OBECNÉ OTÁZKY NA TÉMA BMW CONNECTED DRIVE.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY.

Chcete se dozvědět více informací o službách BMW ConnectedDrive Services? Máte jakékoli dotazy týkající se rozhraní Bluetooth a USB? Zde naleznete odpovědi, odkazy a kontaktní údaje.

Více informací

OBECNÉ.

 • Co je to Bluetooth®?

  Technologie Bluetooth® je průmyslový standard, který umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi několika zařízeními. V rámci profilů Bluetooth® jsou podporovány různé funkce. Mezi funkce vztahující se k vozidlu patří například hands-free nebo možnost načtení telefonního seznamu. Podrobnější informace o technologii Bluetooth® naleznete na internetových stránkách www.bluetooth.com.

 • Pro které modely BMW je technologie Bluetooth® dostupná?

  Společnost BMW se stala prvním výrobcem automobilů, který představil technologii Bluetooth® pro bezdrátové připojení mobilních telefonů a tuto funkci nabízí ve všech svých modelech. Podmínkou pro používání je ve volitelné výbavě BMW dodávaná příprava pro připojení mobilních telefonů s rozhraním Bluetooth® (SA 644) nebo příprava pro připojení mobilních telefonů Business s rozhraním Bluetooth® (SA 633) (nebo SA 639 pro Severní Ameriku).

 • Jaká mobilní zařízení s podporou Bluetooth® mohu používat s mou přípravou pro připojení mobilního telefonu BMW?

  Mobilní zařízení testovaná pro použití ve vozech BMW naleznete na internetových stránkách www.bmw.com/bluetooth. Jsou zde uvedeny detailní informace, které funkce vašeho mobilního zařízení budete moci ve svém voze využívat, stejně jako další poznámky k používání.

 • Mohu ve svém vozidle používat mobilní zařízení s podporou Bluetooth®, které není uvedeno v seznamu?

  BMW doporučuje používat mobilní zařízení, která úspěšně prošla testováním a jsou uvedena na www.bmw.com/bluetooth. Mobilní zařízení, jež se nenacházejí v seznamu, by měla obvykle podporovat základní funkce. Tato zařízení však nebyla společností BMW testována.

 • Proč mé mobilní zařízení není uvedeno v seznamu zařízení testovaných společností BMW?

  Z důvodu rozsáhlé nabídky mobilních zařízení na trhu je nutné vybrat pouze některá z nich. Před zařazením daného mobilního zařízení do seznamu musí projít rozsáhlým testováním potvrzujícím kompatibilitu se všemi přípravami, které jsou ve vozech BMW instalovány. Zařízení může být zařazeno do seznamu mobilních zařízení testovaných společností BMW, pouze pokud projde těmito testy. BMW spolupracuje se všemi předními výrobci, aby do seznamu mohla být přidána nejnovější mobilní zařízení co nejdříve.

 • Mohu používat mobilní zařízení uvedené na www.bmw.com/bluetooth s odlišnou verzí softwaru?

  Společnost BMW doporučuje používat verze softwaru mobilních zařízení uvedené na www.bmw.com/bluetooth. Při použití odlišné verze softwaru není zaručena funkčnost ani kompatibilita. Praxe však většinou ukazuje, že v případě použití novějších softwarových verzí lze předpokládat, že kompatibilita bude zachována. Vezměte ale na vědomí, že v některých případech může být omezená funkčnost způsobena daty uloženými v mobilním zařízení a velikostí těchto dat.

 • Proč mezi různými mobilními zařízeními existují rozdíly v ovládání a rozsahu jejich funkcí?

  Výrobci mobilních telefonů implementují standardy technologie Bluetooth® různými způsoby.
  U různých mobilních zařízení se může implementace standardu Bluetooth® podstatně lišit a v rámci životního cyklu modelu zařízení může být i změněna, což může přinášet omezení funkčnosti ve vozidlech. Za ně však není skupina BMW Group zodpovědná. Kromě verze softwaru mobilního zařízení mohou kompatibilitu ovlivnit i následující faktory:
  – Verze hardwaru mobilního zařízení
  – Konfigurace mobilního zařízení (např. velikost telefonního seznamu, režim úspory energie)
  – Provozní stav mobilního zařízení (např. úroveň nabití baterie, délka provozu, stupeň opotřebení)
  – Síť operátora a typ SIM karty
  Z těchto důvodů nelze případnému omezení funkčnosti zabránit, a to i v případě jinak spolehlivých mobilních zařízení.

 • Co se stane, pokud se ve vozidle nachází více než jedno registrované mobilní zařízení s aktivní technologií Bluetooth®?

  Je-li systém pro telefonování aktivní, automaticky se snaží nalézt mobilní zařízení, které bylo připojeno naposledy. Pokud zařízení není během určité doby nalezeno, začne vozidlo automaticky vyhledávat další telefony ze seznamu registrovaných zařízení. V případě potřeby je seznam prohledáván opakovaně.

 • Koho mohu kontaktovat v případě problému s připojením mého mobilního zařízení k rozhraní Bluetooth®?

  V případě jakýchkoli dotazů týkajících se vašeho mobilního zařízení naleznete veškeré informace v jeho uživatelské příručce. Případná další asistence je k dispozici ze strany výrobce nebo vašeho mobilního operátora.

 • Jak zjistím, jaký model mobilního zařízení používám?

