ENVIRONMENTÁLNÍ STOPA VOZU BMW.

HOSPODÁRNOST.

RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE a RE:CYCLE.

Abychom šetřili přírodní zdroje a dlouhodobě udržovali v oběhu vysoce kvalitní materiály, dodržujeme tyto výše uvedené zásady oběhového hospodářství. Proto v nových komponentech používáme druhotné materiály. Kromě toho také zvyšujeme recyklovatelnost komponentů již v průběhu vývoje našich výrobků.

Nové BMW řady 5 Sedan je z 23% vyrobeno z druhotných surovin. Tato hodnota byla vypočítána na základě záznamů konkrétních dodavatelů i průměrných hodnot v odvětví a zahrnuje i výrobní odpad.

SEKUNDÁRNÍ MATERIÁLY LZE NALÉZT V MNOHA OBLASTECH BMW ŘADY 5:

  • Hliníkové komponenty, jako jsou náboje kol, boční výztuhy či bloky motoru: až 50%
  • Plasty v obložení podlahy: až 50% recyklovaného polyamidu (Econyl atd. z rybářských sítí)
  • Plast v obložení zavazadlového prostoru: přibližně 80%


V závislosti na materiálu může použití druhotných materiálů významně přispět ke snížení emisí CO₂e Například použití druhotného hliníku může snížit uhlíkovou stopu jednotlivých komponentů až o 20%

RECYKLOVATELNOST BMW ŘADY 5.

V souladu se zákonnými požadavky je možné recyklovat až 85% materiálů nového BMW řady 5 a celkem lze znovu použít až 95% materiálů. Zcela podle platných předpisů v současné době také odebíráme a recyklujeme ojetá vozidla na více než 2800 místech ve 30 zemích.

EKOLOGICKÁ STOPA BMW ŘADY 5 SEDAN.

Další podrobnosti a studii hodnocení dopadu na životní prostředí během celého životního cyklu Vašeho BMW 520i najdete zde: