BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost Životní prostředí Klima Ochrana

UDRŽITELNOST U BMW.

UDRŽITELNOST U BMW.

  Díky systematické strategii udržitelnosti nastavuje BMW Group v automobilovém průmyslu nová měřítka.

  Pro BMW Group ryzí radost z jízdy výrazně přesahuje pojem mobilita. Je to proto, že téma udržitelnosti je pro nás klíčovou otázkou a jednou z těch, kde neděláme ústupky. Naopak, do budoucnosti vstupujeme se zcela novou a konzistentní strategií, která nejen přesahuje naši současnou sféru vlivu, ale také posunuje téma udržitelnosti na zcela novou úroveň.
  Již mnoho let a desetiletí nazpět stanovujeme vysoké standardy pro omezení vlivu celého životního cyklu našich vozidel na životní prostředí – od využití zdrojů přes spotřebu energie až po recyklaci. V nadcházejících letech budeme svou rozsáhlou strategii elektrifikace postupně rozšiřovat a v roce 2023 nabídneme 25 elektrifikovaných modelů.
  Nicméně cíle neutrality ve vztahu ke klimatu a bezemisní mobility lze dosáhnout pouze pomocí různých druhů technologií elektrifikovaných pohonů. Z tohoto důvodu a za účelem dosažení ještě větší flexibility s ohledem na potřeby našich zákazníků budeme technologicky neutrálním způsobem pokračovat ve vývoji vodíkových palivových článků. Na autosalonu IAA 2019 ve Frankfurtu nad Mohanem jsme již představili BMW i Hydrogen NEXT. Jako další krok v roce 2022 uvedeme malou sérii modelu BMW i Hydrogen NEXT. Krok za krokem prošlapáváme nové cesty směrem k budoucnosti bez emisí, která je přátelská k životnímu prostředí.

  Více informací
  BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost zelený hodnotový řetězec produkce

  NASTAVENÍ KURZU V ŘETĚZCI S PŘIDANOU HODNOTOU.

  Víme, jak o udržitelnosti přemýšlet holisticky. Proto ji zapojujeme do našich činností již během vývoje a výroby našich vozidel. Naším cílem je udržitelný řetězec hodnot, pokrývající naše vlastní potřeby recyklovanými a obnovitelnými surovinami – a to včetně dodávek energie. Připouštíme, že tak daleko ještě nejsme – ale už se nám během cesty podařilo dosáhnout průkopnických úspěchů. V obchodním modelu BMW Group hraje klíčovou roli nejen nakládání se zdroji, ale také snižování emisí CO2. Vzhledem k rostoucímu podílu elektrifikovaných modelů, výrobě jejich vysokonapěťových baterií a intenzivnímu využívání energií a zdrojů, které to s sebou nese, musíme s ohledem na snižování CO2 do udržitelného hodnotového řetězce integrovat obzvláště rozsáhlá opatření. V jejich rámci bude BMW Group pro dosažení tohoto cíle, například při zadávání zakázek dodavatelům, materiálu brát v úvahu jako jedno z kritérií také CO2 stopu. Tím převezme průkopnickou roli prvního automobilového výrobce automobilů s přesně danými CO2 emisemi dodavatelského řetězce. Ostatně, pokud bychom toho nedocílili, rostoucí elektrifikace by vedla k prudkému zvýšení emisí CO2 v dodavatelském řetězci. Zahajujeme obrat k lepšímu a v roce 2020 jsme si stanovili cíl snížit emise CO2 v dodavatelském řetězci ve srovnání s rokem 2019 o 20 %.

  BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost zelená výroba

  NOVÝ KONCEPT PRODUKCE.

  Podpisem Programu OSN pro životní prostředí, tzv. „Mezinárodní deklarace o čistší produkci“, v roce 2001 jsme se zavázali udržovat dopady na životní prostředí a spotřebu zdrojů v naší celosvětové výrobní síti na co nejnižší úrovni. BMW Group je se svými pobočkami a továrnami již nyní měřítkem v oblasti efektivního využívání zdrojů s ohledem na nízké emise CO2. Nechceme totiž být pouhou součástí udržitelné budoucnosti, chceme být její hnací silou. Proto jsme si pro rok 2030 stanovili v tomto odvětví ty nejvyšší cíle. Abychom mohli sledovat a analyzovat všechna naše rozsáhlá opatření, zavedli jsme ve všech našich výrobních závodech manažerské systémy týkající se ochrany životního prostředí, které neustále procházejí dalším vývojem a zlepšováním. Jen tímto způsobem můžeme naplnit naše ambice být schopní demonstrovat účinnost našich norem a regulací.
  Vedle pokračující expanze v oblasti využití obnovitelných energií a regenerativních surovin v našem výrobním procesu zároveň nastavujeme jasný kurz našich aktivit v oblasti recyklace. Dnes je 99 % odpadu generovaného celosvětově naší vlastní výrobou 2,5 milionu vozidel ročně recyklováno a znovu použito. A současně neustále pracujeme na zvyšování této laťky.

