BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Životní prostředí Komplexní udržitelnost Pohled z ptačí perspektivy na solární elektrárnu

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

KOMPLEXNÍ UDRŽITELNOST V CELÉM HODNOTOVÉM ŘETĚZCI.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.KOMPLEXNÍ UDRŽITELNOST V CELÉM HODNOTOVÉM ŘETĚZCI.

V oblasti životního prostředí se BMW Group v celém svém hodnotovém řetězci zaměřuje na ekologickou udržitelnost, snižování emisí CO₂ a šetření zdrojů. Od dodavatelského řetězce, regulace dodavatelů, nakládání se surovinami, přes vývoj a výrobu až po fázi používání všech výrobků a ještě mnohem dále: aplikací tohoto komplexního přístupu BMW Group pracuje v souladu s pařížským klimatickým cílem omezit globální oteplování o 1,5 °C.

Více informací

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO2.

Cílem BMW Group je výrazně a měřitelně snížit ekologickou stopu v celém svém hodnotovém řetězci, a to jak ve fázi před užíváním vozidla, tak během něj i po něm.
 

 • BMW Group v otázkách udržitelnosti zrychluje. Od roku 2024 budou vozy značek BMW a MINI vybaveny koly z hliníkové slitiny vyrobenými se 100% použitím zelené elektřiny. Tato změna se týká jak energeticky náročné elektrolýzy při výrobě hliníku, tak samotného odlévání kol. Se všemi dodavateli BMW Group jsou již uzavřeny příslušné dohody.

 • V současné době lze kolům přičíst přibližně pět procent emisí CO₂. Přechod na udržitelnější způsob výroby s využitím obnovitelné elektřiny snižuje tyto emise o více než polovinu. BMW Group ročně spotřebuje přibližně 10 milionů kol z lehké slitiny, z nichž 95 % tvoří litá kola z hliníkových slitin.

 • V roce 2023 se stane průkopníkem v této oblasti MINI. Již litá hliníková kola nové generace MINI Countryman budou ze 70 % vyrobena z recyklovaného hliníku. Kombinací 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů při výrobě a 70 % druhotného hliníku lze ve srovnání se standardními výrobními postupy snížit emise CO₂ až o 80 %. Od roku 2024 budou mít hliníková kola vyráběná ze 100 % s využitím elektřiny z obnovitelných zdrojů a ze 70 % z druhotného hliníku také nové vozy BMW.

 • Od roku 2025 se navíc budou v modelech Neue Klasse používat obkladové díly vyrobené z plastů, u nichž přibližně 30 % materiálu pochází z recyklovaných rybářských sítí a lan. Tímto způsobem se současně v mořích omezuje vznik odpadu z námořního průmyslu.

 • Inovativní výrobní metody antikorozní ochrany a matných laků nevyžadující fosilní zdroje pomáhají u vozů BMW vyráběných v továrnách v Evropě a Jižní Africe snížit emise CO₂ o 40 %.

 • BMW Group je první automobilkou na světě používající matné laky vyrobené z biomasy namísto minerálních olejů. Továrny BMW Group v Lipsku (Německo) a Rosslynu (Jihoafrická republika) navíc pracují s antikorozním nátěrem vyrobeným udržitelným způsobem, tedy postupem certifikovaným německou agenturou TÜV.

 • Inovativní výrobní postupy společnosti BASF umožňují již v prvotní fázi výroby nátěru nahradit primární produkty na bázi minerálních olejů, jako je například nafta, obnovitelnými zdroji vyrobenými z organického odpadu. Tím se nejen snižuje spotřeba fosilních zdrojů, ale také se omezují emise CO₂ spojené s dopravou a dalším zpracováním nafty.

 

Více informací

SYSTÉM ŘÍZENÍ.

Komplexním přístupem dosahuje BMW Group u každé nové generace svých vozidel výrazného zlepšení při hodnocení dopadů v rámci celého životního cyklu. Zejména s modely Neue Klasse BMW Group omezí emise CO₂ rychleji a dále se zaměří vývoj na oběhového hospodářství. Hodnotově orientovaný systém řízení celé skupiny zajišťuje, že jednotlivé specifikace jsou důsledně implementovány v rámci celé společnosti. Tímto způsobem dosahujeme cílů snižování emisí CO₂ v průběhu celého životního cyklu jednotlivých vozidel při zohledňování specifických požadavků trhu na celý vozový park. Ke sledování plnění stanovených cílů a vyhodnocování pokroku v rámci vývojového procesu používáme certifikovaný systém environmentálního řízení.

Více informací

UDRŽITELNOST V CELÉM HODNOTOVÉM ŘETĚZCI.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Udržitelnost životního prostředí výrobní zařízení při pohledu od země

PŘED FÁZÍ POUŽÍVÁNÍ.

DODAVATELSKÁ SÍŤ A ŘÍZENÍ DODAVATELŮ.

 • Dnes
 • 2030

VÝROBA.

 • Dnes
 • 2030

BĚHEM POUŽÍVÁNÍ.

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ.

 • Dnes
 • 2030

DELŠÍ SERVISNÍ INTERVALY NAVRHOVANÉ PODLE SKUTEČNÉ POTŘEBY.

 • Dnes

ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU ELEKTRICKÉ JÍZDY U PLUG-IN HYBRIDNÍCH VOZŮ.

 • Dnes

PO FÁZI POUŽÍVÁNÍ.

MOŽNOSTI RECYKLACE NA KONCI ŽIVOTNÍHO CYKLU.

 • Dnes

PORTFOLIO PRODUKTŮ.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Životní prostředí Portfolio produktů tři vozidla BMW stojící vedle sebe v podjezdu

BMW Group nabízí všechny druhy pohonů podle potřeb řidičů a infrastruktury na jednotlivých trzích po celém světě.

