BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Správa a řízení Řízení společnosti správní budova BMW

SPRÁVA A ŘÍZENÍ.

ODPOVĚDNÉ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTÍ PRO UDRŽITELNĚJŠÍ TVORBU HODNOT.

SPRÁVA A ŘÍZENÍ.ODPOVĚDNÉ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTÍ PRO UDRŽITELNĚJŠÍ TVORBU HODNOT.

Správa společnosti znamená jednání v souladu se zásadami odpovědného řízení společnosti zaměřeného na trvale udržitelnou tvorbu hodnoty. V BMW Group je tento přístup aplikován na všechny její divize. Klíčové pilíře firemní kultury jsou následující:

 

 • Dodržování předpisů a platných zákonů
 • Řízení společnosti s jasnými cíli zaměřenými na zájmy všech akcionářů
 • Nejvyšší ekologické a sociální standardy, uplatňované také pro dodavatelské řetězce
 • Transparentní reporty a firemní komunikace
 • Spolupráce založená na důvěře mezi představenstvem, dozorčí radou a zaměstnanci.
Více informací

SOULAD.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Správa a řízení Pohled z ptačí perspektivy na správní budovu BMW

Integrita je součástí toho, jak vnímáme sami sebe.

 

Pro BMW Group je všeobecný soulad mnohem víc než jen dodržování platných zákonů a vnitropodnikových předpisů. Soulad je součástí našeho pohledu na sebe sama, stejně jako kultura integrity uváděná do praxe a závazný rámec pro všechny naše podnikatelské aktivity po celém světě.

Více informací
BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Správa a řízení Compliance Management System budova při pohledu od země

Náš Compliance Management System (CMS).

 

Systém CMS, který se uplatňuje v celé BMW Group, je založen na přístupu prevence-odhalení-reakce. Definuje konkrétní opatření pro prevenci, monitorování, kontrolu a reakci. CMS vychází z rizikových oblastí společnosti a zaobírá se všemi relevantními oblasti dodržování předpisů:

 • Prevence podvodů
 • Kontrola vývozu
 • Prevence praní špinavých peněz
 • Dodržování antimonopolního práva
 • Prevence korupce
 • Lidská práva
 • Ochrana údajů
 • Dodržování technických předpisů

   
Více informací

NAŠE CÍLE.

KOMPLEXNÍ MĚŘITELNÁ UDRŽITELNOST SE SPECIFICKÝMI CÍLI.

BMW Group má za cíl stát se nejúspěšnějším a nejudržitelnějším prémiovým výrobcem pro individuální mobilitu. Zároveň chceme dostát své odpovědnosti ve vztahu k sociálním a etickým standardům. Jádrem našich konkrétních cílů je snížení emisí CO₂, zvýšení efektivity využívání zdrojů, oběhové hospodářství, jakož i výrazné zlepšení sociálních a ekologických standardů. Proto jsme v červenci 2020 stanovili jasně definované cíle, které chceme do roku 2030 realizovat.

Více informací
 • Snižování emisí CO₂
 • Elektromobilita
 • Cirkularita
 • Environmentální a sociální standardy
 • Zaměstnanci
 • Společenská odpovědnost

NOVÉ PODNĚTY DÍKY PRAVIDELNÉ KOMUNIKACI SE ZAINTERESOVNÝMI STRANAMI.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Správa a řízení Komunikace se zainteresovanými stranami budova s nápisem FUTURE FORUM

BMW Group je globální společností působící ve vysoce propojeném světě. Díky platformám XChange pro výměnu informací, jako jsou rad°hub, FUTURE FORUM a BMW Group Dialogue, vytváříme prostředí pro intenzivní komunikaci, která nejen ukazuje nové perspektivy všem zúčastněným, ale také poskytuje příležitost ke změně. Výsledkem je proces pravidelné vzájemné výměny informací se všemi zainteresovanými stranami, který nám umožňuje definovat naše následující cíle v souladu s aspekty našeho podnikání a udržitelnosti:

 • Soulad s Pařížskou dohodou o klimatu
 • Společenská odpovědnost zaměstnanců
 • Environmentální a sociální aspekty, jakož i dodržování lidských práv
 • Udržitelné financování a taxonomie EU
 • Odpovědné řízení společnosti

INTEGROVANÁ ZPRÁVA O SOUČASNÉM STAVU.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Správa a řízení Komunikace se zainteresovanými stranami budova s nápisem FUTURE FORUM

BMW Group vidí svou odpovědnost v měřitelnosti a transparentnosti svých zpráv o udržitelnosti. Proto od roku 2020 spojujeme naši výroční zprávu se zprávou o udržitelnosti a vytváříme tím jednu integrovanou zprávu celé skupiny. Zpráva BMW Group se řídí rámcovými strukturami reportingu udržitelnosti a je nezávisle certifikována.

NAŠE UDRŽITELNÁ FINANČNÍ STRATEGIE.

Udržitelnost se i na finančních trzích stala důležitým kritériem. Investoři a analytici při svých finančních rozhodnutích stále více zohledňují environmentální, sociální a správní aspekty (ESG). Evropská unie se prostřednictvím taxonomie rovněž snaží klasifikovat podniky na základě kritérií udržitelnosti.

Více informací

OCHRANA NAŠICH DAT.

Ochrana údajů našich zákazníků, právo na informace a nezávislost údajů mají obzvláště vysokou prioritu:

 • Osobní údaje jsou zásadně shromažďovány v souladu se zákony a normami, jako je obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů a mezinárodní bezpečnostní norma SO/IEC 27001
 • Osobní údaje jsou shromažďovány a používány pouze v případě, že je to schváleno zákonem a všechny dotčené osoby k tomu daly souhlas
 • Všechny aplikace jsou kontrolovány na základě aktuálních bezpečnostních IT opatření
 • Interní komunikace probíhá výhradně prostřednictvím vysoce zabezpečeného připojení
Více informací