NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY NA TÉMA BMW MOBILNÍ APLIKACE.

  FAQ.

  Chcete se dozvědět více o službách BMW ConnectedDrive? Máte jakékoli dotazy týkající se připojení pomocí rozhraní Bluetooth a USB? Zde naleznete odpovědi, odkazy a kontaktní údaje.

  Více informací

  OBECNÉ DOTAZY.

  • Co je Bluetooth®?
  • Pro které modely BMW je technologie Bluetooth® dostupná?
  • Jaká mobilní zařízení jsou pro funkci připojení k rozhraní Bluetooth® kompatibilní?
  • Budu ve svém voze moci používat i mobilní Bluetooth® zařízení, které není v seznamu uvedeno?
  • Proč není moje mobilní zařízení mezi otestovanými zařízeními prostřednictvím BMW uvedeno?
  • Mohu používat mobilní zařízení uvedená na www.bmw.com/bluetooth s odlišnou verzí softwaru?
  • Proč mezi různými mobilními zařízeními existují rozdíly v ovládání a v rozsahu nabídky funkcí?
  • Co se stane, pokud chci pomocí funkce Bluetooth® ve vozidle připojit více než jedno mobilní zařízení?
  • Koho mohu kontaktovat v případě problému s připojením mého mobilního zařízení k rozhraní Bluetooth®?
  • Jak zjistím, jaký model mobilního zařízení používám?
  • Jak naleznu informaci o verzi software svého mobilního zařízení?
  • Když chci resetovat své mobilní zařízení do továrního nastavení, je vyžadován kód přístroje. Kde tento kód najdu?
  • Hladina hlasitosti hovoru ve vozidle je příliš vysoká/nízká. Jak mohu hlasitost hovoru regulovat?
  • Na co mám pamatovat při používání svého mobilního zařízení ve vozidle?
  • Co znamená USB audio rozhraní?
  • Která zařízení jsou podporována?
  • Na co dávat pozor při používání USB zařízení ve vozidle?
  • Na co dávat pozor při používání USB flash disku ve vozidle?
  • Na co dávat pozor při připojování mobilního zařízení jako zdroje audia?
  • Je akumulátor připojeného zařízení zároveň také napájen?
  • Na co dávat pozor při odpojování USB zařízení?
  • Jak mohu nechat zobrazit přebaly jednotlivých alb na dispeji?
  • Jak zjistím, jakou verzi software používám ve svém Apple iPhone/iPod?
  • Jak mohu resetovat svůj Apple iPhone/iPod?
  • Co znamená MP3 přehravač s protokolem MTP?
  • Mohu ve svém vozidle přehrávat videa?

  DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K OBSLUZE.

  • Jak své mobilní zařízení spojím/spáruji s BMW a přípravou pro připojení mobilního telefonu?
  • Je možné pomocí Bluetooth® připojit více zařízení zároveň?
  • Je možné během hovoru vyjmout klíč ze zapalování?
  • V mém mobilním zařízení byly učiněny změny v seznamu kontaktů, kalendáři, úkolech nebo poznámkách. Kdy se tyto úpravy zobrazí na displeji vozidla?
  • Jak mohu změnit nastavení řazení svých telefonních kontaktů (například seřadit všechny podle příjmení)?
  • Proč ve svém voze nemohu používat funkci pro konferenční hovor?
  • Proč se na displeji nezobrazuje číslo volajícího?
  • Proč se volanému nezobrazuje moje telefonní číslo?
  • Proč se v Office menu mého vozidla nezobrazují mé schůzky, úkoly a poznámky?
  • Jsou seznamy volání zobrazené ve vozidle a v mobilním zařízení totožné?
  • Proč nejsou ve vozidle zobrazovány všechny textové zprávy uložené v mobilním zařízení?
  • Jak mohu ve vozidle využívat funkci pro přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth®?
  • Jak zajistit, aby Bluetooth® reprodukce hudby po ukonční hovoru nebo hlášení o dopravní situaci pokračovala?
  • Je možné využívat funkci pro Bluetooth® přehrávání audia z mého mobilního zařízení, když je k vozidlu připojeno prostřednictvím USB snap-in adaptéru nebo prostřednictvím USB kabelu?
  • Proč se u některých mých kontaktů na kontrolním displeji nezobrazuje fotografie uložená v mém telefonním seznamu?
  • Jak mohu updatovat software svého vozidla?
  • Jak mohu využívat doplňkovou službu Internet pomocí svého mobilního zařízení?
  • Jak nakonfiguruji své mobilní zařízení pro připojení k internetu nebo službě BMW TeleServices?
  • Poté, co bylo mé mobilní zařízení spárováno pomocí Bluetooth, samovolně zahájilo telefonní hovor.
  • Proč se některé položky ve vozidle zobrazují dvakrát?
  • Proč se na displeji zobrazuje rozdílné jméno volaného, než mám u kontaktu v telefonu?
  • Existují některá omezení ve volbě jmen složek a pojmenování zařízení?
  • Proč někdy spuštění skladby přes vyhledavač hudby trvá déle?
  • Existují nějaká omezení v používání playlistů?
  • Proč moje vozidlo automaticky nezačne přehrávat hudbu prostřednictvím USB audio rozhraní, přestože pro poslední audio výstup bylo jako zdroj používáno právě externí zařízení?
  • Proč není můj iPhone/iPod USB audio rozhraním rozpoznán?
  • Proč můj MP3 přehravač/mobilní telefon není prostřednictvím USB audio rozhraní rozpoznán?

