VÍCE POHYBU. MÉNĚ ÚSILÍ.

INTELIGENTNÍ HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI.

Inovativní technologie v podobě elektrického posilovače řízení, režimu ECO PRO a rekuperace kinetické energie společně šetří energii a současně zajišťují více radosti z jízdy. Zde představujeme jednotlivá řešení.

VÍCE POHYBU. MÉNĚ ÚSILÍ.INTELIGENTNÍ HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI.

Inovativní technologie v podobě elektrického posilovače řízení, režimu ECO PRO a rekuperace kinetické energie společně šetří energii a současně zajišťují více radosti z jízdy. Zde představujeme jednotlivá řešení.

Více informací

Funkce inteligentního Auto Start/Stop není dostupná v České republice.

Více informací

REŽIM ECO PRO.

Zaměřeno na radost z jízdy. Hospodárnost je k dispozici po stisku tlačítka. Režim ECO PRO vybraný voličem jízdních režimů umožní snížit spotřebu až o 20 % bez toho, že byste museli cokoliv dělat. Dalších 5 % lze uspořit s využitím doplňkových funkcí. Celková úspora se zobrazuje formou kilometrového prodloužení dojezdu v palubním počítači. Díky tomu je vidět, kolik kilometrů je možné ujet navíc.

REKUPERACE KINETICKÉ ENERGIE.

Jakmile stisknete brzdový pedál, začne výroba elektřiny. Tím dochází k  rekuperaci kinetické energie. Systém rekuperace kinetické energie vytvořenou elektřinu ukládá do baterie namísto toho, aby zůstala nevyužita. Díky tomu je potřeba méně energie z  motoru pro dobíjení baterie, což snižuje spotřebu a emise.

ELEKTRICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ.

Konvenční posilovače řízení pomáhají řidiči pomocí hydraulického systému, který pracuje neustále, tedy i v situacích, kdy řidič nepohybuje volantem. A to stojí energii. Elektrický posilovač řízení nahrazuje hydraulický systém elektromotorem, který je aktivní pouze v případě, že řidič otáčí volantem. Na rovinkách nebo v dlouhých zatáčkách se stálým poloměrem je systém neaktivní a nespotřebovává žádnou energii. Výsledkem je snížení spotřeby paliva, a přitom zachování pro BMW typické radosti z jízdy.

BMW Efficient Dynamics, mild-hybridní technologie

MILD-HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE.

Mild-hybridní technologie slouží k rekuperaci kinetické energie při brzdění a jejímu dalšímu použití pro pomoc spalovacímu motoru při akceleraci. Svojí činností snižuje spotřebu paliva, omezuje produkci emisí a současně zvyšuje dynamiku. Mild-hybridní technologie zároveň zlepšuje funkci Auto Start/Stop, která pracuje rychleji a mnohem komfortněji.

DOJEZD NAVÍC.

Režim ECO PRO, zaměřený na minimalizaci spotřeby paliva, zajistí přizpůsobení plynového pedálu, chování převodovky i systémů topení a klimatizace danému ekonomickému zaměření. Tipy ECO PRO pomohou řidiči zlepšit hospodárnost jízdního stylu. Ukazatel dojezdu navíc řidiče informuje o tom, o kolik kilometrů prodloužil dojezd zásluhou aktivace režimu ECO PRO.

TECHNOLOGIE PRO EFEKTIVNÍ RADOST Z JÍZDY.

Různé situace vyžadují různé přístupy. Technologie spořící energii v podobě například indikátoru řazení nebo funkce Auto Start Stop pomáhají řidiči efektivněji ovládat automobil v různých situacích, a tím jezdit hospodárněji.

  • Indikátor řazení

    Základním faktorem úsporné jízdy jsou správné okamžiky řazení. Automobil v každém okamžiku vypočítává nejefektivnější okamžik řazení odpovídající aktuální jízdní situaci a otáčkám motoru. řidiče o něm informuje na informačním displeji.Systém také rozpozná rychlou akceleraci a odpovídajícím způsobem pozdrží doporučení k zařazení na vyšší rychlostní stupeň až do vysokých otáček motoru. Srovnávací testy ukázaly, že automobily vybavené indikátorem řazení spotřebují o přibližně čtyři procenta méně paliva.

  • Funkce Auto Start Stop

    Efektivní hospodaření s palivem: Funkce Auto Start Stop zajišťuje, že palivo se spotřebovává, pouze když je automobil v pohybu. Když automobil dočasně zastaví, například na semaforech nebo v dopravní zácpě, funkce Auto Start Stop šetří palivo tím, že vypne motor. Jakmile řidič stiskne spojku (manuální převodovka) nebo pustí brzdový pedál (převodovka Steptronic), motor automaticky ve zlomku sekundy nastartuje.

  • Funkce jízdy setrvačností

    Kdykoliv řidič sundá nohu z pedálu plynu a zároveň brzdí, funkce jízdy setrvačností u modelů s automatickou převodovkou přeruší spojení mezi motorem a pohonným ústrojím. Funkce je součástí režimu ECO PRO. Vozidlo poté jede setrvačně bez jakéhokoliv brzdění motorem, který běží jen na volnoběh, spotřebovává tak pouze minimální množství paliva a tvoří velmi nízké emise.

Spotřeba paliva a emise CO₂.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, a mohou se během konfigurace lišit.


Hodnoty pro vozidla označená (3) jsou již založené na nové metodice WLTP a pro účely porovnání vozidel jsou přepočtené na hodnoty odpovídající klasifikaci NEDC. Hodnoty CO2 u těchto vozidel se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit od hodnot zde uvedených.


Specifikace CO2 jsou stanoveny podle směrnice 1999/94 / ES a evropského nařízení a jsou založeny na spotřebě paliva, elektrické energie a hodnotách CO2 podle testovacího cyklu NEDC.


Více informací o oficiální spotřebě paliva a emisích CO2 nových osobních automobilů lze nalézt v příručkách o spotřebě paliva a emisích CO2 a spotřebě elektrické energie nových osobních automobilů, které získáte u všech prodejců a na adrese: https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.


Více informací