Android: [Menu][Nastavení][Informace][Označení modelu]

  Motorola:
  Informace je běžně uvedena na CE štítku na vnitřní straně krytu; v případě nutnosti vyjměte baterii.

  Nokia:
  *#0000#

  RIM:
  [Aplikace][Možnosti][O modelu]

  Sony Ericsson:
  Informace je běžně uvedena na CE štítku na vnitřní straně krytu; v případě nutnosti vyjměte baterii. Případně v menu: [Nastavení][Obecné][Status telefonu] v závislosti na modelu.

  LG:
  Informace je běžně uvedena na CE štítku na vnitřní straně krytu; v případě nutnosti vyjměte baterii.

  Samsung:
  Informace je krátce zobrazena po spuštění zařízení.

  Palm:
  [Informace o zařízení] [Jméno]

 • Jak naleznu informaci o verzi software svého mobilního zařízení?

  HTC:
  [Start][Nastavení][Systém][Informace o zařízení][Verze ROM]

  Motorola:
  *#9999# nebo [Menu][Nastavení][Stav telefonu][Další informace][Verze S/W]
  Milestone: [Nastavení][Informace o telefonu][Verze firmwaru]

  Nokia:
  *#0000#

  RIM:
  [Aplikace][Možnosti][Informace]

  Sony Ericsson:
  [Menu][Nastavení][Update služeb][Verze softwaru]
  Windows (např. X1): [Start][Nastavení][Systém][Informace o zařízení][Verze ROM]

  LG
  2945# or [Menu][Nastavení][Nastavení telefonu][Informace o telefonu]

  Samsung
  *#1234# nebo *#9999# nebo *#0000#

  Palm
  [Informace o zařízení][Další informace][Software]

 • Když chci resetovat své mobilní zařízení do továrního nastavení, je vyžadován kód přístroje. Kde tento kód najdu?

  Tuto informaci naleznete v uživatelské příručce vašeho mobilního zařízení, případně si ji můžete vyžádat od výrobce zařízení.

 • Hladina hlasitosti hovoru ve vozidle je příliš vysoká/nízká. Jak mohu hlasitost hovoru regulovat?

  Prosím, zkontrolujte, zda lze hlasitost regulovat pomocí ovládacích prvků ve vozidle. V opačném případě lze hlasitost regulovat přímo ovladači na mobilním zařízení (neplatí vždy u všech mobilních zařízení).

 • Na co mám pamatovat při používání svého mobilního zařízení ve vozidle?

  Prosím, pro zachování plné funkčnosti zamezte vystavování svého mobilního zařízení extrémním podmínkám (např. vysokým teplotám, vlhkosti). V případě zvyšující se provozní teploty odpojte přístroj od nabíječky. Více informací naleznete v uživatelské příručce svého mobilního zařízení.

 • Co znamená USB audio rozhraní?

  USB audio rozhraní umožňuje připojení zařízení Apple iPhone/iPod, odpovídajícího MP3 přehrávače a USB flashdisků k vašemu vozu prostřednictvím USB rozhraní nebo vhodného snap-in adaptéru (nikoli v případě Bluetooth nebo AUX vstupu). Připojené zařízení lze ovládat pomocí vestavěných ovladačů vozidla a audio data mohou být ukládána a následně přehrávána. Nabídku hudby lze přehrávat podle výběru žánru, umělce, skladby nebo playlistů. Na displeji je zobrazována informace o názvu shodná s obsahem v MP3 přehrávači (např. ID3 tagy).

 • Která zařízení jsou podporována?

  Jsou podporovány následující třídy zařízení (podrobné informace o kompatibilitě naleznete na příslušných webových stránkách BMW Group):
  Apple iPhone a iPod
  MP3 přehrávače a USB flash disky (velkokapacitní paměťová zařízení splňující specifikace pro USB připojení)
  MP3 přehrávače s protokolem MTP (Media Transfer Protocol)
  Hláška „Zařízení není ve vozidle podporováno“ znamená, že připojované zařízení nepatří do skupiny kompatibilních zařízení.

  Z důvodu rozsáhlé nabídky dostupných mobilních zařízení a jejich technických odlišností je jedinou možností, jak potvrdit jejich perfektní funkčnost a kompatibilitu připojení, přímé vyzkoušení ve vozidle.

 • Na co dávat pozor při používání USB zařízení ve vozidle?

  Upozorňujeme, že přenosná USB zařízení nejsou primárně navržena pro použití ve vozidle. Provozní podmínky ve vozidle, jako je teplo, chlad a extrémní vibrace, tak mohou zařízení poškodit.