  Apple:
  Sériové číslo naleznete následovně: [Nastavení][Obecné][Informace][Sériové číslo]
  Sériové číslo zadejte na následující webové stránce:
  [support.apple.com/specs]

  HTC:
  Informace o modelu zařízení jsou ve většině případů uvedeny na krytu telefonu. Případně je naleznete v menu následovně:
  Windows Mobile 6.1: [Start][Nastavení][Systém][Informace o zařízení][Identita][Označení modelu]
  Windows Mobile 6.5: [Nastavení][Všechna nastavení][Systém][Informace o zařízení][Identita]
  Android: [Menu][Nastavení][Informace][Označení modelu]

  Motorola:
  Informace je běžně uvedena na štítku CE na vnitřní straně krytu; v případě nutnosti vyjměte baterii.

  Nokia:
  *#0000#

  RIM:
  [Aplikace][Možnosti][O modelu]

  Sony Ericsson:
  Informace je běžně uvedena na štítku CE na vnitřní straně krytu; v případě nutnosti vyjměte baterii.
  Případně v menu: [Nastavení][Obecné][Stav telefonu] pod položkou Model

  LG:
  Informace je běžně uvedena na štítku CE na vnitřní straně krytu; v případě nutnosti vyjměte baterii.

  Samsung:
  Informace je krátce zobrazena po spuštění mobilního zařízení.

  Palm:
  [Informace o zařízení] [Název]

 • Jak zjistím verzi softwaru svého mobilního zařízení?

  Apple:
  [Nastavení][Obecné][Informace][Verze]

  HTC:
  [Start][Nastavení][Systém][Informace o zařízení][Verze ROM]

  Motorola:
  *#9999# nebo [Menu][Nastavení][Stav telefonu][Další informace][Verze S/W]
  Milestone: [Nastavení][Informace o telefonu][Verze firmwaru]

  Nokia:
  *#0000#

  RIM:
  [Aplikace][Možnosti][Informace]

  Sony Ericsson:
  [Menu][Nastavení][Update služeb][Verze softwaru]
  Windows (např. X1): [Start][Nastavení][Systém][Informace o zařízení][Verze ROM]

  LG
  2945# nebo [Menu][Nastavení][Nastavení telefonu][Informace o telefonu]

  Samsung
  *#1234# nebo *#9999# nebo *#0000#

  Palm
  [Informace o zařízení][Další informace][Software]

 • Když chci resetovat své mobilní zařízení do továrního nastavení, je vyžadován kód zařízení. Kde tento kód najdu?

  Tuto informaci naleznete v uživatelské příručce vašeho mobilního zařízení. Případně si ji můžete vyžádat od výrobce zařízení.

 • Hlasitost telefonického hovoru ve vozidle je příliš vysoká/nízká. Jak mohu hlasitost hovoru regulovat?

  Zkontrolujte, zda lze hlasitost regulovat pomocí ovládacích prvků ve vozidle. Jinak lze hlasitost regulovat přímo ovládacími prvky na mobilním zařízení (neplatí vždy u všech mobilních zařízení).

 • Na co mám pamatovat při používání svého mobilního zařízení ve vozidle?

  Pro zachování plné funkčnosti zamezte vystavení svého mobilního zařízení extrémním podmínkám (např. vysokým teplotám, vlhkosti). Například v případě zvyšující se provozní teploty odpojte nabíječku. Více informací naleznete v uživatelské příručce svého mobilního zařízení.

 • Co je USB audio rozhraní?

  USB audio rozhraní umožňuje připojit zařízení Apple iPhone/iPod, vhodné MP3 přehrávače a USB flash disky k vašemu vozidlu prostřednictvím USB rozhraní nebo odpovídajícího snap-in adaptéru (nejedná se o Bluetooth® nebo AUX vstup). Připojené zařízení lze ovládat pomocí vestavěných ovládacích prvků vozidla a lze přehrávat audio data uložená v zařízení. Hudbu lze přehrávat podle výběru žánru, interpreta, skladby nebo seznamu skladeb. Na displeji jsou zobrazovány informace získané z MP3 přehrávače (např. ID3 tagy).

 • Která zařízení jsou podporována?

  Podporovány jsou obecně tyto skupiny přístrojů:

  • Apple iPod a iPhone

  • MP3 přehrávač a USB klíče (USB- velkokapacitní zařízení podle specifikace „USB Mass Storage Class“)

  • MP3 přehrávač s protokolem media transferu (MTP)

  Hlášení „Přístroj není podporován“ se objeví tehdy, když ve voze budete používat přístroj, který nepatří do skupiny vhodných.

 • Na co mám dávat pozor při používání USB zařízení ve vozidle?

  Upozorňujeme, že přenosná USB zařízení nejsou navržena pro použití ve vozidle. Provozní podmínky ve vozidle, jako je teplo, chlad a extrémní vibrace, tak mohou zařízení poškodit.

 • Na co mám dávat pozor při používání USB flash disků ve vozidle?

  V ojedinělých případech se může stát, že starší USB flash disky nebo USB flash disky s nižší přenosovou rychlostí nemusí být vozidlem rozpoznány. To může způsobit delší dobu načítání.
  Nepoužívejte zařízení se souborovým systémem CDFS. Doporučujeme používat souborový systém FAT32. Informace o dalších podporovaných formátech naleznete v uživatelské příručce vašeho vozidla.