ELEKTROMOBILITA.

Elektromobilita je hlavním pilířem strategie udržitelnosti, BMW Group ji hodlá v nadcházejících letech neustále posilovat.

 

 • Rok 2022: zdvojnásobení prodeje elektrifikovaných vozidel oproti roku 2021.
 • 2023: 25 elektrifikovaných modelů vozidel na trhu, z toho 13 čistě elektrických.
 • Do roku 2025: elektrifikované vozy budou tvořit více než 30 % všech prodejů.
 • Do roku 2030: více než 50 % celosvětových prodejů budou tvořit čistě elektrické modely.

 

Klíčovými prvky pro budoucí generace čistě elektrických vozů jsou výkonné a udržitelné systémy skladování energie a vývoj nových inovativních bateriových článků. BMW Group pracuje na výrazném zvýšení energetické hustoty článků při současném snížení nákladů na použité materiály a výrobu. Důležitým aspektem poskytujícím informace pro vývoj budoucích generací bateriových článků je jejich recyklovatelnost. BMW Group současně provádí intenzivní výzkum technologie baterií s pevným elektrolytem, která se již nyní jeví jako velmi slibná.

Více informací

OD ROKU 2025 NEUE KLASSE.

Neue Klasse bude nová modelová BMW Group dodávaná výhradně s čistě elektrickým pohonem. Je vyvíjena na základě naší nové architektury NCAR (New Cluster Architecture) v rámci trojice principů: „elektrický“, „digitální“ a „cirkulární“.

S vozy Neue Klasse vstoupí koncepce udržitelnosti BMW Group do třetí fáze. V ní dojde ke zrychlení tempa snižování emisí CO₂ a současně k jasnému zaměření na oběhové hospodářství. Modely Neue Klasse se budou vyznačovat třemi klíčovými aspekty: zcela nově koncipovanou IT a softwarovou architekturou, nově vyvinutým elektrickým pohonem a bateriemi nové generace, stejně jako novou úrovní udržitelnosti ve všech fázích životního cyklu.

 

 • Elektrický pohon na prvním místě. Nekompromisně navržené a přizpůsobené elektrickému pohonu. Cílem je vyrovnat se dojezdem nejmodernějším spalovacím motorům.
 • Sekundární na prvním místě. Dojde k významnému zvýšení podílu sekundárních materiálů. Zaměření na výrazné snížení spotřeby zdrojů.
 • Digitalizace na prvním místě. Zcela nová uživatelská zkušenost. Ještě více individuálně nastavitelných a nabízených funkcí.
 • Výroba bez energie z fosilních zdrojů v nové továrně BMW iFactory v Maďarsku.
Více informací

NABÍJECÍ INFRASTRUKTURA A NABÍJENÍ.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Životní prostředí BMW Charging Vůz BMW stojící u nabíjecí stanice

Prostřednictvím služby BMW a MINI Charging nabízí BMW Group komplexní nabíjecí řešení, která umožňují v různých situacích pohodlné používání elektrifikovaného vozů. Nabídka obsahuje nabíjecí produkty a služby pro použití na cestách, doma nebo na pracovišti.
V případě veřejného nabíjení v Evropě BMW Group společně se svými partnery garantuje, že použitá energie pochází ze 100 % z obnovitelných zdrojů. Nabíjecí karta BMW/MINI zajišťuje snadný přístup k nabíjecím sítím po celé Evropě.

MAXIMÁLNÍ NÁROKY NA NÁS A NA NAŠE DODAVATELE PO CELÉM SVĚTĚ.

PRACOVNÍ STANDARDY A LIDSKÁ PRÁVA.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Sociální záležitosti Pracovní standardy a lidská práva sedící žena tmavé pleti a muž

Mezinárodně uznávané směrnice pro environmentální a sociální kritéria jsou měřítkem pro celý hodnotový řetězec BMW Group. To se týká zejména:

 

 • Směrnice pro nadnárodní podniky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
 • Obecných zásad OSN pro podnikání a lidská práva
 • Deseti zásad iniciativy OSN Global Compact
 • Obsahu Podnikatelské charty ICC pro udržitelný rozvoj
 • Deklarace o čistší produkci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP)

ENVIRONMENTÁLNÍ STANDARDY A UDRŽITELNÁ PRODUKCE VZÁCNÝCH SUROVIN.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Životní prostředí Enviromentální standardy a vzácné suroviny Detail na materiály BMW

Komponenty, materiály a další služby získáváme z více než 32 000 výrobních a distribučních míst. Odpovědnost za související sociální a ekologické povinnosti nesou naši dodavatelé v rámci smluvně závazných standardů udržitelnosti. Současně pracujeme na řešeních umožňujících snížit množství vzácných surovin v našich vozech nebo je zcela nahradit. Vzácné suroviny průběžně analyzujeme z hlediska porušování ekologických a sociálních norem.

PÉČE O DODAVATELSKOU SÍŤ.

NAŠE IMPLEMENTACE NÁLEŽITÉ PÉČE O DODAVATELSKÉ SÍTĚ.

 • Povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci
 • Udržitelné získávání vzácných surovin
 • Analýza rizik a jejich předcházení
BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Zpráva o udržitelnosti

INTEGROVANÁ ZPRÁVA O SOUČASNÉM STAVU.

BMW Group vidí svou odpovědnost v měřitelnosti a transparentnosti svých zpráv o udržitelnosti. Proto od roku 2020 spojujeme naši výroční zprávu se zprávou o udržitelnosti a vytváříme tím jednu integrovanou zprávu celé skupiny. Zpráva BMW Group se řídí rámcovými strukturami reportingu udržitelnosti a je nezávisle certifikována.