  PRODUKTOVÁ NABÍDKA.

  • Mohu ve svém BMW použít službu SAP (SIM Access Profile) Bluetooth®?
  • Proč potřebuji na přání dodávanou výbavu Rozšířená konektivita hudebního přehravače v mobilním telefonu (SA 6NF)?
  • Potřebuji pro ovládání svého mobilního zařízení ve vozidle snap-in adaptér?
  • Potřebuji pro spojení prostřednictvím USB audio rozhraní nějaké speciální zařízení?
  • Mohu/musím ve vozidle používat připojovací kabel?

  PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ.

  • Proče se mobilní zařízení nedaří registrovat, přestože jsem zadal potvrzovací heslo?
  • Proče se mé mobilní zařízení znovu nepřipojuje automaticky? A proč nejsou dříve podporované funkce nyní dostupné jako obvykle?
  • Při hovoru se na displeji nezobrazuje jméno volaného, přestože je jeho jméno uloženo v seznamu mého mobilního zařízení.
  • Proč se síla signálu nezobrazuje správně?
  • Proč se ve vozidle nezobrazuje telefonní sezam uložený v mém Blackberry?
  • Složka Office neobsahuje žádné složky pro uložení zpráv, kalendářů, úkolů a poznámek.
  • Poté, co bylo nastaveno připojení skrze Bluetooth, mé mobilní zařízení vydává upozorňující tóny. Některé z nich jsou přehrávány prostřednictvím reproduktorů vozidla.
  • Proč je místo obsahu zprávy (u e-mailů a textových zpráv) na dispeji vozu zobrazena hláška <chráněný obsah> (<Content Protection>)?
  • Proče nemohu přehrát zakoupené skladby?
  • Proč při přehrávání hudby slyším rušivé zvuky?
  • Proč při prehrávání hudby z mého iPhonu/iPodu prostřednictvím připojení skrze snap-in adaptér neslyším žádný zvuk?
  • Proč v adresáři mohu nalézt pouze některé skladby?
  • Na domácím počítači jsem upravil název skladby. Proč jej ve vozidle nevidím?
  • Občas se po nastartování zapne rádio, přestože poslední vybraný zdroj audia byl připojen skrz USB audio rozhraní.
  • Proč v některých případech trvá delší dobu, než USB audio rozhraní reaguje na nastavení náhodného výběru přehrávání skladeb?
  • Proč se místo názvů skladeb a alb stále zobrazují pouze číslice?
  • Proč se někdy zobrazuje hlášení "Data jsou načítána…" a prohledávané seznamy se objevují se zpožděním?
  • Proč se základní informace o mých audio složkách nezobrazují správně?
  • Proč jsou mé audio skladby přehrávány s rozdílnou hlasitostí?
  • Proč se nastavení filtrování přehrávané hudby z mého Apple zažízení ve vozidle neukládá?
  • Proč se při přehrávání videa z mého iPhonu/iPodu zobrazuje pouze černá obrazovka?
  • Proč se videa z mého iPhonu/iPodu nezobrazují na středu displeje?