 • Na co mám dávat pozor při připojování mobilního zařízení jako zdroje zvuku?

  Některá mobilní zařízení nepodporují při připojení pomocí Bluetooth více operací současně. Například se tak může stát, že nebude umožněno přijímat nebo uskutečňovat hovory.

 • Je připojené zařízení zároveň také napájeno?

  Zařízení Apple iPhone/iPod, MP3 přehrávače a mobilní telefony jsou po připojení napájeny elektrickým proudem prostřednictvím USB rozhraní. V závislosti na druhu zábavního systému je k dispozici napájení proudem až 1 A. Pokud byla baterie vašeho zařízení před připojením k USB audio rozhraní zcela vybita, může trvat až několik minut, než bude umožněno přehrávat hudbu. Pokud motor vašeho vozidla neběží, pak ani vaše mobilní zařízení není dobíjeno.

 • Na co mám dávat pozor při odpojování USB zařízení?

  Vaše USB zařízení můžete od vozidla odpojit kdykoli bez jakéhokoli nebezpečí ztráty dat.

 • Jak mohu nechat zobrazit přebaly jednotlivých alb na displeji?

  V případě vozidel s grafickým displejem je možné zobrazovat veškeré přebaly uložené v přehrávači.
  V případě MP3 přehrávačů (velkokapacitních USB zařízení splňujících specifikaci USB Mass Storage nebo s protokolem MTP – Media Transfer Protocol) musí být přebaly uloženy v jednotlivých hudebních souborech (v metadatech). Pro uložení přebalů alb do hudebního souboru je potřeba použít speciálně určený software (např. Apple iTunes, Windows Media Player atd.).

 • Jak zjistím, jakou verzi softwaru používám ve svém zařízení Apple iPhone/iPod?

  Informace o aktuální verzi softwaru zařízení Apple iPhone/iPod naleznete v menu: Nastavení > Obecné > Informace > Verze. Podrobné informace najdete na webových stránkách společnosti Apple. Upozorňujeme, že program iTunes může automaticky aktualizovat software vašeho zařízení iPhone/iPod, což může nepříznivě ovlivnit vzájemné propojení mezi zařízením iPhone/iPod a USB audio rozhraním.

 • Jak mohu resetovat svůj Apple iPhone/iPod?

  Popis, jak resetovat váš iPhone/iPod, naleznete na následující adrese:

 • Co znamená MP3 přehrávač podporující protokol MTP?

  Protokol MTP (Media Transfer Protocol) je nadstavba protokolu PTP (Picture Transfer Protocol). Umožňuje přenos dat mezi mobilním zařízením a počítači. MP3 přehrávače podporující protokol MTP umožňují přenášet a synchronizovat hudební soubory. Některé MP3 přehrávače s podporou MTP umožňují manuální přepínání mezi režimem MTP a režimem velkokapacitního zařízení USB. V každém případě se informujte v uživatelské příručce používaného zařízení.

 • Mohu ve svém vozidle přehrávat videa?

  V závislosti na výbavě vašeho vozidla můžete prostřednictvím USB audio rozhraní přehrávat audio a video soubory uložené ve vašem zařízení iPhone/iPod nebo v USB zařízení.
  Videa uložená ve vašem zařízení iPhone/iPod lze přehrávat pouze po připojení prostřednictvím snap-in adaptéru nebo pomocí speciálního připojovacího kabelu. Podrobné informace o přehrávání videí ze zařízení iPhone/iPod ve vozidle a o možnostech pořízení připojovacího kabelu / speciálního snap-in adaptéru získáte u svého prodejce.
  Z bezpečnostních důvodů nelze videa přehrávat za jízdy.

DOTAZY A POZNÁMKY K OBSLUZE.

 • Jak své mobilní zařízení zaregistruji (spáruji) k přípravě pro připojení mobilního telefonu BMW?

  Z bezpečnostních důvodů je při připojování vašeho mobilního zařízení k přípravě pro připojení mobilního telefonu BMW nutné provést jednorázovou registraci (spárování). Postup registrace naleznete v uživatelské příručce vašeho vozidla i v uživatelské příručce vašeho mobilního zařízení.
  Je-li mobilní zařízení ve vozidle registrováno, dojde k jeho připojení automaticky, jakmile nasednete. Pro jistotu se vždy ujistěte, že je aktivována funkce Bluetooth® ve vašem telefonu i ve vozidle.
  V průběhu procesu registrace budete vyzváni k zadání hesla. Můžete zvolit jakékoli heslo. Z bezpečnostních důvodů by však mělo obsahovat minimálně čtyři číslice a nemělo by být snadno odhadnutelné (jako např. „0000“ nebo „1234“).

 • Je možné pomocí Bluetooth® připojit více zařízení současně?

  V jednom okamžiku je možné mít registrována až čtyři mobilní zařízení. Jedno z těchto mobilních zařízení pak může být kdykoli aktivováno (tedy připojeno).
  Pokud vaše BMW umožňuje přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth®, můžete k němu připojit současně další zařízení (mobilní zařízení nebo Bluetooth® audio přehrávač).

 • Je možné během telefonického hovoru vyjmout klíč ze zapalování?

