OBECNÉ OTÁZKY NA TÉMA BMW CONNECTED DRIVE.

  ČASTO KLADENÉ OTÁZKY.

  Chcete se dozvědět více informací o službách BMW ConnectedDrive Services? Máte jakékoli dotazy týkající se rozhraní Bluetooth a USB? Zde naleznete odpovědi, odkazy a kontaktní údaje.

  Více informací

  OBECNÉ.

  • Co je to Bluetooth®?
  • Pro které modely BMW je technologie Bluetooth® dostupná?
  • Jaká mobilní zařízení s podporou Bluetooth® mohu používat s mou přípravou pro připojení mobilního telefonu BMW?
  • Mohu ve svém vozidle používat mobilní zařízení s podporou Bluetooth®, které není uvedeno v seznamu?
  • Proč mé mobilní zařízení není uvedeno v seznamu zařízení testovaných společností BMW?
  • Mohu používat mobilní zařízení uvedené na www.bmw.com/bluetooth s odlišnou verzí softwaru?
  • Proč mezi různými mobilními zařízeními existují rozdíly v ovládání a rozsahu jejich funkcí?
  • Co se stane, pokud se ve vozidle nachází více než jedno registrované mobilní zařízení s aktivní technologií Bluetooth®?
  • Koho mohu kontaktovat v případě problému s připojením mého mobilního zařízení k rozhraní Bluetooth®?
  • Jak zjistím, jaký model mobilního zařízení používám?
  • Jak zjistím verzi softwaru svého mobilního zařízení?
  • Když chci resetovat své mobilní zařízení do továrního nastavení, je vyžadován kód zařízení. Kde tento kód najdu?
  • Hlasitost telefonického hovoru ve vozidle je příliš vysoká/nízká. Jak mohu hlasitost hovoru regulovat?
  • Na co mám pamatovat při používání svého mobilního zařízení ve vozidle?
  • Co je USB audio rozhraní?
  • Která zařízení jsou podporována?
  • Na co mám dávat pozor při používání USB zařízení ve vozidle?
  • Na co mám dávat pozor při používání USB flash disků ve vozidle?
  • Na co mám dávat pozor při připojování mobilního zařízení jako zdroje zvuku?
  • Je připojené zařízení zároveň také napájeno?
  • Na co mám dávat pozor při odpojování USB zařízení?
  • Jak mohu nechat zobrazit přebaly jednotlivých alb na displeji?
  • Jak zjistím, jakou verzi softwaru používám ve svém zařízení Apple iPhone/iPod?
  • Jak mohu resetovat svůj Apple iPhone/iPod?
  • Co znamená MP3 přehrávač podporující protokol MTP?
  • Mohu ve svém vozidle přehrávat videa?

  DOTAZY A POZNÁMKY K OBSLUZE.

  • Jak své mobilní zařízení zaregistruji (spáruji) k přípravě pro připojení mobilního telefonu BMW?
  • Je možné pomocí Bluetooth® připojit více zařízení současně?
  • Je možné během telefonického hovoru vyjmout klíč ze zapalování?
  • V mém mobilním zařízení byly provedeny změny v seznamu kontaktů, kalendáři, úkolech nebo poznámkách. Kdy se tyto úpravy zobrazí na displeji vozidla?
  • Jak mohu změnit řazení svých telefonních kontaktů (např. seřadit všechny podle příjmení)?
  • Proč ve svém vozidle nemohu využívat funkci pro konferenční hovor?
  • Proč se na displeji nezobrazuje číslo volajícího?
  • Proč se volanému nezobrazuje moje telefonní číslo?
  • Proč se v menu Office mého vozidla nezobrazují mé schůzky, úkoly a poznámky?
  • Jsou seznamy volání zobrazené ve vozidle a v mobilním zařízení totožné?
  • Proč nejsou ve vozidle zobrazovány všechny textové zprávy uložené v mobilním zařízení?
  • Jak mohu ve vozidle přehrávat hudbu prostřednictvím Bluetooth®?
  • Jak lze obnovit přehrávání hudby přes Bluetooth® po ukončení hovoru nebo hlášení o dopravní situaci?
  • Mohu využívat funkci přehrávání hudby z mého mobilního zařízení přes Bluetooth®, když je mobilní zařízení připojeno k vozidlu prostřednictvím USB snap-in adaptéru nebo USB kabelu?
  • Proč se u některých mých kontaktů na hlavním displeji nezobrazuje fotografie uložená v mém telefonním seznamu?
  • Jak mohu aktualizovat software svého vozidla?
  • Jak mohu se svým mobilním zařízením využívat volitelnou výbavu Internet?
  • Jak nakonfiguruji své mobilní zařízení pro použití internetu nebo služby BMW TeleServices?
  • Po vytvoření připojení pomocí Bluetooth se mé mobilní zařízení samovolně pokouší vytočit telefonní číslo.
  • Proč se některé položky ve vozidle zobrazují dvakrát?
  • Proč se na displeji zobrazí jiné jméno, než které bylo použito pro volání?
  • Jsou nějaká omezení pro volbu názvů složek a pojmenování zařízení?
  • Proč někdy vyhledávání hudby trvá déle?
  • Existují omezení pro používání seznamů skladeb?
  • Proč moje vozidlo automaticky nezačne přehrávat hudbu prostřednictvím USB audio rozhraní, přestože pro poslední přehrávání bylo jako zdroj používáno právě externí zařízení?
  • Proč můj iPhone/iPod není rozpoznán USB audio rozhraním?
  • Proč můj MP3 přehrávač / mobilní telefon není rozpoznán prostřednictvím USB audio rozhraní?

