S TRVALOU HODNOTOU.

  Recyklace u společnosti BMW.

  Společnost BMW vytváří základ pro ekologicky šetrné a hospodárné opětovné použití dokonce před zahájením výroby nových modelů. Zásluhou používání recyklovatelných syntetických materiálů, snížení množství jednotlivých druhů materiálů a pečlivé separace různých materiálů si klade BMW za cíl rychlou a hospodárnou recyklaci vozidel. Díky této nejen ekonomické, ale také ekologické stránce se společnost BMW Group umístila na vedoucích pozicích indexu Dow Jones Sustainability Group Index, který je nejdůležitějším seznamem společností zaměřených na udržitelnost na světě.

  Více informací

  ZPRACOVÁNÍ OHLEDUPLNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.

  Společnost BMW razí cestu v oblasti recyklace vozidel. Specializované a certifikované firmy se starají o proces vlastní recyklace. Každá část Vašeho BMW a MINI bude zpracována tím nejekonomičtějším a nejekologičtějším způsobem. Kontrolované vrácení, předběžné zpracování, demontáž a recyklace vozidel představují čtyři stupně ekologicky přijatelné manipulace s vozidly s ukončenou životností.

  • Kontrolované vrácení
  • Vypuštění provozních kapalin
  • Zpětný odběr baterií
  • Zpětný odběr pneumatik
  • Zpětný odběr elektrozařízení

  NAVRŽENO S OHLEDEM NA RECYKLACI.

  Konstruktéři divize Design for Recycling společnosti BMW určují krok v oblasti recyklace a likvidace vozidel s ukončenou životností díky stanovení priorit v podobě hospodárnosti a přijatelnosti pro životní prostředí. Recyklace se tak stává nedílnou součástí procesu vývoje produktu. Faktory ovlivňující recyklaci jako například design součástí, volba materiálů a techniky spojování mohou být 

  Společnost BMW Czech Republic s.r.o.  dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností poskytuje smluvnímu partnerovi pro zpracování vozidel s ukončenou životností veškeré informace pro ekologické zpracování vybraných vozidel prostřednictvím systému IDIS2 (Veškeré https://idis2.com/).

  VŠECHNY SLUŽBY NABÍZENÉ BMW GROUP.

  INTELIGENTNÍ SOUČÁSTI SE ZAHRNUTOU DALŠÍ DOBOU ŽIVOTNOSTI.

  Dlouhodobým cílem společnosti BMW je minimalizovat dopad vozidla na životní prostředí během jeho celého životního cyklu. Je to právě vývoj a výroba veškerých nových vozidel, které otevírají prostor pro toto ekologicky přijatelné a hospodárné opětovné používání.

  • Opatření pro ekologicky přijatelné opětovné použití
  • Hospodárná recyklace vozidel BMW a MINI

  VRÁCENÍ VOZIDEL S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ.

  Poslední provozovatel nebo vlastník vozidla jej musí předat certifikovanému prodejci nebo odevzdat v jiném certifikovaném odběrném místě. Potvrzení o předání je nutné pro zrušení registrace vozidla na příslušném úřadě. Smluvní odběrná místa společnosti BMW bezplatně odebírají registrovaná vozidla BMW a MINI s ukončenou životností.

   

   

  Pro bezplatný odběr vozidel s ukončenou životností se obraťte na naše autorizované partnery:

  • Metalšrot Tlumačov a.s.: www.metalsrot.cz

  Síť sběrných míst pro vozidla BMW a MINI je pravidelně aktualizovaná.