  Klíč ze zapalování můžete v průběhu hovoru vyjmout, aniž byste museli hovor ukončit. Telefonní systém zůstává aktivní až do té doby, dokud jedna z volajících stran hovor sama neukončí. V závislosti na stupni výbavy vozidla a stavu nabití akumulátoru však může být telefonní systém deaktivován dříve. V hovoru pak máte možnost pokračovat ze svého mobilního telefonu.

 • V mém mobilním zařízení byly provedeny změny v seznamu kontaktů, kalendáři, úkolech nebo poznámkách. Kdy se tyto úpravy zobrazí na displeji vozidla?

  Na www.bmw.com/bluetooth si ověřte, zda je příslušná funkce vaším mobilním zařízením a vybavením ve vozidle podporována.
  Obecně platí, že aktualizace dat probíhá hned po zapnutí zapalování. Dále zkontrolujte displej svého mobilního zařízení: je možné, že budete vyzváni k potvrzení přenosu dat.

 • Jak mohu změnit řazení svých telefonních kontaktů (např. seřadit všechny podle příjmení)?

  Řazení telefonních kontaktů závisí na typu vašeho mobilního zařízení i na vybavení vozidla. Některá mobilní zařízení nerozlišují mezi křestním jménem a příjmením: obě jména jsou zadávána do jednoho textového pole; mnoho mobilních zařízení rozlišuje pomocí čárky nebo středníku, která část jména je chápána jako křestní jméno a která jako příjmení. Toto se týká zejména údajů uložených na SIM kartě.
  Některá mobilní zařízení nabízí možnost nastavení řazení – nicméně to nemusí platit pro případy, kdy je seznam kontaktů přenášen prostřednictvím Bluetooth®. V moderních vozidlech s příslušným vybavením je možné nastavovat řazení telefonních kontaktů na hlavním displeji.
  Více informací naleznete v uživatelské příručce svého vozidla a na www.bmw.com/bluetooth.

 • Proč ve svém vozidle nemohu využívat funkci pro konferenční hovor?

  Tato funkce musí být podporována vybavením vozidla, vaším mobilním zařízením a vaším mobilním operátorem. Je možné, že váš mobilní operátor bude muset tuto službu aktivovat na vaší SIM kartě.
  Více informací naleznete v uživatelské příručce svého mobilního zařízení, svého vozidla a na www.bmw.com/bluetooth.
  Poznámka: Pokud nemáte aktivní funkci držení hovoru, nebude při příchozím hovoru možné uskutečnit konferenční hovor.

 • Proč se na displeji nezobrazuje číslo volajícího?

  Obvykle je tomu tak proto, že má volající na svém mobilním zařízení aktivovanou funkci potlačení zobrazení telefonního čísla.

 • Proč se volanému nezobrazuje moje telefonní číslo?

  Zkontrolujte nastavení svého mobilního zařízení, zda nemáte aktivovánu funkci potlačení zobrazení telefonního čísla.
  Pokud ji aktivovanou nemáte, spočívá problém pravděpodobně v tom, že váš mobilní operátor funkci CLIR (Callig Line Identification Restriction) nastavuje standardně. Pro deaktivaci funkce CLIR kontaktujte svého mobilního operátora.

 • Proč se v menu Office mého vozidla nezobrazují mé schůzky, úkoly a poznámky?

  Schůzky starší než 20 dní nebo s datem konání za více než 50 dní nejsou přenášeny. Přenášeny nejsou ani úkoly, které již byly splněny nebo jejich termín dokončení nastane za více než 90 dní. V závislosti na počtu schůzek uložených ve vašem mobilním zařízení nemusí být ve vozidle zobrazeny všechny schůzky.
  Více informací naleznete v uživatelské příručce svého mobilního zařízení, svého vozidla a na www.bmw.com/bluetooth.

 • Jsou seznamy volání zobrazené ve vozidle a v mobilním zařízení totožné?

  Přenos seznamů volání závisí na typu mobilního zařízení i na modelu vozidla. Seznam mobilních zařízení podporujících export seznamů volání naleznete na www.bmw.com/bluetooth. Dále zkontrolujte, zda je vaše vozidlo pro tuto funkci vybaveno.
  Pokud používáte mobilní zařízení, které funkci seznamů volání nepodporuje, bude seznam zobrazovaný ve vašem vozidle zahrnovat pouze hovory uskutečněné prostřednictvím připojení Bluetooth®.

 • Proč nejsou ve vozidle zobrazovány všechny textové zprávy uložené v mobilním zařízení?

  Přenos textových zpráv závisí na typu mobilního zařízení i na modelu vozidla. Bližší informace naleznete na www.bmw.com/bluetooth.

 • Jak mohu ve vozidle přehrávat hudbu prostřednictvím Bluetooth®?

  Na hlavním displeji se ujistěte, že je aktivována funkce Audio (Bluetooth). Na www.bmw.com/bluetooth zkontrolujte, zda vaše mobilní zařízení podporuje přehrávání hudby přes Bluetooth.
  U některých mobilních zařízení je nezbytné spustit aplikaci pro přehrávání hudebních souborů z mobilního zařízení a poté vybrat požadovanou skladbu.

 • Jak lze obnovit přehrávání hudby přes Bluetooth® po ukončení hovoru nebo hlášení o dopravní situaci?

  Ztišení přehrávání se obvykle zruší automaticky. Pokud se tak nestane, stačí hlasitost reprodukce zvýšit stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti.

