Remote Software Upgrade Žena stojí před budovou a dívá se do svého chytrého telefonu

BMW REMOTE SOFTWARE UPGRADE 21-03.

Ať je vaše BMW neustále aktuální: Remote Software Upgrade 21-03 přináší mnoho nových rozšíření pro stávající funkce, opravy chyb a nové funkce. Všechny podrobnosti o obsahu a důležité informace naleznete v následujících poznámkách k novému vydání.

Více informací
BMW REMOTE SOFTWARE UPGRADE 21-03.

  NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BODY REMOTE SOFTWARE UPGRADE 21-03.

  Remote Software Upgrade 21-03 BMW řady 4 Cabrio jedoucí po ulici, tříčtvrteční pohled z boku

  Můžete se těšit na následující funkce a zdokonalení:

  • Integrace Amazon Alexa Car: „Alexo, přidej na můj nákupní seznam zubní pastu!“
  • BMW Maps: Tradiční textové pole pro zadávání adres je zpět!
  • Upozornění na nechtěné opuštění jízdního pruhu: Nyní si pamatuje vaše nastavení

  Opravy chyb:

  • Opravy chyb: Byly odstraněny problémy při změně hudebních skladeb v systému Android 11
  • Opravy chyb: Zobrazení Surround View
  • Oprava chyby: Přeprogramování řídicí jednotky (CCU) iX3 (G08 BEV)
  • Svolávací akce: Přeprogramování řídicí jednotky iX3 (G08 BEV)
  Remote Software Upgrade 21-03 Stojící BMW řady 4 Coupé, pohled zepředu
  Obecné informace:

  • Aktualizace funkcí a opravy chyb
  • Platnost Remote Software Upgrade a poznámky k vydání
  • Informace o předchozích verzích
  • Aktualizace pokynů k obsluze ve vozidle
  • Zvláštní informace o této aktualizaci
  • Specifické poznámky pro hybridní vozidla
  • Použití aplikace My BMW pro přenos dat

  FUNKCE A VYLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍCH FUNKCÍ.

  INTEGRACE AMAZON ALEXA.

  BMW Remote Software Upgrade Integrace Amazon Alexa do navigačního systému, detail

  „Alexo, přidej zubní pastu do mého nákupního seznamu!“

  Hlasová služba Amazonu ve vašem BMW, stejně jako jste zvyklí u domácích zařízení kompatibilních s Alexou. Během pobytu ve vozidle přidejte položky do svého nákupního seznamu, zkontrolujte stav své objednávky na Amazonu nebo si prohlédněte nejnovější výsledky fotbalových zápasů. Vše za jízdy, aniž byste museli sundávat ruce z volantu. Jednoduše řekněte „Alexo“ a pokračujte vaším hlasovým příkazem: „Alexo, kdo je prezidentem USA?“ nebo „Alexo, přidej zubní pastu do mého nákupního seznamu!“ Nyní můžete svoji chytrou domácnost ovládat hlasovým příkazem i z vašeho BMW. Stačí říct „Alexo, otevři garáž!“ a dostanete se do vašeho domu suchou nohou.

  BMW MAPS.

  BMW Remote Software Upgrade BMW Maps detailní pohled na navigační systém

  Tradiční textové pole pro zadávání adres je zpět!

  Poslouchali jsme, co jste říkali! Zpětnou vazbu našich zákazníků používáme také jako základ k neustálému zlepšování našich produktů, abychom nabídli co možná nejlepší zkušenosti při používání vašeho BMW. Z tohoto důvodu bylo nyní do navigačního systému s BMW Operačním systémem 7 opět navráceno známé textové pole pro zadávání adres. Vy se rozhodnete, kterou variantu zadání chcete použít. Proto vám aktualizace dává na výběr mezi zjednodušeným vyhledáváním v jednom poli nebo tradiční vstupní tabulkou obsahující zemi, město/oblast, ulici a číslo domu.

  UPOZORNĚNÍ NA NECHTĚNÉ OPUŠTĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU.

  Nyní si pamatuje vaše nastavení.

  Pokud nechcete při jízdě využívat intervencí funkce upozornění na nechtěné opuštění jízdního pruhu, můžete nyní tuto funkci trvale vypnout v menu vozidla. Poté tato funkce zůstane vypnuta i po opětovném nastartování vozidla, a to až do okamžiku, kdy ji znovu aktivujete.
  Více informací

  OPRAVY CHYB.

  Problémy při změně hudebních skladeb v systému Android 11 byly odstraněny.

  Tato aktualizace eliminuje známé problémy se zpracováním souborů s obaly alb hlavní jednotkou vozidla ve spojení s operačním systémem Android 11 a AVRCP1.6 jako aktivním protokolem Bluetooth.
  Více informací

  OPRAVY CHYB.

  Zobrazení Surround View.

  Může se stát, že obraz kamerového systému Surround View nebude na hlavním kontrolním displeji umístěn správně. Postižená vozidla spadající do technické kampaně se speciálním kódem vady 0066490100 budou opravena pomocí této aktualizace Remote Software Upgrade.
  Více informací

  OPRAVY CHYB.

  Přeprogramování řídicích jednotek iX3 (G08 BEV) (CCU).

  U vozidel, kterých se tato chyba týká, nemusí ve výjimečných případech dojít k automatickému přepnutí do režimu parkování, což vyvolá zobrazení kontrolního hlášení. Pokud je tato zpráva kontrolního systému vozu ignorována, hrozí nebezpečí, že se vozidlo rozjede. Tento problém je odstraněn touto aktualizací softwaru.