  PRODUKTOVÁ NABÍDKA.

  • Mohu ve svém BMW použít Bluetooth® profil SAP (SIM Access Profile)?
  • K čemu je potřeba volitelná výbava Rozšířená konektivita hudebního přehrávače v mobilním telefonu (SA 6NF)?
  • Potřebuji pro ovládání svého mobilního zařízení ve vozidle snap-in adaptér?
  • Potřebuji pro připojení prostřednictvím USB audio rozhraní nějaké speciální vybavení?
  • Mohu či musím ve vozidle používat připojovací kabel?

  PROBLÉMY A ŘEŠENÍ.

  • Proč se mobilní zařízení nedaří registrovat, přestože bylo správně zadáno potvrzovací heslo?
  • Proč se mé mobilní zařízení automaticky znovu nepřipojuje? A proč nejsou dříve podporované funkce nyní dostupné jako obvykle?
  • Při hovoru se na displeji nezobrazuje jméno volaného, přestože je jeho jméno uloženo v seznamu mého mobilního zařízení.`
  • Proč se intenzita signálu nezobrazuje správně?
  • Proč se ve vozidle nezobrazuje telefonní seznam uložený v mém zařízení Blackberry?
  • Složka Office neobsahuje žádné položky nabídky pro Zprávy, Kalendář, Úkoly a Poznámky.
  • Po připojení prostřednictvím Bluetooth mé mobilní zařízení vydává upozorňující tóny. Některé z nich jsou přehrávány prostřednictvím reproduktorů vozidla.
  • Proč je místo obsahu zprávy (u e-mailů a textových zpráv) na displeji ve vozidle zobrazen text <Chráněný obsah> (Content Protection)?
  • Proč nemohu přehrávat zakoupené skladby?
  • Proč při přehrávání hudby slyším rušivé zvuky?
  • Proč při přehrávání hudby z mého zařízení iPhone/iPod připojeného přes snap-in adaptér neslyším žádný zvuk?
  • Proč v adresáři mohu nalézt pouze některé skladby?
  • Na domácím počítači jsem upravil název skladby. Proč není vidět ve vozidle?
  • Občas se po nastartování zapne rádio, přestože posledním vybraným zdrojem zvuku bylo USB audio rozhraní.
  • Proč v některých případech trvá delší dobu, než USB audio rozhraní zareaguje na nastavení náhodného přehrávání skladeb?
  • Proč se v seznamech místo názvů skladeb a alb zobrazují pouze číslice?
  • Proč se občas zobrazuje zpráva „Data jsou načítána...“ a prohledávané seznamy se objevují se zpožděním?
  • Proč se metadata z mých audio souborů nezobrazují správně?
  • Proč jsou mé audio skladby přehrávány s rozdílnou hlasitostí?
  • Proč se neukládá nastavení filtrování přehrávané hudby z mého zařízení Apple?
  • Proč se při přehrávání videa z mého zařízení iPhone/iPod zobrazuje pouze černá obrazovka?
  • Proč se videa z mého zařízení iPhone/iPod nezobrazují uprostřed displeje?