 • Mohu využívat funkci přehrávání hudby z mého mobilního zařízení přes Bluetooth®, když je mobilní zařízení připojeno k vozidlu prostřednictvím USB snap-in adaptéru nebo USB kabelu?

  Ne všechna mobilní zařízení umožňují stabilní podporu pro tuto funkci. V případě problémů s přehráváním hudby deaktivujte funkci Audio (Bluetooth) na hlavním displeji.

 • Proč se u některých mých kontaktů na hlavním displeji nezobrazuje fotografie uložená v mém telefonním seznamu?

  Na www.bmw.com/bluetooth si ověřte, zda je funkce zobrazení kontaktu vaším mobilním zařízením a vybavením ve vozidle podporována. Upozorňujeme, že počet kontaktů, u kterých je možné zobrazovat fotografii, je systémem limitován.

 • Jak mohu aktualizovat software svého vozidla?

  Více informací k tomuto tématu naleznete na www.bmw.com/update.

 • Jak mohu se svým mobilním zařízením využívat volitelnou výbavu Internet?

  K tomu je potřeba volitelná výbava s objednacím kódem SA 614 ve spojení s SA 644 nebo SA 6NK, určená pro vozidla s datem výroby od září 2010 (tato funkce není nabízena ve všech zemích).
  Než poprvé ve svém vozidle použijete internet, zkontrolujte, zda je systém vozidla aktualizován. To provedete z hlavního displeje v nabídce BMW Služby > Stav služeb > Aktualizace BMW Služeb.
  Dále zkontrolujte, zda je vaše mobilní zařízení správně nastaveno. Více informací naleznete níže v sekci Často kladených otázek.

 • Jak nakonfiguruji své mobilní zařízení pro použití internetu nebo služby BMW TeleServices?

  V uživatelské příručce svého mobilního zařízení naleznete pokyny, jak nakonfigurovat APN (Access Point Name); lze jej nalézt i pod jinými názvy: „Nastavení internetu“, „Nastavení modemu“ nebo „Nastavení tetheringu“. Požadovaná nastavení vám sdělí váš mobilní operátor.
  Upozorňujeme, že většina mobilních zařízení značky Sony Ericsson rozpozná pouze první položku ze seznamu APN. Z tohoto důvodu doporučujeme všechny ostatní konfigurace APN vymazat.

 • Po vytvoření připojení pomocí Bluetooth se mé mobilní zařízení samovolně pokouší vytočit telefonní číslo.

  Při používání služby BMW TeleServices (objednací kód SA 6AA) je podle potřeby automaticky zahájeno volání BMW Teleservice Call. To může zahrnovat několik pokusů o navázání datového spojení z mobilního zařízení, aby bylo možné přenášet data z vozidla.

 • Proč se některé položky ve vozidle zobrazují dvakrát?

  Pokud vaše mobilní zařízení podporuje funkci přenosu položek uložených na SIM kartě, jsou tyto položky zobrazovány i ve vozidle.

 • Proč se na displeji zobrazí jiné jméno, než které bylo použito pro volání?

  K tomu občas dochází, pokud je v telefonním seznamu uloženo stejné telefonní číslo u více záznamů. Při hovoru je pak na displeji zobrazováno pouze jedno z těchto jmen.

 • Jsou nějaká omezení pro volbu názvů složek a pojmenování zařízení?

  Názvy složek by měly být co nejkratší, aby zobrazený název (včetně adresářové cesty) nepřesáhl 255 znaků. Pokud bude tato délka překročena nebo se v rámci jednoho úložiště objeví soubory se stejným názvem, budou tyto označeny čísly a jejich název bude zkrácen. Při pojmenovávání svého zařízení nepoužívejte žádné speciální znaky nebo symboly.

 • Proč někdy vyhledávání hudby trvá déle?

  Pokud je MP3 přehrávač nebo USB flash disk připojen poprvé, je zpočátku přístup k hudebním souborům umožněn jen prostřednictvím adresářové struktury zařízení. Pohodlnější způsob vyhledávání podle žánru, interpreta, alba nebo názvu skladby není možný, dokud nejsou přenesena veškerá potřebná data. Odezva MP3 přehrávače nebo USB flash disku, například doba potřebná pro synchronizaci nebo rychlost přenosu, závisí na kapacitě úložiště a technologii zařízení, stejně jako na počtu a typu uložených hudebních souborů. V případě MP3 přehrávače s flash pamětí o velikosti 8 GB trvá synchronizace přibližně 10 minut. V závislosti na používaném zařízení však může trvat i déle. V průběhu této doby mohou být hudební soubory vybírány z adresářové struktury nebo pomocí názvů.

 • Existují omezení pro používání seznamů skladeb?

  Všechna USB audio rozhraní ve vozech BMW podporují seznamy skladeb uložené ve formátu M3U. V závislosti na typu vašeho USB audio rozhraní jsou podporovány i jiné formáty. Více informací naleznete v uživatelské příručce.

 • Proč moje vozidlo automaticky nezačne přehrávat hudbu prostřednictvím USB audio rozhraní, přestože pro poslední přehrávání bylo jako zdroj používáno právě externí zařízení?

