PRÁVNÍ DOLOŽKA.

Společnost BMW Czech Republic s.r.o., se sídlem Bucharova 2817/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO: 06609813, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soude v Praze, sp. zn. C 285396 („BMW Czech Republic s.r.o.“), je potěšena z Vaší návštěvy těchto webových stránek a z Vašeho zájmu o naše produkty.

Více informací

PODVODNÉ E-MAILY.

Společnost BMW Group Vás nikdy nebude prostřednictvím e-mailu žádat o zaslání nebo potvrzení Vašich osobních údajů. V případě, že budete kontaktováni ze strany třetí osoby, která se vydává za zástupce společnosti BMW Group, její divize, či oddělení jako například „Security Department“ nebo Lottery Department“ a budete požádáni o zaslání osobních informací, prosíme NEREAGUJTE NA TAKOVÝ E-MAIL. Jedná se o podvodný e-mail, rozeslaný za účelem získání Vašich osobních údajů. Doporučujeme odesilatele takového e-mailu umístit na SPAM e-mail list.

Více informací

POSLEDNÍ VERZE PODVODNÝCH E-MAILŮ.

E-mail od „BMW Security Department Assistant“
V minulých týdnech jsme zaznamenali výskyt podvodných e-mailů, které jsou odeslány od „Security Department Assistant“ vyzývající příjemce ke kliknutí z bezpečnostních důvodů na odkaz, kterým potvrdí svůj účet, a to během následujících 24 hodin, jinak bude tento účet zrušen. V rámci struktury společnosti BMW Group ani jejích poboček neexistuje pozice BMW Security Department Assistant. Tyto e-maily jsou podvodné. PROSÍME NEREAGUJTE NA NĚ.

E-mail z „BMW`s Lottery Department“
Je také možné, že jste v minulých týdnech obdrželi e-mail z „BMW`s Lottery Department“ informující, že jste vyhrál/a hlavní cenu. V rámci struktury společnosti BMW Group ani jejích poboček neexistuje oddělení „BMW`s Lottery Department“. Tyto e-maily jsou podvodné. PROSÍME NEREAGUJTE NA NĚ.

Více informací

ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BMW CZECH REPUBLIC S.R.O.

Tyto webové stránky jsou vytvořeny společností BMW Czech Republic s.r.o.

Více informací

OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Při použití našich služeb můžete být eventuelně požádáni o uvedení Vašich osobních údajů. Zodpovězení těchto otázek je dobrovolné. Vaše osobní údaje budou v souladu s ochranou osobních údajů uloženy a zpracovány. Zpracování a využití Vašich osobních údajů pro účely poradenství, reklamy a průzkumu trhu je možné jen s vyslovením Vašeho souhlasu. Jen s Vaším souhlasem mohou být Vaše data poskytnuta k výše uvedeným účelům třetí osobě. V jiném případě poskytnutí Vašich údajů není možné.
Váš souhlas můžete vzít kdykoli zpět.

Více informací

COOKIES.

Cookies je malý textový soubor, který bude z webových stránek uložen na Váš pevný disk. Cookies nezpůsobí Vašemu PC žádné škody a neobsahuje žádné viry. Cookies našich internetových stránek nepřenášejí v žádném případě Vaše osobní údaje. Použití Cookies můžete nastavením Vašeho prohlížeče deaktivovat. Abychom Vám mohli naši nabídku poskytnout individuálně, musíme v některých oblastech použít Cookies. Anonymní vyhodnocení Cookies může být využito pro statistické účely.

Více informací

AUTORSKÁ PRÁVA.

Obsah těchto webových stránek nesmí být pro komerční účely kopírován, rozšiřován, pozměňován nebo zpřístupňován třetím osobám.

Více informací

OCHRANNÁ ZNAČKA.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné značky na těchto webových stránkách chráněny ve prospěch BMW Czech Republic s.r.o. Toto platí zejména pro značky, typová označení, loga a emblémy.

Více informací

RECYKLACE A ZPĚTNÝ ODBĚR U BMW.