  Více informací

  SVOLÁVACÍ AKCE.

  Program iX3 (G08 BEV) řídicí jednotky (BMU).

  V případě velmi vážné nehody může dojít k poškození vysokonapěťového elektrického systému vozidla. Případné přepětí vysokonapěťového elektrického systému vozidla by mohlo poškodit řídicí jednotky a další komponenty. Funkce, které jsou k dispozici po nehodě, (např. výstražná světla, osvětlení vozidla nebo automatické tísňové volání) mohou být k dispozici pouze v omezeném rozsahu.

  Zákazníci, kterých se tato chyba týká, byli o této skutečnosti odpovídajícím způsobem informováni prostřednictvím zvláštního kódu závady 0061030600.

  Více informací

  OBECNÉ INFORMACE.

  Platnost aktualizace Remote Software Upgrade a Release Notes.

  Nové funkce a vylepšení stávajících funkcí v této aktualizaci jsou účinné, pouze pokud vaše vozidlo obsahuje potřebné prvky výbavy. Přečtěte si Integrovaný návod k obsluze vašeho vozidla, kontaktujte svého servisního partnera nebo zákaznickou linku BMW ConnectedDrive, kde získáte informace o konkrétní výbavě vašeho vozidla.
  Více informací

  Aktualizace funkcí a opravy chyb.

  Tato vzdálená aktualizace softwaru aktualizuje stávající funkce tak, aby splňovaly nejnovější a nejmodernější technologické standardy, a zahrnuje i opravy chyb.
  Více informací

  Informace o předchozích verzích.

  Informace o všech předchozích verzích vzdálené aktualizace softwaru najdete na zákaznickém portálu ConnectedDrive a na webových stránkách BMW ve vaší zemi.
  Více informací

  Aktualizace ve vozidle integrovaného návodu k obsluze.

  Tato aktualizace Remote Software Upgrade současně do vozidla dodá také nejnovější verzi integrovaného návodu k obsluze.
  Více informací
  BMW Remote Software Upgrade detail navigačního systému

  Speciální informace o této aktualizaci.

  DŮLEŽITÁ INFORMACE: Při spuštění a během aktualizace odeberte prosím všechna diagnostická zařízení z OBD (palubní knihy, GPS trackery), která používáte.

 • Automatické opětovné načítání aplikací ConnectedDrive může po aktualizaci určitou dobu trvat.

 • Opusťte a zamkněte auto až poté, co vypršelo odpočítávání aktualizace

 • Po aktualizaci mohou být některá nastavení obnovena na výchozí (například nastavení Connected Music nebo oznámení) a je třeba je znovu aktivovat.

 • Restartování některých systémů vozidla může způsobit, že se během aktualizace nebo po ní zobrazí některá upozornění. Věnujte prosím pozornost těmto upozorněním a sledujte, zda se po restartu stále zobrazují (např. parkovací brzda, porucha hnacího ústrojí)

 • DŮLEŽITÉ INFORMACE pro uživatele iOS: při přenosu aktualizace pomocí vašeho chytrého telefonu se ve vozidle připojte přes Bluetooth a WiFi v menu „Mobilní zařízení“. Pokud se ikona Bluetooth a/nebo WiFi zobrazí šedě, aktivujte prosím nejprve Aplikace a Bluetooth Audio v nastavení v submenu „Mobilní zařízení“.

 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro M modely: Výzva instalace k aktualizaci Remote Software Upgrade se může zobrazit pouze přibližně 30–60 minut po vypnutí motoru, protože motor musí vychladnout. Výzva se zobrazí před nastartováním motoru. Při příštím nastoupení do vozidla proveďte prosím instalaci před nastartováním motoru a počkejte, až se zobrazí výzva k instalaci

 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro uživatele výbavy BMW Drive Recorder: Po aktualizaci bude původní nastavení zresetováno a zaznamenaná videa budou smazána.
 • BMW Remote Software Upgrade Hybridní BMW na nabíjecí stanici, tříčtvrteční pohled zepředu

  Poznámky pro hybridní vozidla.

  • Pokud provádíte aktualizaci Remote Software Upgrade během nabíjení, proces nabíjení bude přerušen a nebude automaticky pokračovat.

  • Nastavení nabíjení a ovládání klimatizace lze po aktualizaci Remote Software Upgrade resetovat (např. nastavení nabíjení na 6 A namísto 16 A). Po dokončení aktualizace můžete znovu nastavit své preference v příslušných menu.

  • Aktualizací mohou být zobrazené kilometry ujeté na elektrický pohon vynulovány. O kilometry najeté na elektřinu vaše vozidlo nepřijde, protože jsou uloženy jinde ve vozidle. Pokud si přejete dokumentovat stav kilometrů ujetých na elektřinu, v takovém případě kontaktujte BMW Servis.
  Remote Software Upgrade využívá aplikaci My BMW pro přenos dat QR kód

  Použití aplikace My BMW k přenosu dat.

  POZNÁMKA: Jak používat aplikaci My BMW pro přenos dat se dozvíte na YouTube nebo pomocí QR kódu zobrazeného vlevo dole.

  Těšíme se na vaši zpětnou vazbu na zákaznické lince BMW ConnectedDrive, která nám pomůže neustále zlepšovat naši vzdálenou aktualizaci softwaru.
  Více informací