  V závislosti na velikosti, kapacitě a rychlosti přenosu potřebují některá USB zařízení pro rozpoznání prostřednictvím USB audio rozhraní více času. To je zřejmé například z faktu, že některá zařízení musí být vybrána pod položkou Entertainment a přehrávání hudby není spouštěno automaticky, přestože USB audio rozhraní bylo posledním aktivním zdrojem zvuku předtím, než jste opustili vozidlo.

 • Proč můj iPhone/iPod není rozpoznán USB audio rozhraním?

  V ojedinělých případech může dojít k problému s rozpoznáním zařízení Apple iPhone/iPod. Následující kroky mohou poskytnout řešení problému:
  • Odpojte zařízení Apple iPhone/iPod a znovu jej připojte.
  • Zkontrolujte, zda je zařízení Apple iPhone/iPod připojeno k USB audio rozhraní správným připojovacím kabelem.
  • Zkontrolujte kabel, zda není poškozen. Vyvarujte se překroucení kabelu.
  • Pokud vlastníte vozidlo s rozšířenou konektivitou pro hudební přehrávač v mobilním telefonu (USB snap-in adaptér) a chcete iPhone/iPod ovládat prostřednictvím USB rozhraní, může být potřeba vyjmout USB snap-in adaptér ze základny. To platí i pro prázdný snap-in adaptér.
  • Zkontrolujte stav dobití zařízení Apple iPhone/iPod.
  • Pokud výše uvedené rady nepomohly problém odstranit, je třeba váš Apple iPhone/iPod resetovat.

 • Proč můj MP3 přehrávač / mobilní telefon není rozpoznán prostřednictvím USB audio rozhraní?

  V ojedinělých případech mohou nastat problémy s rozpoznáním vašeho mobilního zařízení.
  Pokud například ve vozidle dojde k vypnutí a následnému opětovnému zapnutí zapalování a mobilní zařízení přitom zůstalo připojeno pomocí USB kabelu, USB připojení občas není obnoveno. V takovém případě je potřeba odpojit a znovu připojit USB kabel.

PRODUKTOVÁ NABÍDKA.

 • Mohu ve svém BMW použít Bluetooth® profil SAP (SIM Access Profile)?

  Zařízení s objednacím kódem SA 6NB nebo SAP snap-in adaptér mohou být ovládány pomocí SIM karty od GSM operátora nebo prostřednictvím mobilního telefonu, který podporuje Bluetooth® profil SAP.

 • K čemu je potřeba volitelná výbava Rozšířená konektivita hudebního přehrávače v mobilním telefonu (SA 6NF)?

  Jako doplněk k již existujícímu telefonnímu vybavení (SA 633 nebo SA 644) a USB audio rozhraní (SA 6FL) je v nabídce i Rozšířená konektivita hudebního přehrávače v mobilním telefonu (SA 6NF). S pomocí vhodného USB snap-in adaptéru můžete toto zařízení použít pro přístup k hudebním souborům uloženým v téměř všech řadách vybraných mobilních zařízení.
  Díky odpovídajícímu USB snap-in adaptéru pro vaše mobilní zařízení jsou splněny veškeré podmínky pro souběžné použití mobilního zařízení v režimu hands-free i pro přehrávání hudby.

 • Potřebuji pro ovládání svého mobilního zařízení ve vozidle snap-in adaptér?

  Pro zajištění optimálního použití mobilního zařízení ve vozidle a zaručení bezpečného uložení, dobíjení a propojení s okolím doporučuje BMW Group použití snap-in adaptéru. Informace o aktuální nabídce snap-in adaptérů naleznete na www.bmw.com/bluetooth.

 • Potřebuji pro připojení prostřednictvím USB audio rozhraní nějaké speciální vybavení?

  Reprodukce zvuku z USB zařízení je podporována prostřednictvím volitelných výbav SA6NL, SA6NK, SA6NH nebo SA6FL. V rámci některých trhů může být tato výbava součástí standardního vybavení.
  U vozidel, ve kterých je USB audio rozhraní součástí standardního vybavení, není vybavení s kódy SA nabízeno samostatně.

 • Mohu či musím ve vozidle používat připojovací kabel?

  Pro připojení vašeho zařízení lze použít přídavné propojovací adaptéry nebo kabely, od mini/micro USB po USB. Používání ohebného propojovacího kabelu je dokonce pro podporu ochrany USB rozhraní a vašeho MP3 přehrávače doporučováno. Kabel by neměl být delší než jeden metr.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ.

 • Proč se mobilní zařízení nedaří registrovat, přestože bylo správně zadáno potvrzovací heslo?

  Nejprve zkontrolujte, zda je mobilní zařízení uvedeno v seznamu zařízení testovaných společností BMW www.bmw.com/bluetooth.
  Zadané potvrzovací heslo ve vozidle se musí shodovat s heslem zadaným do mobilního zařízení. Proces registrace musí proběhnout během 30 sekund. V případě starších modelů musí být potvrzovací heslo zadáno během sedmi sekund. Pokud je potřeba proces registrace opakovat, může být nutné starší údaje ze seznamu zařízení vymazat. Více informací naleznete v uživatelské příručce svého mobilního zařízení.

 • Proč se mé mobilní zařízení automaticky znovu nepřipojuje? A proč nejsou dříve podporované funkce nyní dostupné jako obvykle?