Vaše BMW je výsledkem komplexního programu recyklace. Co to však vlastně znamená v praxi? Znamená to, že všechny požadavky recyklace se berou v úvahu od samého začátku, od počátku vývoje vozu BMW. Jedním z příkladů je volba používaných materiálů, pečlivě vybíraných tak, aby kladly co nejmenší nároky na zdroje surovin a zaručovaly účinnou recyklaci, šetrnou k životnímu prostředí. Každý vůz BMW je navržen a vyroben tak, aby umožňoval snadnou a hospodárnou recyklaci na konci své dlouhé životnosti. Znalosti a zkušenosti pro tento úkol shromažďujeme už od roku 1994 v jedinečném středisku BMW pro demontáž a recyklaci nedaleko Mnichova. S jakýmikoliv dotazy ohledně vrácení Vašeho vysloužilého vozu, zpětného odběru pneumatik, bateriií a maziv se proto obracejte na svého nejbližšího partnera společnosti BMW, který Vám je s potěšením zodpoví. Pro kontaktní údaje našich partnerů klikněte na záložku “Autorizovaní dealeři“.

Více informací

ZODPOVĚDNOST.

Tyto webové stránky jsou sestavovány s nejvyšší mírou pečlivosti a BMW Czech Republic s.r.o. vyvíjí veškeré rozumné úsilí k zajištění správnosti a aktuálnosti obsahu těchto webových stránek. Technické údaje, vlastnosti a vybavení popisovaných vozidel jsou pouze orientační a BMW Czech Republic s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za bezchybnost a správnost takových údajů. BMW Czech Republic s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit informace a údaje uvedené na těchto webových stránkách.

BMW Czech Republic s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za informace uvedené na webových stránkách provozovaných třetími osobami, na které mohou tyto webové stránky odkazovat. Pokud budou informace uvedené na těchto webových stránkách převzaty třetími osobami a uvedeny na jimi provozovaných webových stránkách, nepřebírá BMW Czech Republic s.r.o.žádnou odpovědnost za bezchybnost a správnost takto převzatých informací.

Některé produkty a funkce uvedené na těchto webových stránkách nemusí být v České republice či jiných zemích dostupné. Pro aktuální a přesné informace o jednotlivých produktech a funkcích včetně jejich dostupnosti v České republice či jiných zemích se prosím obracejte na BMW Czech Republic s.r.o. nebo autorizované prodejce BMW.

Více informací

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ.

Na základě právních předpisů jsme povinni Vás informovat, že Evropská komise zřídila online platformu pro mimosoudní řešení sporů, která se označuje ODR (Online Dispute Resolution Platform). Je připravena na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce.

Více informací na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Naše e-mailová adresa je: zakaznicky.servis.cz@bmw.com. 

Prosím, berte na vědomí, že jsme povinni Vám tuto informaci sdělit, i když nejsme účastníky žádného mimosoudního řešení sporů. 
    

Více informací

COMPLIANCE A LIDSKÁ PRÁVA VE SPOLEČNOSTI BMW GROUP.

RESPEKTOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV A NOREM SOUVISEJÍCÍCH S ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM.

BMW Group si jako společnost uvědomuje svou zodpovědnost za dodržování lidských práv a norem týkajících se životního prostředí. To platí nejen pro naše vlastní obchodní aktivity, ale také pro naše globální dodavatelské řetězce.

Více o našem přístupu a našich procesech implementace německého Zákona o povinné péči podniků v souvislosti s dodavatelskými řetězci se dozvíte kliknutím na http://www.bmwgroup.com/humanrights.

Pro oznamovatele: Vše, co potřebujete vědět o mechanismu podávání stížností, naleznete v dokumentu Zavedený postup skupiny BMW pro řešení stížností a také v Informaci o ochraně osobních údajů určené oznamovatelům.

Více informací

BMW GROUP SPEAKUP LINE.

Zaměstnanci BMW Group a externí oznamovatelé mohou anonymně a důvěrně hlásit možné porušování lidských práv a odpovídajících ekologických norem v rámci společnosti prostřednictvím BMW Group SpeakUP Line. BMW Group SpeakUP Line je k dispozici po celý den v 34 jazycích ve všech zemích, ve kterých BMW Group působí, prostřednictvím místních bezplatných telefonních čísel. Oznámení mohou být hlášena také online.

Telefonní linka pro ČR: 800 900 538

Online kontakt: www.speakupfeedback.eu/web/trust/cz

Přístupový kód: 74484

Více informací

PRÁVNÍ INFORMACE K BMW CONNECTEDDRIVE SERVICES.

Informace o smluvních podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů pro služby ConnectedDrive Services jsou k dispozici v níže umístěných dokumentech.


V případě dotazů týkajících se výbavy Vašeho vozu, prosím, kontaktujte zákaznický servis BMW na čísle +420 296 330 555.
 

Více informací

ZA OBSAH ZODPOVÍDÁ:

BMW Czech Republic s.r.o.

Více informací

PŘIDRUŽENÁ SPOLEČNOST.