 • Na co dávat pozor při používání USB flash disku ve vozidle?

  V ojedinělých případech se může stát, že starší USB flash disky nebo USB flash disky s nižší přenosovou rychlostí nemusí být vozidlem rozpoznány. To může vést k prodloužení doby načítání.

  Vyhněte se používání disků s naformátováním v CDFS. Doporučujeme disky s naformátováním obsahu v systému FAT32. Informace o dalších podporovaných formátech naleznete v uživatelské příručce vašeho vozu.

 • Na co dávat pozor při připojování mobilního zařízení jako zdroje audia?

  Některá mobilní zařízení nepodporují současné vícenásobné připojení pomocí Bluetooth, například se tak může stát, že zároveň nebude umožněno přijímat nebo uskutečňovat hovory.

 • Je akumulátor připojeného zařízení zároveň také napájen?

  Akumulátory zařízení Apple iPhone/iPod, MP3 přehrávače a mobilního telefonu jsou po připojení napájeny elektrickým proudem prostřednictvím USB rozhraní. V závislosti na druhu zábavního zařízení je k dispozici hodnota až 1 A. Pokud baterie vašeho zařízení byla před připojením do USB audio rozhraní zcela vybita, může trvat až několik minut, než bude umožněno přehrávat hudbu. Pokud motor vašeho vozidla neběží, pak ani akumulátor vašeho mobilního zařízení není dobíjen.

 • Na co dávat pozor při odpojování USB zařízení?

  Vaše USB zařízení můžete od vozidla odpojit kdykoli bez jakéhokoli ohrožení ztráty dat.

 • Jak mohu nechat zobrazit přebaly jednotlivých alb na dispeji?

  V případě vozidel s grafickým displejem je možné zobrazovat veškeré přebaly uložené v přehrávači.

  V případě MP3 přehrávačů (velkokapacitních USB zařízení splňujících specifikace pro USB připojení nebo protokol MTP – Media Transfer Protocol) musí být přebaly uloženy v samostatné hudební složce (v metadatech). Pro uložení přebalů alb do hudební složky je třeba použít speciálně určený software (např. Apple iTunes, Windows Media Player, atd.).

 • Jak zjistím, jakou verzi software používám ve svém Apple iPhone/iPod?

  Informaci o aktuální verzi softwaru vašeho Apple iPhone/iPod naleznete v menu: Nastavení > Obecné > Informace > Verze. Podrobné informace najdete na webových stránkách Apple. Upozorňujeme, že program iTunes může automaticky software vašeho iPhone/iPodu updatovat, což může nepříznivě ovlivnit vzájemné propojení mezi iPhonem/iPodem s USB audio rozhraním.

 • Jak mohu resetovat svůj Apple iPhone/iPod?

  Popis, jak resetovat váš iPhone/iPod, naleznete na následující adrese:

 • Co znamená MP3 přehravač s protokolem MTP?

  Protokol MTP (Media Transfer Protocol) je nadstavba PTP (Picture Transfer Protocol). Umožňuje přenos dat mezi mobilním zařízením a počítačem. MP3 přehrávače s protokolem MTP umožňují přenášet a synchronizovat hudební soubory. Některé MP3 přehrávače umožňují manuální přepínání mezi módem MTP a módem velkokapacitního zařízení USB. V každém případě, prosím, pro jistotu použijte návod k použití zařízení.

 • Mohu ve svém vozidle přehrávat videa?

  V závislosti na výbavě vašeho vozidla můžete přehrávat audio a video soubory uložené ve vašem iPhone/iPod nebo v USB zařízení prostřednictvím USB audio rozhraní.

  Videa uložená ve vašem iPhonu/iPodu lze přehrávat pouze po připojení prostřednictvím snap-in adaptéru nebo pomocí speciálního připojovacího kabelu. Podrobné informace k přehrávání videí ze svého iPhonu/iPodu ve vozidle a o možnostech pořízení připojovacího kabelu/speciálního snap-in adaptéru získáte u svého prodejce.

  Z bezpečnostních důvodů nelze videa přehrávat za jízdy.

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K OBSLUZE.

 • Jak své mobilní zařízení spojím/spáruji s BMW a přípravou pro připojení mobilního telefonu?

  Z důvodů bezpečnosti je potřeba při připojování vašeho mobilního zařízení nebo mobilního telefonu jej nejprve registrovat (spárovat). Postup pro spárování naleznete v uživatelské příručce vašeho vozidla, stejně jako v návodu k použití vašeho mobilního zařízení.

