Žena hledí do dáli. Za ní projíždí BMW.

NEPOTŘEBUJI NIKOHO, ABY TU BYL NEUSTÁLE. POTŘEBUJI ALE NĚKOHO, KDO ZDE BUDE RYCHLE.

Důvěřujte svým standardům. BMW Asistenční služba.

NEPOTŘEBUJI NIKOHO, ABY TU BYL NEUSTÁLE. POTŘEBUJI ALE NĚKOHO, KDO ZDE BUDE RYCHLE.Důvěřujte svým standardům. BMW Asistenční služba.

Je dobré vědět, na koho přesně se můžete obrátit, pokud se stane to nejhorší. Se službou pomáhající řešit poruchy a nehody je kompetentní osoba dostupná jediným telefonním hovorem, a to nepřetržitě 365 dní v roce. Ať už telefonicky, kliknutím v menu iDrive nebo prostřednictvím aplikace BMW Connected – specialista BMW je vám k dispozici neustále.

Více informací
Žena vyjímá výstražný trojúhelník ze zavazadlového prostoru svého BMW.

BMW ASISTENČNÍ SLUŽBA PŘI PORUŠE.

V rukách odborníků 24 hodin denně. Užijte si maximální radost z jízdy, bezpečí a pohodlí s vaším BMW. Naše služba pomáhající řešit poruchy a nehody zajistí, že o vás bude v případě nouze dobře postaráno. Když potřebujete asistenci, stačí jen kontaktovat BMW Asistenční službu pro případ poruchy. Přímo k vám pak pošleme servisní vůz BMW nebo zajistíme pomoc některým z našich vybraných partnerů. Pokud to bude nutné, připravíme pro vás taxi nebo rezervujeme hotel.

BMW Asistenční služba pro Českou republiku: 844 666 333

Máte otázky k asistenční službě BMW? Pokud ano, můžete nás ve všech zemích, kde je BMW Asistenční služba při poruše k dispozici, kontaktovat na telefonu +420 222 803 447.

 • Asistenční služba na místě

  Ve většině případů budeme schopni vám pomoci po telefonu. Pokud potřebujete pomoc na místě, okamžitě vyšleme servisní vůz BMW nebo pro vás zajistíme BMW Asistenční službu u vybraných operátorů. Náklady za tuto službu přebíráme (do výše 100 euro). Poznámka: Zásah silniční asistenční služby je omezen pouze na zprovoznění vozu.

 • Pomoc při defektu a problémech na cestách

  Poskytneme vám spolehlivou asistenci v případě defektu pneumatiky. Pokud je vaše BMW vybavené pneumatikami runflat a náhradní pneumatika není k mání do doby čtyř hodin, uhradíme vám náklady za dodatečné služby – kromě ceny samotných pneumatik. V případě menších potíží, například klíčů zamknutých uvnitř vozu, načerpání špatného typu paliva nebo zastavení vozu z důvodu nedostatku paliva, vám rádi zajistíme pomoc. Mějte prosím na paměti, že nepřejímáme žádnou odpovědnost za cenu silniční asistenční služby s výjezdem nebo službu mobility mimo sjednaný rozsah popsaný výše.

 • Odtah k nejbližšímu BMW servisnímu partnerovi

  Pokud nelze problém vyřešit na místě, uhradíme náklady spojené s odtahem vašeho vozu k nejbližšímu BMW servisnímu partnerovi.

 • Taxi na další cestu

  Pokud máte poruchu a potřebujete pokračovat v cestě taxislužbou, uhradíme náklady na jedno či více taxi až do výše 65 euro.

 • Ubytování v hotelu

  Pokud kvůli poruše musíte zůstat přes noc v hotelu, uhradíme náklady na ubytování pro všechny cestující ve voze do doby, než je automobil opraven, a do výše čtyř dnů (maximálně čtyřhvězdičkový hotel). Podmínkou je, že porucha nastala více než 50 km od místa vašeho bydliště.

 • Náhradní vozidlo

  Uhradíme náklady na pronájem vozu do provedení opravy. Nejvýše však na tři pracovní dny a víkend ve vaší zemi, v zahraničí pak nejvýše na pět dní a víkend. Vezměte prosím v úvahu, že dostupnost náhradního vozu může být různá. Všeobecné termíny a pravidla komerčních půjčoven vozů mohou být určeny zeměpisnými omezeními pro používání jejich vozů.

 • Další služby pro zajištění plné mobility

  K výčtu služeb uvedených výše patří také uhrazení nákladů následujících služeb až do celkové výše 500 euro na jednu poruchu.

  Pokud to vyžadují okolnosti, uhradíme také náklady na vaši zpáteční cestu domů vlakem nebo letadlem, a to až do výše zmíněné částky.