  POUŽITÍ UDRŽITELNÝCH MATERIÁLŮ.

  BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost FSC certifikované dřevo

  FSC certifikované dřevo.

  BMW Group úzce spolupracuje s Forest Stewardship Council (FSC) a dodržováním přísných standardů se aktivně zavazuje k odpovědnému a udržitelnému lesnictví. Například dekorativní obložení přístrojové desky v BMW i3 je vyrobeno z eukalyptového dřeva s certifikací FSC.
  BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost rostlinná vlákna ibišku

  Rostlinná vlákna ibišku.

  Kenaf je rostlina z čeledi ibišků s vlákny, kterou lze využít v širokém spektru komerčních aplikací. Interiér BMW i3 tvoří ze 30 % rostlinná vlákna ibišku, čímž určuje standardy v automobilové výrobě pro udržitelné využívání zdrojů.
  BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost přírodní kaučuk

  Přírodní kaučuk.

  BMW Group je celosvětově prvním výrobcem automobilů, který začíná své automobily vybavovat pneumatikami vyráběnými z udržitelně pěstovaného přírodního kaučuku. Plug-in hybridní model BMW X5 xDrive45e s 22palcovými koly standardně používá pneumatiky, jejichž obsah přírodního kaučuku byl zvýšen v souladu s přísnými ekologickými a sociálními normami. Pneumatika je tudíž certifikována jako FSC. Za účelem těchto šetrných produktů BMW Group spolupracuje výhradně se značkou Pirelli. Spolu se zástupci zainteresovaných institucí a zástupci firem zpracovávajících přírodní kaučuk jsme v roce 2019 založili nezávislou Globální platformu pro udržitelný přírodní kaučuk (GPSNR). Cílem je strukturalizace celého řetězce přidané hodnoty přírodního kaučuku tak, aby byl prokazatelně udržitelný.

  BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost materiál Econyl

  Materiál Econyl.

  Recyklace primárních materiálů představuje důležitou míru komplexní udržitelnosti v rámci BMW Group. Dobrým příkladem recyklovaných materiálů, které z hlediska kvality splňují naše prvotřídní standardy, je použití materiálu Econyl. Jedná se o nylonovou přízi, která se jedinečným způsobem extrahuje z nylonového odpadu a používá se například při výrobě koberců. Materiál Econyl již používáme ve svrchní vrstvě podlahových krytin a také v podlahových kobercích BMW iX.
  BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost hliník

  Hliník.

  Hliník je vedle oceli nejdůležitějším výrobním materiálem v rámci BMW Group. Pokud jde o účinnost týkající se zdrojů a energie, je v celém hodnotovém řetězci odpovídajícím způsobem přidávána vyšší hodnota. Jako zakládající člen iniciativy Aluminium Stewardship Initiative (ASI) se BMW Group aktivně účastní například certifikačního programu, který stanovuje a podporuje dodržování udržitelných standardů mezi dodavateli surovin. Kromě toho u vybraných komponentů již nyní používáme až 50 % sekundárního hliníku.

  RECYKLACE JAKO KLÍČOVÝ FAKTOR.

  BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost zelená výroba recyklace

  Na cestě k udržitelné, suroviny šetřící výrobě budoucnosti je zásadním faktorem recyklace materiálů, které využíváme na maximum. Kromě inteligentního plánování našich produktů je do našeho řetězce s přidanou hodnotou pevně zakotveno i znovupoužití materiálů ve formě recyklovaných látek.

  UDRŽITELNOST V BMW i3.

  BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost zelená výroba recyklace BMW i3

  S BMW i3 jsme vytvořili vozidlo, jež naši strategii ilustruje zřejmě nejlepším možným způsobem, protože míra jeho recyklovatelnosti je 95%. Proto je 30% interiéru tvořeno materiálem kenaf, který je brán z rychle rostoucí rostliny ibišku. Abychom vyrobili textilní materiály, používáme speciální a inovativní přízi, vyráběnou z granulátu z recyklovaných PET lahví. Například i bateriím dáváme „druhý život‘, když z nich vytváříme statické úložné systémy pro dodávku čisté energie do výrobních závodů.

  RECYKLÁTY.

  BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost zelená výroba recyklování recyklát

  Kdykoliv to má technický, ekologický a ekonomický smysl a je to proveditelné, používáme recyklované a obnovitelné suroviny. Současně usilujeme o výrazné zvýšení podílu těchto materiálů do roku 2030. V případě našich dvou nejdůležitějších zdrojů míříme na faktor 4–6 pro hliník a faktor 2–5 pro ocel. Již dnes používáme přibližně 25% sekundární oceli, u určitých komponent až 50% sekundárního hliníku a až 20% sekundárních termoplastů. Tímto způsobem jsme se zavázali k vývoji efektivní recyklace našich vozů na konci jejich životního cyklu, protože použití sekundárních materiálů značně snižuje CO2 stopu.

  RECYKLACE NAŠICH VYSLOUŽILÝCH AUTOMOBILŮ.

  BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost zelená výroba recyklace ojetých vozů

  Když cesta pro ojeté BMW končí, stále zůstává důležitou součástí řetězce přidané hodnoty. K našim vozům totiž na konci životního cyklu nepřistupujeme jako k odpadu určenému k likvidaci, ale jako k zásadnímu zdroji vzácných druhotných materiálů. Ve 30 zemích a společně s tamními národními prodejními zastoupeními jsme na více než 3000 sběrných míst připravili podmínky pro odběr vozidel na konci životnosti a jejich ekologickou recyklaci. Především chceme zajistit transparentní recyklaci našich elektrických vozidel. Z dlouhodobého hlediska se elektrická mobilita nemůže spoléhat pouze na primární materiály, a proto se musí změnit základní přísun zdrojů. Například v Mnichově mají naši zákazníci možnost odevzdat svá vozidla do centra Recycling and Dismantling Centre (RDZ). Kromě toho, že znovu využíváme vozidla na konci životnosti, zároveň neustále pracujeme na nových metodách a procesech, jak dále zvýšit míru naší recyklace.

  BMW Group má přímý vliv na emise CO2 produkované svými výrobními závody a lokalitami a z hlediska efektivního využívání zdrojů je v této oblasti měřítkem. Do roku 2030 chceme snížit emise CO2 našich výrobních závodů o 80 % na jeden vůz ve srovnání s rokem 2019. Za tímto účelem získáváme veškerou elektřinu potřebnou pro výrobu z obnovitelných zdrojů. Od roku 2021 jsou všechny naše továrny a další lokace klimaticky zcela neutrální. Abychom toho dosáhli, systematicky investujeme do zlepšování energetické účinnosti našich lokalit a provádíme kontroly přímo na místě s cílem najít nejlepší způsoby, jak šetřit energii – například použitím větrné energie, vodíku, bioplynu nebo biomasy. Na vhodných místech může hrát klíčovou roli také použití zeleného vodíku; v současné době zkoumáme jeho účinnost při výrobě tepla ve zkušebním závodě. Podíl využívání externí a vlastní elektřiny se v jednotlivých výrobních závodech liší. Zároveň zlepšujeme energetickou účinnost naší výroby: snižujeme poptávku po vytápění tím, že opětovně využíváme více odpadního tepla z výroby a vytváříme tepelné cykly. Použití digitálních technik, jako je například analýza dat, nám umožňuje snížit spotřebu elektřiny pomocí inteligentního řízení a současně minimalizovat množství odpadních dílů.

  BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost projekt

  NAŠÍM MOTOREM JE ZODPOVĚDNOST.

  S projekty jako „Cobalt For Development“ přinášíme naši strategii udržitelnosti krok za krokem i do našeho okolí, a tím pádem do všech fází našeho řetězce přidané hodnoty. Díky našim směrnicím, ale i za pomoci podpory a podněcování jsme schopni zajistit, že naši dodavatelé taktéž systematicky splňují naše vysoké společenské a enviromentální standardy.

  NAŠE VYSOKONAPĚŤOVÉ BATERIE: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH.

  BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost baterie

  Znovupoužití našich bateriových článků.

  Efektivní až do posledního voltu: Po celém světě bereme zpět všechny použité vysokonapěťové baterie BMW, a to i přesto, že podle zákona nemusíme. Během „druhého života“ jsou naše baterie využívány ve stacionárních úložných systémech, kterými úspěšně vybavujeme naše závody po celém světě. Tímto způsobem do elektrické sítě integrujeme obnovitelné energie, zvyšujeme její stabilitu a zákazníkům snižujeme energické náklady. A postupujeme vpřed k cíli v podobě výroby bez lokálních emisí CO2. Nejlepším příkladem tohoto přístupu je továrna BMW Group v Lipsku s úložnou farmou sestávající ze zhruba 700 baterií z BMW i3. Jakožto vyrovnávací paměť pro obnovitelné energie pomáhá ukládat přebytečnou větrnou energii a poté ji integruje zpět do elektrické sítě. A navíc, zároveň s tím se snižují energetické náklady výroby.

  BMW Elektromobilita BMW Udržitelnost recyklace baterií

  Recyklace našich bateriových článků.

  U baterií, jejichž život jakožto stacionárního úložného zařízení již skončil, dosahujeme stále rostoucí míry recyklace cenných surovin. Tímto způsobem získáváme mimořádně kvalitní recyklované materiály pro výrobu nových lithium-iontových baterií. Navázali jsme partnerství s německým specialistou na recyklaci, společností Duesenfeld, a společně jsme vyvinuli metodu, která dokáže zrecyklovat až 96 % materiálů, a to včetně grafitu a elektrolytů. V současné době po procesu recyklace zůstávají pouze elektrolyty vlhčené termoplasty. V současné době po procesu recyklace zůstávají pouze elektrolyty vlhčené termoplasty.

  Chtěl/a bych zjistit více o tématu udržitelnosti v BMW Group.