PRÁVNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Používání vašich údajů uvedených výše je povoleno podle evropských právních předpisů pro ochranu údajů na základě těchto hlavních právních důvodů:

  • pokud jste souhlasili s jejich používáním (byl vám předložen formulář souhlasu ve vztahu k jakémukoliv používání a svůj souhlas můžete odvolat);
  • pokud je to nezbytné k uzavření smlouvy s vámi nebo jejímu plnění;
   pokud je musíme použít pro splnění zákonných povinností;
  • pokud je používáme pro dosažení oprávněného zájmu a naše důvody pro jejich použití převáží újmu na vašich právech na ochranu údajů (naše oprávněné zájmy zahrnují výzkum a vývoj produktů a služeb souvisejících s vozidly);
  • pokud je to nezbytné pro naši obranu, vedení řízení nebo vznesení nároku proti vám nebo třetí osobě.
   Některá použití mohou být povolena z jiných důvodů; pokud k tomu dojde, zjistíme tyto důvody a sdělíme vám je, jakmile to bude možné poté, co se o novém důvodu dozvíme.
    
  Více informací