  Pokud registrace mobilního zařízení v minulosti již úspěšně proběhla, dojde ke spárování automaticky, jakmile nasednete. Pro jistotu se vždy ujistěte, že je funkce Bluetooth® jak na vašem zařízení, tak ve vozidle aktivována.

  V průběhu procesu spárování budete vyzváni k zadání hesla. Můžete zvolit jakékoli heslo. Z bezpečnostních důvodů by však mělo obsahovat minimálně čtyři číslice a nemělo by být snadno zjistitelné (jako např. „0000“ nebo „1234“).

 • Je možné pomocí Bluetooth® připojit více zařízení zároveň?

  V jednom okamžiku lze připojit až čtyři mobilní zařízení. Jedno z těchto mobilních zařízení pak může být aktivní (tedy připojeno) po celou dobu.

  V tu samou dobu máte možnost, pokud vaše BMW umožňuje přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth®, připojit další zařízení (mobilní zařízení nebo Bluetooth® audio přehrávač).

 • Je možné během hovoru vyjmout klíč ze zapalování?

  Klíč ze zapalování můžete v průběhu hovoru vyjmout ze zapalování, aniž byste se museli obávat, že bude hovor přerušen. Telefonní systém zůstává aktivní až do té doby, kdy vy nebo volající hovor sami ukončíte. Nicméně v závislosti na stupni výbavy vozidla a stavu nabití akumulátoru může být telefonní systém deaktivován dříve. V hovoru pak máte možnost pokračovat ze svého mobilního telefonu.

 • V mém mobilním zařízení byly učiněny změny v seznamu kontaktů, kalendáři, úkolech nebo poznámkách. Kdy se tyto úpravy zobrazí na displeji vozidla?

  Zkontrolujte, prosím, na www.bmw.com/bluetooth, zda je příslušná funkce vaším mobilním zařízením a vybavením ve vozidle podporována.

  Obecně platí, že aktualizace dat probíhá okamžikem nastartování. Také zkontrolujte displej svého mobilního zařízení: je možné, že budete vyzváni k potvrzení přenosu dat.

 • Jak mohu změnit nastavení řazení svých telefonních kontaktů (například seřadit všechny podle příjmení)?

  Nastavení pořadí řazení telefonních kontaktů závisí jak na typu vašeho mobilního zařízení, tak na vybavení vozidla. Některá mobilní zařízení nerozlišují mezi křestním jménem a příjmením: obě jména jsou zadávána do jednoho textového pole; mnoho mobilních telefonů rozlišuje, která část jména je chápána jako křestní jméno a která jako příjmení, pomocí čárky nebo středníku. To se pak týká především údajů uložených na SIM kartě.

  Některá mobilní zařízení disponují funkcí pro nastavení pořadí řazení – nicméně to nemusí platit pro případy, kdy je seznam kontaktů přenášen prostřednictvím připojení Bluetooth®. V moderních vozidlech s příslušným vybavením je možné nastavovat pořadí řazení telefonních kontaktů na kontrolním displeji.

  Více informací naleznete v uživatelské příručce svého vozu a na www.bmw.com/bluetooth.

 • Proč ve svém voze nemohu používat funkci pro konferenční hovor?

  Tato funkce musí být podporována jak ze strany vybavení vozidla a vašeho mobilního zařízení, tak vaším mobilním operátorem. Je možné, že váš mobilní operátor bude muset tuto službu aktivovat na vaší SIM kartě.

  Více informací naleznete v uživatelské příručce svého mobilního zařízení, svého vozidla a na www.bmw.com/bluetooth.

  Poznámka: Pokud nemáte aktivní funkci čekající hovor, konferenční hovor s volajícím nebude možné uskutečnit.

 • Proč se na displeji nezobrazuje číslo volajícího?

  Obvykle je tomu tak proto, že má volající na svém mobilním zařízení aktivovanou službu Potlačení zobrazení telefonního čísla.

 • Proč se volanému nezobrazuje moje telefonní číslo?

  Prosím, zkontrolujte nastavení svého mobilního zařízení, zda nemáte aktivovánu funkci Potlačení zobrazení telefonního čísla.

  V případě, že nemáte, spočívá problém pravděpodobně v tom, že váš mobilní operátor tuto funkci nastavuje defaultně (CLIR = Callig Line Identification Restriction). Pro deaktivaci CLIR, prosím, kontaktujte svého mobilního operátora.

 • Proč se v Office menu mého vozidla nezobrazují mé schůzky, úkoly a poznámky?

  Schůzky s datem starším než 20 dní nebo s datem konání za více než 50 dní nejsou přenášeny. Stejně tak úkoly, které již byly splněny, nebo jejich termín dokončení nastane za více jak 90 dní. Ne všechny schůzky uložené ve vašem mobilním zařízení, v závislosti na jejich počtu, budou zobrazovány ve vozidle.

