RADOST JE POCIT BEZPEČÍ.

SATELITNÍ DOHLED 24 HODIN DENNĚ, 365 DNÍ V ROCE.

Nic Vám nenahradí ten pocit bezpečí, když víte, že je Váš vůz neustále pod ochranou BMW satelitního vyhledávání, které chrání Váš vůz 24 hodin denně, 365 dní v roce, ať už své vozidlo zaparkujete kdekoli v jakoukoli hodinu.
Tento sofistikovaný telematický systém byl vyvinut a testován ve spolupráci s inženýry BMW. Splňuje veškeré standardy, produkční normy a technické homologace vyžadované pro příslušenství instalované ve vozech BMW.

 

Vy se tak vyhnete možným technickým a záručním komplikacím, které mohou nastat v případě neautorizovaného zásahu do elektroinstalace Vašeho vozu.

 

ČTYŘI JEDNODUCHÉ KROKY K BEZPEČNOSTI:
Pokud máte zájem o instalaci BMW Satelitního vyhledávání, kontaktujte svého autorizovaného prodejce BMW před dodáním Vašeho nového vozu nebo využijte plánované servisní návštěvy, čímž ušetříte mnoho času.

 

1.
Odvezte svůj vůz ke svému autorizovanému dealerovi BMW nebo do autorizovaného servisu BMW. Zodpovědný pracovník Vám poskytne veškeré důležité informace o systému.

 

2.
BMW Satelitní vyhledávání bude nainstalováno do Vašeho vozu během několika hodin. Sepsání smlouvy o systémových službách by nemělo trvat déle než 20 minut.

 

3.
Po instalaci systému do vozu Vám zodpovědný pracovník na dealerství poskytne veškeré informace o možnostech a funkcích systému.

 

4.
Můžete vyrazit na cestu. Jste chráněni BMW Satelitním vyhledáváním.

 

Více informací