  Pokryjeme náklady spojené s vyzvednutím vozu až do výše zmíněné částky 500 euro. Pokud to bude nutné, zajistíme vám doručení vozu do vašeho domova v případě, že předpokládaná doba opravy bude trvat tři a více dní od přijetí vozu do servisu. V tomto případě musí být také vzdálenost místa nehody a vašeho bydliště více než 100 km. Doprava vozu ze zahraničí může trvat až kolem deseti dnů (celkový čas).*

  *Náklady na více jednotlivých služeb poskytovaných pro zajištění mobility mohou být uhrazeny pouze do celkové výše 500 euro na poruchu.

 • Úhrada nákladů

  Základním pravidlem je, že lze uhradit náklady takového rozsahu a charakteru, které byly odsouhlaseny BMW Asistenční službou v případě poruchy. Obecně řečeno, převezmeme náklady za celou BMW Asistenční službu v případě poruchy za vás. Pokud budete výjimečně platit za servis, ihned vám náklady uhradíme. Abychom tak mohli učinit, potřebujeme originály účtů za servisní služby (například od odtahových služeb) spolu s kopií účtu za opravu a kompletním záznamem poruchy.

 • Rozsah

  Služby BMW Asistenční služby v případě poruchy jsou platné při cestování v následujících evropských zemích:

  Albánie, Andorra, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Monako, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Španělsko (vč. Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.

  V případě dotazů zaměřených na BMW Asistenční službu nás v případě poruchy můžete kontaktovat telefonem na čísle 844 666 333 (v České republice) a na čísle +420 222 803 447 ze zahraničí, kde BMW Asistenční služba v případě poruchy funguje.

 • Komplexní služby mobility na dva roky

  Tato nabídka znamená komplexní služby mobility v souladu s BMW Asistenční službou v případě poruchy a s danými podmínkami po dobu dvou let pro všechny nové vozy prvně zaregistrované od 1. ledna 2011 dále.

 • Obnovení záruky mobility

  Po vypršení záruční doby 24 měsíců se můžete rozhodnout, zda chcete záruku mobility BMW Asistenční službou v případě poruchy pro své BMW prodloužit. Pokud jste údržbu prováděli v termínech pro výměnu oleje v autorizovaném servisu BMW, BMW Asistenční služba v případě poruchy bude automaticky prodloužena na dalších 24 měsíců, ale maximálně do deseti let od první registrace vozu. Termín další výměny motorového oleje a servisu je určován palubním počítačem vašeho vozu v závislosti na vašem individuálním jízdním stylu. Záznam v servisní knížce nebo účty za opravu slouží jako důkaz provedení servisu.

  I když jste neprovedli jednu z výměn oleje a údržbu vozu v autorizovaném servisu BMW, nic nebrání obnovení záruky mobility. Pokud vykonáte další výměnu oleje a servis v autorizovaném servisu BMW, BMW Asistenční služba v případě poruchy bude automaticky prodloužena na dalších 24 měsíců, ale maximálně do deseti let od první registrace vozu. Mějte prosím na paměti, že BMW Asistenční služba v případě poruchy končí v každém případě na konci desátého roku po první registraci vašeho vozu.

 • Výjimky ze záruky mobility

  Právo na BMW Asistenční službu v případě poruchy není dotčeno, pokud údržbu a opravu, včetně jakýchkoliv dodatečných výměn oleje, provede neautorizovaný servis. Vyloučeny ale jsou služby v rámci BMW Asistenční služby v případě poruchy, pokud vozidlo ztratí mobilitu následkem nedodržení kontrol a servisních intervalů předepsaných výrobcem nebo pokud nejsou kontroly, servisní práce a jiné opravy v neautorizovaném servisu prováděny podle požadavků výrobce.

Telefonující žena vystupuje ze svého BMW.

BMW ASISTENČNÍ SLUŽBA PŘI NEHODĚ.

Rychlá a odborná pomoc od BMW Asistenční služby při nehodě vám nabídne maximální možný klid v duši, kdykoliv je potřeba. Postará se o to, že o vás a vaše BMW bude výborně postaráno, a to i v případě neočekávaných okolností.
Zavoláte-li BMW Asistenční službu při nehodě, dostanete jasné pokyny, jak se chovat v místě nehody. Zavoláme za vás policii, kontaktujeme nejbližší servis BMW a v případě potřeby zajistíme odtahovou službu. Další služby zahrnují vyřizování všech pojistných formalit, vyřizování náhradního vozidla a poskytování poradenství ohledně alternativních možností cestování.
Abychom vám mohli co nejefektivněji pomoci, během telefonátu uveďte vaše jméno, model BMW podle technického průkazu a vaši aktuální pozici. Další informace o horké lince BMW Accident Hotline získáte u BMW partnera a BMW servisního partnera na čísle 844 666 333.