  Zkontrolujte, zda je ve vašem mobilním zařízení i ve vozidle aktivní funkce Bluetooth®. Pokud není navázáno automatické připojení, zkontrolujte displej svého mobilního zařízení.
  Některá mobilní zařízení pro první i další přihlášení vyžadují potvrzení. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce svého mobilního zařízení.
  Pokud k automatickému připojení vašeho mobilního zařízení nedojde ani po několikátém pokusu, lze problém řešit úplným vypnutím a následným opětovným zapnutím vašeho mobilního telefonu, krátkým vyjmutím baterie nebo resetováním vašeho mobilního telefonu do továrního nastavení. Před resetováním mobilního telefonu důrazně doporučujeme provést zálohu všech vašich uložených dat.
  Více informací naleznete v uživatelské příručce svého mobilního zařízení.
  Dále zkontrolujte, zda jsou registrační informace ve vozidle i ve vašem mobilním zařízení stále aktuální. Pokud tomu tak není, uložené záznamy vymažte a proces registrace proveďte znovu.
  K nemožnosti dosáhnout stálého a stabilního připojení (např. opakované přerušování připojení přes Bluetooth®) většinou dochází díky hardwarové chybě mobilního zařízení nebo při poškození uložených dat (např. záznamů v telefonním seznamu, textových zpráv nebo seznamů volání). V takových případech je doporučeno mobilní zařízení resetovat do továrního nastavení (podle potřeby předem zálohujte data uložená v mobilním zařízení).

 • Při hovoru se na displeji nezobrazuje jméno volaného, přestože je jeho jméno uloženo v seznamu mého mobilního zařízení.`

  Pokud byl telefonní hovor zahájen z mobilního zařízení v době, kdy bylo aktivní připojení Bluetooth, není možné zaručit zobrazení telefonního čísla nebo jména volaného na hlavním displeji. V opačném případě zkontrolujte, zda se na hlavním displeji zobrazuje telefonní seznam uložený ve vašem mobilním zařízení a zda byl kontakt přenesen správně a úplně.

 • Proč se intenzita signálu nezobrazuje správně?

  Tato funkce není podporována všemi mobilními zařízeními. Některá mobilní zařízení přenášejí aktuální intenzitu signálu se značným zpožděním. Podrobnější informace naleznete na www.bmw.com/bluetooth.
  Na hlavním displeji nejsou zobrazovány všechny kontakty nebo všechny detaily kontaktů uložených v mobilním zařízení. Přenos položek kontaktů závisí na typu mobilního zařízení i na vozidle. Počet kontaktů je systémem limitován. Podrobnější informace naleznete na www.bmw.com/bluetooth.

 • Proč se ve vozidle nezobrazuje telefonní seznam uložený v mém zařízení Blackberry?

  Zařízení Blackberry jsou často provozována v režimu Enterprise. V takových případech je nastavení bezpečnostních pravidel definováno firemní IT podporou.
  Ve většině případů lze problém vyřešit úpravou některých bezpečnostních nastavení. Zkontrolujte, jestli je následující možnost nastavena na hodnotu Ne:
  Možnosti > Možnosti zabezpečení > Obecná nastavení > Vložit telefonní seznam > Ne.
  Pokud nemáte možnost tuto položku změnit nebo ani její změna nevede k uspokojivému výsledku, kontaktujte svou IT podporu.

 • Složka Office neobsahuje žádné položky nabídky pro Zprávy, Kalendář, Úkoly a Poznámky.

  Nejprve na www.bmw.com/bluetooth zkontrolujte, zda je požadovaná funkce vaším mobilním zařízením ve vozidle podporována. Dále se ujistěte, zda ke stahování e-mailů a textových zpráv nebo položek kalendáře, úkolů a poznámek nedojde dříve než před úplným stažením telefonního seznamu. V závislosti na velikosti a obsahu telefonního seznamu může tato operace trvat několik minut. Navíc při uskutečnění nebo přijmutí telefonního hovoru dojde k přerušení procesu stahování.

 • Po připojení prostřednictvím Bluetooth mé mobilní zařízení vydává upozorňující tóny. Některé z nich jsou přehrávány prostřednictvím reproduktorů vozidla.

  Při přístupu k položkám kalendáře, úkolů nebo poznámek vydávají některá mobilní zařízení upozorňující tóny. V závislosti na typu mobilního zařízení mohou být deaktivovány (např. v nastavení profilu). Stavové a chybové zprávy, které se na displeji mobilního zařízení mohou objevovat, je možné ignorovat.

 • Proč je místo obsahu zprávy (u e-mailů a textových zpráv) na displeji ve vozidle zobrazen text <Chráněný obsah> (Content Protection)?

  V tomto případě brání přenosu dat ze zamknutého zařízení Blackberry do vozidla šifrování dat (Content Protection). Zpráva bude doručena v plném znění po odemknutí zařízení Blackberry zadáním hesla.
  Pro trvalé vyřešení tohoto problému je nutné změnit nastavení zabezpečení v mobilním zřízení takto: Menu > Možnosti > Možnosti zabezpečení > Šifrování: Vypnuto. Pokud nemáte možnost tato nastavení změnit, kontaktujte administrátora serveru Blackberry Enterprise v IT oddělení vaší firmy.

 • Proč nemohu přehrávat zakoupené skladby?

  Zakoupené skladby jsou často chráněny proti kopírování technologií DRM (Digital Rights Management). Skladby s ochranou proti kopírování nemohou být přehrávány a budou přeskočeny. Přehrána bude nejbližší jiná skladba v seznamu. Stejný postup bude uplatněn u poškozených nebo vadných skladeb.