  Více informací naleznete v uživatelské příručce svého mobilního zařízení, svého vozidla a na www.bmw.com/bluetooth.

 • Jsou seznamy volání zobrazené ve vozidle a v mobilním zařízení totožné?

  Přenos seznamů volání závisí jak na typu mobilního zařízení, tak na modelu vozidla. Která mobilní zařízení export seznamů volání podporují, naleznete na www.bmw.com/bluetooth. Prosím, zkontrolujte navíc, zda je vaše vozidlo pro tuto funkci vybaveno.

  Pokud používáte mobilní zařízení, které funkci seznamů volání nepodporuje, bude seznam zobrazovaný ve vašem vozidle zahrnovat pouze hovory uskutečněné prostřednictvím připojení Bluetooth®.

 • Proč nejsou ve vozidle zobrazovány všechny textové zprávy uložené v mobilním zařízení?

  Přenos textových zpráv závisí jak na typu mobilního zařízení, tak na modelu vozidla. Bližší informace naleznete na www.bmw.com/bluetooth.

 • Jak mohu ve vozidle využívat funkci pro přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth®?

  Ujistěte se na kontrolním displeji, že funkce Audio (Bluetooth) je aktivní, a na www.bmw.com/bluetooth zkontrolujte, zda vaše mobilní zařízení funkci Bluetoooth přehrávání hudby podporuje.

 • Jak zajistit, aby Bluetooth® reprodukce hudby po ukonční hovoru nebo hlášení o dopravní situaci pokračovala?

  Ztišení přehrávání audia se obvykle zruší automaticky. Pokud se tak nestane, stačí hlasitost reprodukce zvýšit stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti.

 • Je možné využívat funkci pro Bluetooth® přehrávání audia z mého mobilního zařízení, když je k vozidlu připojeno prostřednictvím USB snap-in adaptéru nebo prostřednictvím USB kabelu?

  Ne všechna mobilní zařízení umožňují stabilní podporu pro tuto funkci. V případě problémů s reprodukcí hudby deaktivujte funkci Audio (Bluetooth) na kontrolním displeji.

 • Proč se u některých mých kontaktů na kontrolním displeji nezobrazuje fotografie uložená v mém telefonním seznamu?

  Prosím, na www.bmw.com/bluetooth zkontrolujte, zda je vaším mobilním zařízením a vybavením vozidla podporována funkce zobrazení fotografie kontaktu. Upozorňujeme, že počet kontaktů, u kterých je možné zobrazovat fotografii, je systémem limitován.

 • Jak mohu updatovat software svého vozidla?

  Více informací vztahujících se k tomuto tématu naleznete na www.bmw.com/update.

 • Jak mohu využívat doplňkovou službu Internet pomocí svého mobilního zařízení?

  K tomu je zapotřebí na přání dodávané zařízení s objednacím kódem SA 614 ve spojení s SA 644 nebo SA 6NK, určené pro vozidla s datem výroby od září 2010 (tato funkce není nabízena ve všech zemích).

  Prosím, dříve než poprvé aktivujete funkci Internet ve svém vozidle, zkontrolujte, zda jeho systém byl updatován. Učiníte tak prostřednictvím menu kontrolního displeje v nabídce BMW Služby > Status služeb > Update BMW Služeb.

  Prosím, dále zkontrolujte, zda je vaše mobilní zařízení správně nastaveno. Více informací naleznete níže v sekci FAQ.

 • Jak nakonfiguruji své mobilní zařízení pro připojení k internetu nebo službě BMW TeleServices?

  V uživatelské příručce svého mobilního zařízení naleznete instrukce, jak nakonfigurovat APN (Access Point Name); jinými slovy také „Nastavení internetu“ „Nastavení modemu“ nebo „Nastavení Tethering“. Požadované nastavení vám sdělí váš mobilní operátor.

  Upozorňujeme, že většina mobilních zařízení značky Sony Ericsson rozpozná pouze první položku ze seznamu APN. Z tohoto důvodu doporučujeme všechny ostatní APN konfigurace vymazat.

 • Poté, co bylo mé mobilní zařízení spárováno pomocí Bluetooth, samovolně zahájilo telefonní hovor.

  Zařízení Blackberry podporuje tuto funkci pouze částečně, proto, prosím, deaktivujte nastavení Dial-Up Networking (DUN) v možnostech Bluetooth vašeho Blackberry zařízení.

 • Proč se některé položky ve vozidle zobrazují dvakrát?