Česká BMW tísňová linka v případě nehody: 844 666 333

Pokud potřebujete asistenční službu, obraťte se na telefonickou linku BMW Asistenční služby při nehodě.
Přehled výhod:
S BMW Asistenční službou při nehodě se můžete okamžitě spolehnout na rychlou a odbornou pomoc.
 

 • Nepřetržitá služba 365 dní v roce
 • Záznam údajů o nehodě
 • Zajištění odtahové služby
 • Upozornění na nejbližšího BMW servisního partnera
 • Zajištění náhradního vozidla (pronájem automobilu) a rady ohledně alternativních možností cestování
 • Profesionální oprava poškozeného vozu podle standardů výrobce
 • Služby BMW tísňové linky při nehodě

  Jeden hovor. Všechny odpovědi. Odtahová služba, náhradní vozidlo nebo vyřízení nároků. Služba vyřízení nehody se v nouzi postará o všechny důležité detaily.
  Přehled služeb:

  • 24hodinová telefonní linka
  • Zajištění odtahové služby a náhradního vozu (z půjčovny) po dobu trvání opravy
  • Upozornění na nejbližšího BMW servisního partnera
  • Pomoc partnera BMW při hlášení škody pojišťovně
  • Zajištění opravy vozu v BMW autorizovaném servisu
  • Zařízení fakturace a vyřízení nároků s pojišťovnou prostřednictvím partnera BMW
  • Obecná doporučení, jak se chovat po nehodě
  • Poradenství s alternativními dopravními možnostmi
  • Související náklady, jako například odtahová služba, cena opravy, náhradní vozidlo atd., nejsou ve službě zahrnuty
 • Profesionální oprava po nehodě

  Špičková kvalita, optimální zachování hodnoty. Nejlepší adresa pro vaše BMW. Opravy vozů BMW jsou spolu s technologickým pokrokem stále odbornější oblastí. Pouze váš servisní partner BMW je schopen provést práci přesně podle požadovaných standardů. Speciálně proškolení specialisté uvedou vaše BMW do technicky a opticky původního stavu při současném splnění všech podmínek nárazových testů. Jak lze očekávat, opravy jsou prováděny pomocí BMW Originálních dílů. A pokud vaše BMW potřebuje opravit lak, provádíme to pomocí barev BMW ColorSystem přátelských k životnímu prostředí.

JEDINÉ KLIKNUTÍ V APLIKACI BMW CONNECTED ZAVOLÁ BMW ASISTENČNÍ SLUŽBU.

Chytrý telefon zobrazuje BMW Asistenční službu přes aplikaci Connected.

JEDINÉ KLIKNUTÍ V APLIKACI BMW CONNECTED ZAVOLÁ BMW ASISTENČNÍ SLUŽBU.

Také v našem každodenním životě jsme konfrontováni s obrovským množstvím dat a dojmů. Dojde-li k výjimečné situaci, je nezbytné mít možnost okamžitě zaznamenat všechny důležité podrobnosti. Intuitivně a pohodlně. Aplikace BMW Connected vás spojí přímo s BMW Asistenčními službami při poruše a nehodě, a tudíž i s kompetentní kontaktní osobou.

BMW Asistenční služba přes kontrolní displej.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ BMW V PŘÍPADĚ NEHODY.

Rychlejší, jednodušší, pohodlnější: inovativní tísňové volání BMW v případě nehody nabízí okamžitou podporu při drobných nehodách v nízkých rychlostech. Vaše BMW díky senzorům rozpizná nehody v nízkých rychlostech, automaticky zobrazí upozornění na displeji iDrive a nabídne řidiči přímé spojení s asistenční službou BMW. Jedno kliknutí na ovladači iDrive spojí řidiče přímo se specialisty v asistenční službě BMW, kteří pak poskytnou odbornou podporu na základě dat týkajících se vozidla, přenášených prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo přímo na místě.

Přehled výhod.

• Automatické rozpoznání nehody.
• Asistence jedním kliknutím.
• Automatický přenos polohy
• Okamžitá podpora od BMW.
• V případě potřeby odtahová služba.
• Kontakt s BMW Autorizovaným/Servisním partnerem.

 • Požadavky/dostupnost

  Požadavky:

  • Volitelná výbava BMW Teleservices, BMW ConnectedDrive a Inteligentní tísňové volání dostupné od července 2017. Nabídka se může lišit podle země a modelu BMW.


  Dostupnost:

  • Z technických důvodů nemusí být každá nehoda automaticky detekována. V těchto vzácných případech lze tísňové volání BMW v případě nehody aktivovat manuálně.