 • Proč při přehrávání hudby slyším rušivé zvuky?

  Zkontrolujte své uložené MP3 skladby a znovu je vytvořte nebo je vytvořte pomocí jiného softwaru. Pokud své mobilní zařízení připojujete pomocí portu Aux-In, nastavte hlasitost přehrávání na svém zařízení na maximum a poté upravte hlasitost v zábavním systému svého vozidla.

 • Proč při přehrávání hudby z mého zařízení iPhone/iPod připojeného přes snap-in adaptér neslyším žádný zvuk?

  Zkontrolujte, zda používáte snap-in adaptér určený pro přehrávání videa. Podle potřeby odpojte všechny kabely od analogového portu AUX.

 • Proč v adresáři mohu nalézt pouze některé skladby?

  Pokud se v adresáři objevují pouze některé skladby, zkontrolujte ID3 tagy skladeb. Nejsou-li tyto informace vyplněny správně, není možné skladby bezchybně řadit.

 • Na domácím počítači jsem upravil název skladby. Proč není vidět ve vozidle?

  Pokud na úložném médiu změníte ID3 tagy skladeb, může se stát, že tyto změny nebudou prostřednictvím USB audio rozhraní rozpoznány. V takovém případě odpojte zařízení od USB audio rozhraní, vymažte skladbu ze zařízení a zpět přidejte nově pojmenovanou skladbu. Tím docílíte toho, že informace o skladbě budou po připojení k USB audio rozhraní znovu načteny.

 • Občas se po nastartování zapne rádio, přestože posledním vybraným zdrojem zvuku bylo USB audio rozhraní.

  Po nastartování se vozidlo pokusí přehrávat hudbu nejprve z posledního zdroje zvuku. V případě USB audio rozhraní je tento výběr ovlivněn typem připojeného MP3 přehrávače. Po nastartování vozidla se čas potřebný k rozpoznání MP3 přehrávače může lišit. Závisí to na různých faktorech, jako jsou velikost, kapacita a přenosová rychlost MP3 přehrávače. V některých případech neprobíhá připojení MP3 přehrávače dostatečně rychle, a tak vozidlo jako první spustí rádio.

 • Proč v některých případech trvá delší dobu, než USB audio rozhraní zareaguje na nastavení náhodného přehrávání skladeb?

  Náhodné přehrávání skladeb je zajišťováno zařízením Apple iPhone/iPod nebo USB audio rozhraním. Čas potřebný pro přijetí nastavení náhodného přehrávání závisí na velikosti seznamů skladeb. Rozsáhlejší seznamy mohou operaci zpomalit.

 • Proč se v seznamech místo názvů skladeb a alb zobrazují pouze číslice?

  Číslice představují zástupné symboly pro položky seznamu a zobrazují se v případě, že informace z vašeho MP3 přehrávače nejsou dostatečně rychle načítány. Jakmile jsou informace k dispozici, položky v seznamech se doplní.

 • Proč se občas zobrazuje zpráva „Data jsou načítána...“ a prohledávané seznamy se objevují se zpožděním?

  Toto hlášení se objevuje tehdy, když rychle procházíte menu nebo když procházíte složky obsahující mnoho položek.

 • Proč se metadata z mých audio souborů nezobrazují správně?

  Speciální znaky, přehlásky nebo znaky z cizích jazyků použité u ID3 tagů v audio souborech mohou způsobovat, že metadata nejsou zobrazována správně. Podle potřeby odstraňte takové znaky z metadat nebo pro jejich ukládání použijte jiný program.

 • Proč jsou mé audio skladby přehrávány s rozdílnou hlasitostí?

  Přehrávání MP3 skladeb s různou hlasitostí, pokud hlasitost nebyla ovlivněna ovládáním hlasitosti ve vozidle, může být způsobeno samotnými MP3 soubory. Při konverzi audio skladeb do MP3 souborů zkontrolujte nastavení hlasitosti nebo podle potřeby znovu překonvertujte audio skladby do MP3. Alternativně můžete použít program pro standardizaci hlasitosti vaší hudební knihovny.

 • Proč se neukládá nastavení filtrování přehrávané hudby z mého zařízení Apple?

  V případě starších verzí softwaru není možné ve vozidle nastavení filtrování přehrávané hudby uložit. Řešením je aktualizovat verzi softwaru vašeho zařízení Apple. Verzi softwaru používanou ve vašem zařízení Apple zjistíte v menu: Nastavení > Obecné > Informace > Verze softwaru.

 • Proč se při přehrávání videa z mého zařízení iPhone/iPod zobrazuje pouze černá obrazovka?

  Černá obrazovka může být zobrazena v ojedinělých případech, pokud je v zařízení Apple spuštěno na pozadí více aplikací. V takovém případě je potřeba všechny aplikace, které zrovna nejsou vyžadovány, vypnout ve správci úloh.

 • Proč se videa z mého zařízení iPhone/iPod nezobrazují uprostřed displeje?

  Pokud video z vašeho zařízení iPhone/iPod není zobrazeno ve středu displeje, proveďte znovu jeho výběr. Nejlepší kvality přehrávání dosáhnete nastavením předvoleb normy videa na NTSC a zapnutím širokoúhlé obrazovky na svém zařízení iPhone/iPod.