  Pokud vaše mobilní zařízení podporuje funkci přenosu dat uložených na SIM kartě, jsou tyto zobrazovány také ve vozidle.

 • Proč se na displeji zobrazuje rozdílné jméno volaného, než mám u kontaktu v telefonu?

  K tomu občas dochází, pokud je stejné telefonní číslo uvedeno v telefonním seznamu u více různých záznamů. Při hovoru s daným číslem je pak na displeji zobrazováno pouze jedno z těchto jmen.

 • Existují některá omezení ve volbě jmen složek a pojmenování zařízení?

  Jména složek by měla být co nejkratší, aby zobrazený název (včetně adresářové cesty) nepřesáhl 255 znaků. Pokud bude tato délka překročena nebo se v rámci jednoho úložiště objeví soubory pod stejným názvem, budou tyto označeny čísly a jejich název bude zkrácen. Při pojmenovávání svého zařízení, prosím, nepoužívejte žádné speciální znaky nebo symboly.

 • Proč někdy spuštění skladby přes vyhledavač hudby trvá déle?

  Pokud svůj MP3 přehrávač nebo USB flash disk připojujete poprvé, je přístup k hudebním složkám umožněn zpočátku jen prostřednictvím adresářové struktury zařízení. Pohodlnější způsob vyhledávání podle žánru, interpreta, alba nebo názvu skladby není možné, dokud veškerá potřebná data nejsou přenesena. Doba reakce MP3 přehrávače nebo USB flash disku, stejně jako doba potřebná pro synchronizaci nebo rychlost přenosu, závisí na kapacitě úložiště a technologii zařízení, stejně jako počet a typ uložených audio stop. V případě MP3 přehrávače s flashovou pamětí o velikosti 8 GB trvá jeho synchronizace přibližně 10 minut. V závislosti na využití kapacity zařízení může však trvat i déle. V průběhu této doby mohou být audio stopy voleny podle místa uložení a názvu.

 • Existují nějaká omezení v používání playlistů?

  Playlisty uložené ve formátu M3U jsou podporovány všemi USB audio rozhraními ve vozech BMW. Jiné formáty jsou v závislosti na typu vašeho USB audio rozhraní také podporovány. Více podrobných informací k tomuto tématu naleznete v uživatelské příručce.

 • Proč moje vozidlo automaticky nezačne přehrávat hudbu prostřednictvím USB audio rozhraní, přestože pro poslední audio výstup bylo jako zdroj používáno právě externí zařízení?

  Některá USB zařízení potřebují pro rozpoznání prostřednictvím USB audio rozhraní v závislosti na jeho velikosti, kapacitě a rychlosti připojení více času. To je zřejmé například z faktu, že některá zařízení musejí být vybrána pod položkou Entertainment, a přehrávání hudby není spouštěno automaticky, přestože USB audio rozhraní bylo posledním aktivním zdrojem audia předtím, než jste opustili vozidlo.

 • Proč není můj iPhone/iPod USB audio rozhraním rozpoznán?

  V ojedinělých případech se může stát, že zařízení Apple iPhone/iPod nemusí být rozpoznáno. Následující kroky poskytnou možné řešení problému:
  Prosím, odpojte zařízení Apple iPhone/iPod a znovu jej připojte.
  Prosím, zkontrolujte, zda je Apple iPhone/iPod k USB audio rozhraní připojen správným připojovacím kabelem.
  Prosím, zkontrolujte kabel, zda není poškozen. Vyvarujte se pokroucení kabelu.
  Pokud vlastníte vozidlo s rozšířenou nabídkou připojení pro hudební přehrávač v mobilním telefonu (USB snap-in adaptér), důležitým krokem může být, pokud iPhone/iPod chcete ovládat skrze USB rozhraní, vyjmutí USB snap-in adaptéru ze základny. To platí i pro prázdný snap-in adaptér.
  Prosím, zkontrolujte stav dobití akumulátoru Apple iPhone/iPod.
  Pokud výše uvedené rady problém nepomohly odstranit, je třeba váš Apple iPhone/iPod resetovat.

 • Proč můj MP3 přehravač/mobilní telefon není prostřednictvím USB audio rozhraní rozpoznán?

  V ojedinělých případech mohou nastat problémy s rozpoznáním vašich mobilních zařízení. Například, pokud dojde k vypnutí zapalování a následnému opětovnému zapnutí a mobilní zařízení přitom zůstalo připojeno pomocí USB připojovacího kabelu, USB připojení občas není obnoveno. Je třeba odpojit USB kabel a znovu jej připojit.

PRODUKTOVÁ NABÍDKA.

 • Mohu ve svém BMW použít službu SAP (SIM Access Profile) Bluetooth®?

  Zařízení s objednacím kódem SA 6NB nebo SAP snap-in adaptér mohou být ovládány pomocí SIM karty od GSM operátora nebo prostřednictvím mobilního telefonu, který podporuje službu SAP Bluetooth.

 • Proč potřebuji na přání dodávanou výbavu Rozšířená konektivita hudebního přehravače v mobilním telefonu (SA 6NF)?

  Jako doplněk k již existujícímu telefonnímu vybavení (na přání dodávané SA 633 nebo SA 644) a USB audio rozhraní (na přání dodávané SA 6FL) je v nabídce rozšířená konektivita hudebního přehrávače v mobilním telefonu (na přání dodávané SA 6NF). Za pomoci vhodného snap-in adaptéru máte prostřednictvím tohoto zařízení vhodného téměř pro všechny řady vybraných mobilních zařízení přístup k hudebnímu archivu uloženému v telefonu.

  Díky odpovídajícímu USB snap-in adaptéru pro vaše mobilní zařízení jsou splněny veškeré podmínky pro užití mobilního zařízení jak v kombinaci s hands-free, tak současnou audio reprodukcí.

 • Potřebuji pro ovládání svého mobilního zařízení ve vozidle snap-in adaptér?

  Pro zajištění optimální ovladatelnosti mobilního zařízení ve vozidle a zaručení bezpečného dobíjení a propojení s okolím BMW Group použití snap-in adaptéru doporučuje. Informace o aktuální nabídce snap-in adaptérů naleznete na www.bmw.com/bluetooth.

 • Potřebuji pro spojení prostřednictvím USB audio rozhraní nějaké speciální zařízení?

  Reprodukce audia prostřednictvím USB zařízení je podporována pomocí speciálního zařízení SA6NL, SA6NK, SA6NH nebo SA6FL. V rámci některých trhů tato zařízení mohou být součástí standardní výbavy.

  U vozidel, u nichž je funkce USB audio rozhraní součástí standardní výbavy, nejsou SA zařízení nabízena samostatně.

 • Mohu/musím ve vozidle používat připojovací kabel?

  Pro připojení vašeho zařízení lze použít přídavných propojovacích adaptérů nebo kabelů, od mini/mikro USB po USB. Používání ohebného propojovacího kabelu je dokonce pro podporu ochrany USB rozhraní a vašeho MP3 přehrávače doporučováno. Kabel by neměl být delší než jeden metr.

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ.

 • Proče se mobilní zařízení nedaří registrovat, přestože jsem zadal potvrzovací heslo?

  Nejprve zkontrolujte, zda je mobilní zařízení zařazeno do seznamu testovaných zařízení BMW (www.bmw.com/bluetooth).

  Zadané potvrzovací heslo ve vozidle se musí shodovat s heslem zadaným do mobilního zařízení. Dále musí proces registrace proběhnout během 30 sekund. V případě starších modelů musí být potvrzovací heslo zadáno během sedmi sekund. Pokud je třeba proces registrace opakovat, musí se dříve zadané údaje vymazat. V případě potřeby více informací naleznete v uživatelské příručce svého mobilního zařízení.

 • Proče se mé mobilní zařízení znovu nepřipojuje automaticky? A proč nejsou dříve podporované funkce nyní dostupné jako obvykle?

  Zkontrolujte, zda na vašem mobilním zařízení i ve vozidle je funkce Bluetooth® aktivní. Pokud automatické připojení není nastaveno, řiďte se instrukcemi uvedenými na displeji vašeho mobilního zařízení.

  Některá mobilní zařízení pro první i další přihlášení vyžadují potvrzení. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce svého mobilního zařízení.
  Pokud k připojení vašeho mobilního zařízení automaticky nedojde ani po několikátém pokusu, lze problém řešit úplným vypnutím a následným opětovným zapnutím vašeho mobilního zařízení, krátkým vyjmutím akumulátoru nebo resetováním vašeho mobilního telefonu do továrního nastavení. Před resetováním mobilního telefonu důrazně doporučujeme provést zálohu všech vašich uložených dat.

  Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce svého mobilního zařízení.
  Dále zkontrolujte, zda jsou registrační data jak ve vozidle, tak ve vašem mobilním zařízení stále aktuální. Pokud tomu tak není, uložené záznamy vymažte a proces registrace proveďte znova.

  K problémům se zajištěním stálého a stabilního připojení (např. při opakovaném přerušení připojení k funkci Bluetooth) většinou dochází díky hardwarové chybě mobilního zařízení nebo datům v něm uloženým (např. záznamy v telefonním seznamu, textové zprávy nebo seznamy volání). V některých případech je doporučeno mobilní zařízení resetovat do továrního nastavení (uložená data pokud možno před tímto krokem zálohujte).

