Dopad na klima BMW řady 5 Sedan G60 ICE

ENVIRONMENTÁLNÍ STOPA VOZU BMW.

DOPAD NA KLIMA.

UHLÍKOVÁ STOPA BMW ŘADY 5 SEDAN.

Každé vozidlo po celou dobu svého životního cyklu, od vývoje a výroby až po používání a recyklaci nebo likvidaci surovin a dalších materiálů, zanechává uhlíkovou stopu. Ekvivalenty CO₂ (CO₂e) jsou měrnou jednotkou pro standardizaci dopadu různých skleníkových plynů, jako je například metan, na klima.

Emise vznikající v dodavatelském řetězci, v logistice dopravy a při zajišťování energie ve fázích předcházejících výrobě se vykazují jako CO₂e. Při započítávání ekologické elektřiny se zohledňuje elektřina vyrobená z vlastních regenerativních výrobních systémů, smlouvy o přímých dodávkách a certifikovaný doklad o původu. Kompenzační opatření nejsou v tomto hodnocení zahrnuta.

UHLÍKOVÁ CO₂e STOPA BMW ŘADY 5 SEDAN.

Celkem: 45,7 t CO₂e

Šedé pozadí

10,4 t

Dodavatelský řetězec a logistika

Všechny údaje v t CO₂e (CO₂ ekvivalent)

Šedé pozadí

0,7 t

BMW výroba

Všechny údaje v t CO₂e (CO₂ ekvivalent)

Šedé pozadí

34,0 t

Fáze používání

Všechny údaje v t CO₂e (CO₂ ekvivalent)

Šedé pozadí

0,6 t

Konec životního cyklu

Všechny údaje v t CO₂e (CO₂ ekvivalent)

Vaše BMW 520i Vám bude předáno s 11,1 t CO₂e.

U vozidel se spalovacími motory vzniká největší procento CO₂e ve fázi jejich užívání, a to na základě spotřeby podle WLTP a ujetých 200 000 km. Proto klademe velký důraz na opatření snižující spotřebu a v aplikaci My BMW poskytujeme přehled o statistikách jízd. 

Hodnoty emisí v hodnocení životního cyklu se liší podle konkrétního modelu a výbavy, zde jsou uvedeny pro BMW 520i. U jiných nabízených modelů se hodnoty v různých fázích životního cyklu liší.

U srovnatelného modelu se vznětovým motorem, jako je 520d, jsou emise CO₂e při výrobě a na konci životnosti BMW na stejné úrovni, ačkoli ve fázi používání činí 30,9 t CO₂e. Emise v dodavatelském řetězci a logistice jsou mírně (< 1 t) vyšší než u modelu se zážehovým motorem.

EKOLOGICKÁ STOPA BMW ŘADY 5 SEDAN.

Další podrobnosti a studii hodnocení dopadu na životní prostředí během celého životního cyklu Vašeho BMW 520i najdete zde: