BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled Udržitelnější budoucnost BMW Group

BUDOUCNOST JE ELEKTRICKÁ, DIGITÁLNÍ A CIRKULÁRNÍ.

BUDOUCNOST JE ELEKTRICKÁ, DIGITÁLNÍ A CIRKULÁRNÍ.

Udržitelnost je jedním z hlavních cílů BMW Group a je pevně zakotvena ve firemní strategii. Společnost se současně může inspirovat svojí dlouhou tradicí úspěchů při dosahování dalšího pokroku v oblasti řízení udržitelnosti. Deklarovaným cílem je komplexní přístup opřený o tři pilíře, které platí pro celý hodnotový řetězec. Jde především o ekologii, sociální aspekty, ekonomiku a samozřejmě i oběhové hospodářství. V rámci tohoto schématu je klíčovým faktorem vývoj elektromobilů, není však jediný. Pro BMW Group udržitelnost u všech vozů znamená vše od dodavatelského řetězce přes vývoj a výrobu až po fázi po ukončení jeho používání.

Více informací

BMW EKOLOGICKÁ STOPA.

BMW Udržitelnost 2023 video o ekologické stopě vozu

Změna začíná transparentností.

Jak zjistím ekologickou stopu svého budoucího vozu? Odpovědí je BMW Ekologická stopa. Čtyři klíčová kritéria udržitelnosti – VLIV NA KLIMA, HOSPODÁRNOST, CIRKULARITA, DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC – a rozsáhlé hodnocení životního cyklu (LCA) ověřené Německou agenturou pro technickou kontrolu Vám poskytnou komplexní obraz.

NAŠE ZÁVAZKY.

 • 01 BMW Group se zavázala dodržovat Pařížskou dohodu o klimatu a s ní spojený cíl omezit globální oteplování o 1,5 °C.
 • 02 BMW Group si nechala vědecky potvrdit všechny krátkodobé cíle snižování emisí CO₂ (iniciativa Science-Based-Target, SBTi) a kromě toho dokonce určila stále jako jediný výrobce automobilů (od února 2023) samostatný cíl snižování emisí CO₂ pro dodavatelský řetězec.
 • 03 Kromě toho se BMW Group zavázala k cíli klimatické neutrality (SBTi "net zero").

POZNEJTE NÁŠ KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K UDRŽITELNOSTI A i5.

JASNÉ CÍLE.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled Cíle 2025 Pohled z boku na stojící BMW

2025.


Modely Neue Klasse nastaví nová měřítka udržitelnosti.
Zahájení výroby v BMW iFactory v Debrecínu, Maďarsko:

 • Žádné fosilní zdroje energie pro provoz továrny
 • Neustálé rozšiřování oběhového hospodářství materiálů a energií
 • Čistě elektrické modely
Více informací
BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled Cíle 2030 Muž ve stříbrném ochranném oděvu proti teplu

2030.


Úspora 40 % CO₂ za celý životní cyklus je tvořena:

 • 20 % v dodavatelském řetězci
 • 80 % ve výrobě
 • 50 % ve fázi používání
 • V roce 2030 mají čistě elektrické vozy BMW a MINI tvořit nejméně 50 % všech prodejů.
Více informací
BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled Cíle 2050 Muž a žena před koncepčním vozem BMW

Dlouhodobý výhled


Jednoznačným cílem BMW Group je stát se v souladu s SBTi klimaticky neutrální společností. Pro zajištění tohoto předsevzetí si společnost pro rok 2030 nastavila konkrétní cíle a milníky.

Více informací

UDRŽITELNOST JE TRVALOU SOUČÁSTÍ STRATEGIE BMW GROUP.

Deklarovaným cílem BMW Group je v celém hodnotovém řetězci pokrýt všechny tři rozměry udržitelnosti: ekologickou, sociální a ekonomickou. Tyto tři pilíře tvoří rámec činnosti a společně přispívají ke stanoveným cílům. Spolu s transparentností našich cílů a výsledků je tento komplexní přístup základem pro spolupráci založenou na důvěře s našimi B2B zákazníky.
BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled

Ekologie.

BMW Group se cítí být zavázána k dosažení cílů Pařížské klimatické dohody a snížení emisí CO₂ v celém hodnotovém řetězci, a to při dodržení všech ekologických zásad. Základní složky tvoří ochrana životního prostředí, efektivní hospodaření s dostupnými zdroji a další rozvoj oběhového hospodářství jako klíčového základního prvku.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Sociální záležitosti Zaměstnanci BMW před budovou s barevnými balónky ve vzduchu

Sociální odpovědnost.

BMW Group se považuje za firmu a současně za zaměstnavatele se sociální odpovědností za své zaměstnance a společnost. Proto přikládá velký význam zdraví, diverzitě a možnostem rozvoje svých zaměstnanců. Jako globální hráč si je BMW Group velmi dobře vědoma své odpovědnosti vůči společnosti.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Ekonomika Výroba a sklad BMW

Ekonomika.

BMW Group si je vědoma svého ekonomického významu a organizuje své řízení v souladu s odpovědnými zásadami zaměřenými na trvalé zvyšování hodnoty podniku. Klíčový význam má dodržování zásad, které považujeme za základní kámen dlouhodobého úspěchu a které jsou pevně zakotveny v naší firemní kultuře. Tímto přístupem se snažíme od počátku předcházet finančním škodám a ztrátě důvěry v nás. V důsledku toho naše zacházení s možnými riziky nikdy neztrácí ze zřetele budoucnost a důsledky pro naši společnost.

BMW GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA.

INTEGROVANÁ ZPRÁVA O SOUČASNÉM STAVU.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled BMW Group Report s modrou infografikou a koncepčním vozem BMW

BMW Group vidí svou odpovědnost také v měřitelnosti a transparentnosti svých zpráv o udržitelnosti.
 