 • Při hovoru se na displeji nezobrazuje jméno volaného, přestože je jeho jméno uloženo v seznamu mého mobilního zařízení.

  Pokud je připojení pomocí funkce Bluetooth aktivní a telefonní hovor byl zahájen pomocí mobilního zařízení, zobrazení telefonního čísla nebo jména volaného na kontrolním displeji není možné zaručit. V opačném případě zkontrolujte, zda se na kontrolním displeji zobrazuje telefonní seznam uložený ve vašem mobilním zařízení a zda byl kontakt přenesen správně a úplně.

 • Proč se síla signálu nezobrazuje správně?

  Tato funkce není podporována všemi mobilními zařízeními. A některá mobilní zařízení přenášejí aktuální sílu signálu se značným zpožděním. Podrobnější informace naleznete na www.bmw.com/bluetooth.
  Na kontrolním displeji nejsou zobrazovány zcela všechny kontakty a/nebo všechny detaily kontaktů uložených v mobilním zařízení. Přenos kontaktů závisí jak na typu mobilního zařízení, tak na vozidle. Počet kontaktů je systémem limitován. Podrobné informace naleznete na www.bmw.com/bluetooth.

 • Proč se ve vozidle nezobrazuje telefonní sezam uložený v mém Blackberry?

  Zařízení Blackberry lze často ovládat v režimu Enterprise. V těchto případech je nastavení bezpečnostních pravidel definováno IT podporou.

  Tento problém lze většinou řešit úpravou takových bezpečnostních nastavení. Zkontrolujte, jestli je u kontaktu dostupná následující možnost:

  Možnosti > Bezpečnostní nastavení > Obecné nastavení > Vložit telefonní seznam > Telefonní číslo

 • Složka Office neobsahuje žádné složky pro uložení zpráv, kalendářů, úkolů a poznámek.

  Nejprve na www.bmw.com/bluetooth zkontrolujte, zda je požadovaná funkce vašim mobilním zařízením ve vozidle podporována. Dále se ujistěte, zda ke stahování e-mailů, textových zpráv, kalendářů, úkolů a poznámek nedojde dříve než před úplným stažením telefonního seznamu. V závislosti na velikosti a obsahu telefonního seznamu může tato operace trvat několik minut. Navíc při uskutečnění nebo přijmutí telefonního hovoru dojde k přerušení procesu stahování.

 • Poté, co bylo nastaveno připojení skrze Bluetooth, mé mobilní zařízení vydává upozorňující tóny. Některé z nich jsou přehrávány prostřednictvím reproduktorů vozidla.

  Některá zařízení po zadání nového záznamu do kalendáře, úkolu nebo poznámky vydávají upozorňující tón. Ty mohou být, v závislosti na typu mobilního zařízení, deaktivovány (např. v nastavení profilu). Stavové a chybové hlášky, které se na displeji mobilního zařízení mohou objevovat, je možné ignorovat.

 • Proč je místo obsahu zprávy (u e-mailů a textových zpráv) na dispeji vozu zobrazena hláška <chráněný obsah> (<Content Protection>)?

  V případě přenosu dat z uzamčeného Blackberry do vozidla dochází k omezení prostřednictvím funkce šifrování dat (Content Protection). Zpráva bude doručena v plném znění po odemčení zařízení Blackberry a zadání hesla.

 • Proče nemohu přehrát zakoupené skladby?

  Zakoupené skladby jsou často chráněny proti kopírování (DRM: Digital Rights Management). Skladby s ochranou proti kopírování nemohou být přehrávány, budou v řadě přehrávaných skladeb přeskočeny a přehrána bude nejbližší jiná možná skladba. Stejný proces proběhne u porušených nebo vadných skladeb.

 • Proč při přehrávání hudby slyším rušivé zvuky?

  Zkontrolujte, prosím, své uložené MP3 skladby a re-ripujte je, nebo je naripujte pomocí jiného softwaru. Pokud vaše mobilní zařízení připojujete pomocí Aux-In portu, nastavte hlasitost přehrávání na svém zařízení na maximum a poté upravte hlasitost skrze audio systém ve svém vozidle.

 • Proč při prehrávání hudby z mého iPhonu/iPodu prostřednictvím připojení skrze snap-in adaptér neslyším žádný zvuk?

  Prosím, zkontrolujte, zda používáte snap-in adaptér určený pro přehrávání videa. Pokud to bude nutné, odpojte veškeré připojené kabely od analogu AUX portu.

 • Proč v adresáři mohu nalézt pouze některé skladby?

  Pokud se v adresáři objevují pouze některé skladby, zkontrolujte pojmenování ID3 tagů skladeb. Pokud tato informace není vyplněna správně, není skladby možné bezchybně třídit.

 • Na domácím počítači jsem upravil název skladby. Proč jej ve vozidle nevidím?

  Pokud na úložném disku změníte ID3 tagy skladeb, může se stát, že prostřednictvím USB audio rozhraní nebudou rozpoznány. V takovém případě odpojte zařízení od USB audio rozhraní, vymažte skladbu ze zařízení a přidejte nově pojmenovanou. Tím docílíte toho, že informace o skladbě budou po připojení k USB audio rozhraní načteny.

 • Občas se po nastartování zapne rádio, přestože poslední vybraný zdroj audia byl připojen skrz USB audio rozhraní.

  Po nastartování se vozidlo pokusí přehrávat hudbu nejprve z posledního zdroje audia. V případě USB audia rozhraní je tento výběr ovlivněn typem připojeného MP3 přehrávače. Čas potřebný k rozpoznání MP3 přehrávače se může lišit. Podstatnými faktory jsou velikost, kapacita a přenosová rychlost MP3 přehrávače. V některých případech připojení MP3 přehrávače neprobíhá dostatečně rychle, a tak vozidlo jako první spustí rádio.

 • Proč v některých případech trvá delší dobu, než USB audio rozhraní reaguje na nastavení náhodného výběru přehrávání skladeb?

  Náhodný výběr přehrávání skladeb je zajišťován prostřednictvím vašeho Apple iPhone/iPod nebo přes vaše USB audio rozhraní. Čas potřebný pro přijetí nastavení náhodného výběru přehrávání závisí na velikosti seznamu skladeb. Početnější seznamy mohou zpomalit načítání.

 • Proč se místo názvů skladeb a alb stále zobrazují pouze číslice?

  Číslice znamenají symboly pro názvy skladeb v seznamu a zobrazují se v případě, že informace z vašeho MP3 přehrávače nejsou dostatečně rychle načítány. Jakmile se tak stane, názvy v seznamu skladeb se doplní.

 • Proč se někdy zobrazuje hlášení "Data jsou načítána…" a prohledávané seznamy se objevují se zpožděním?

  Toto hlášení se objevuje tehdy, když rychle rolujete v menu, nebo když prohledáváte složky obsahující mnoho položek.

 • Proč se základní informace o mých audio složkách nezobrazují správně?

  Speciální znaky, přehlásky nebo znaky z cizích jazyků použité pro ID3 tagy audio složek mohou způsobovat, že základní informace nejsou zobrazovány správně. V takovém případě odstraňte takové znaky z názvů dotyčných složek, nebo použijte jiný program pro ukládání základních informací.

 • Proč jsou mé audio skladby přehrávány s rozdílnou hlasitostí?

  Přehrávání MP3 skladeb s různou hlasitostí a zároveň ovlivněné ovládání hladiny zvuku ve vozidle může být způsobeno samotnými MP3 soubory. Při konverzi audio skladeb zkontrolujte nastavení hlasitosti, a pokud bude třeba, překonvertujte audio skladby znova do formátu MP3. Alternativně použijte program pro standardizaci hlasitosti vaší hudební knihovny.

 • Proč se nastavení filtrování přehrávané hudby z mého Apple zažízení ve vozidle neukládá?

  V případě starších verzí softwaru není možné ve vozidle nastavení filtrování přehrávané hudby uložit. Řešením je update softwarové verze vašeho Apple zařízení. Jakou verzi softwaru ve svém Apple zařízení používáte, to zjistíte v menu: Nastavení > Obecné > Informace > Verze softwaru.

 • Proč se při přehrávání videa z mého iPhonu/iPodu zobrazuje pouze černá obrazovka?

  V ojedinělých případech se při přehrávání videa z vašeho Apple zařízení může stát, že, pokud je v pozadí spuštěno více aplikací, uvidíte místo obrazu jen černou obrazovku. Pokud se tak stane, je třeba všechny aplikace, které zrovna nejsou potřeba, skrze správce úloh vypnout.

 • Proč se videa z mého iPhonu/iPodu nezobrazují na středu displeje?

  Pokud video z vašeho iPhonu/iPodu není zobrazováno na středu displeje, proveďte jeho výběr opakovaně. Nejlepší kvality přehrávání docílíte nastavením předvoleb normy videa na NTSC a zapnutím širokoúhlé obrazovky na svém iPhonu/iPodu.