 • Proto od roku 2020 spojujeme naši výroční zprávu se zprávou o udržitelnosti a vytváříme tím jednu integrovanou zprávu celé skupiny.
 • V roce 2022 BMW Group získala ocenění Building Public Trust Award 2022 za nejlepší zprávy o udržitelnosti mezi 40 společnostmi DAX.
 • Tato kombinovaná zpráva nabízí přesný přehled o našich cílech v oblasti udržitelnosti a ukazuje také během roku dosažené mety.

BMW HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI.

BMW GROUP V ORGANIZACÍCH, JAKO JE ECOVADIS.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník EcoVadis Logo

BMW Group považuje externí hodnocení za velmi důležitý způsob, jak poskytnout partnerům a zákazníkům objektivní hodnocení. Proto vždy důrazně žádáme, aby požadavky na externí vyjádření byly směřovány na tiskové zprávy BMW Group a Key Account manažery BMW Group, kteří poskytnou přesvědčivé informace na konkrétní témata nebo otázky.

SLUŽBY.

Aby B2B zákazníci mohli své vozové parky spravovat ještě efektivnějším a udržitelnějším způsobem, a tím naplnit své cíle v oblasti udržitelnosti, nabízí BMW Group za tímto účelem široké spektrum nástrojů a služeb. Jedním z příkladů je nástroj Fleet Data: Tento nástroj majitelům vozových parků BMW nebo MINI nabízí mnoho různých služeb a současně o nich poskytuje různá data. Fleet Data má připraveno pět modulů, které pokrývají více než deset relevantních funkcí pro správu vozového parku. Patří mezi ně například monitorování stavu ujetých kilometrů a smluv, ale například také poskytování GPS polohy. Nechybí ani funkce související s hlídáním nutnosti servisu, údržby a spotřeby. Od roku 2023 budou do nabídky navíc zahrnuty tři nové sady služeb v oblasti udržitelnosti. K údajům lze přistupovat buď přímo prostřednictvím webových stránek, nebo flexibilně přes rozhraní (API).

Více informací

FLEET DATA – NOVÉ SLUŽBY ZLEPŠUJÍCÍ UDRŽITELNOST.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled Fleet Data BMW jedoucí po silnici před horskou scenérií
 • Posuzování a přehled údajů o hodnotách CO₂ při vyhodnocování podílu bezemisní jízdy u plug-in hybridních modelů, analýza potenciálu a doporučení pro elektrifikaci vozového parku.

NABÍJECÍ ŘEŠENÍ BMW CHARGING.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled Nabíjecí řešení BMW Charging Vůz BMW stojící u nabíjecí stanice s ženou v popředí

Pohodlné nabíjení na několika stovkách tisících veřejných nabíjecích míst v Evropě elektřinou ze 100 % vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Nabízíme také individuální řešení pro nabíjení doma a v práci.

MILNÍKY V OBLASTI UDRŽITELNOSTI.

UDRŽITELNOST MÁ U BMW GROUP DLOUHOU TRADICI.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled BMW 1602

1972.

Na olympijských hrách v Mnichově se veřejnosti představilo BMW 1602 Elektro, které bylo prvním BMW s elektrickým pohonem.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled Milník 1973 Zelená příroda se správní budovou BMW v pozadí

1973.

BMW Group je prvním výrobcem automobilů na světě, který jmenoval vlastní odpovědnou osobu za udržitelnost.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled Milník 2000 Ruka se zelenou rostlinou v zemi zblízka

2000.

Udržitelnost se stává základním principem firemní strategie BMW Group.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled Logo členství United Nations Global Compact

Od roku 2001.

Členství BMW Group v UN Global Compact. Zveřejněna první Zpráva o udržitelnosti BMW.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled BMW EfficientDynamics obzor se sluncem

2007.

Technologický vývoj v rámci přístupu BMW EfficientDynamics v oblasti snižování spotřeby paliva ukazuje cestu do budoucnosti.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled Milník 2009 Vůz BMW stojící v zelené přírodě

2009.

Udržitelnost se stává dlouhodobým cílem firemní strategie BMW Group.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled Milník 2011 Stříbrné komponenty ve skladu

2011.

Udržitelnost je nedílnou součástí procesu zadávání zakázek a základním kritériem nákupu.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled Cíle udržitelnosti 2012 Pohled z ptačí perspektivy na výrobní závod

2012.

Stanovení deseti cílů v oblasti udržitelnosti, kterých má být dosaženo do roku 2022.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled BMW i3 statický pohled zepředu

2013.

Veřejnosti se představuje BMW i3, které je průkopníkem v oblasti elektromobility.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled Od roku 2014 EcoVadis Logo

Od roku 2014.

Vyhodnocení BMW Group prostřednictvím platformy EcoVadis.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Cílové úspory CO2

2020.

Stanovení ambiciózních cílů pro snížení emisí CO₂ v celém hodnotovém řetězci.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled Zaměření na udržitelnost

Od roku 2020.

Udržitelnost je hlavním prvkem strategické orientace BMW Group.

BMW Speciální prodeje Udržitelnost rozdělovník Přehled BMW i Vision Circular tříčtvrteční statický pohled zepředu

2021.

BMW i Vision Circular je průkopník v otázkách cirkulární ekonomiky. První integrovaná zpráva byla vydána v roce 2020.

OTÁZKY A ODPOVĚDI.

 • Jak je v BMW Group zakotvena udržitelnost?
 • Jak se v oblasti udržitelnosti BMW Group liší od svých konkurentů?
 • Je BMW Group členem EcoVadis? Jaké je její postavení v rámci mezinárodního srovnání celého odvětví?