BMW UDRŽITELNOST

EKOLOGICKÁ STOPA VOZU BMW.

ÚVOD

ZMĚNA ZAČÍNÁ TRANSPARENTNOSTÍ

Ale jak mohu zjistit ekologickou stopu mého budoucího vozu? Odpovědí je BMW Ekologická stopa. Čtyři hlavní kritéria udržitelnosti a rozsáhlé hodnocení životního cyklu (LCA) ověřené německou agenturou pro technickou inspekci Vám poskytnou komplexní obraz. Jasně a transparentně. Pomohou Vám učinit rozhodnutí postavené na základě reálných informací.

BMW Udržitelnost 2023 ekologická stopa vozu dopad na klima

DOPAD NA KLIMA

OD ZROZENÍ AŽ DO KONCE.

EMISE V PRŮBĚHU CELÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU.

BMW Group se dobrovolně zavázala dodržovat cíl Pařížské dohody o klimatu ve výši 1,5 stupně. Ekologickou stopu našich vozů udáváme jako ekvivalent k CO₂, tedy jako CO₂e. Tato naměřená hodnota je měrnou jednotkou pro standardizaci dopadu různých skleníkových plynů, jako je například metan, na klima. My se i nadále snažíme tento dopad snižovat. Ještě předtím, než BMW opustí továrnu, a také po skončení jeho životnosti.

BMW Udržitelnost 2023 větrná energie

Zelená energie.

Více energie z obnovitelných zdrojů v dodavatelském řetězci, při výrobě a v nabíjecí síti BMW. BMW již nyní pokrývá 100 % externích energetických potřeb svých závodů zelenou elektřinou. A také naši dodavatelé ji ve své výrobě stále více využívají.

BMW Udržitelnost 2023 solární energie

Cirkulární ekonomika.

Šetření zdrojů a udržování materiálu v oběhu co nejdéle. V naší výrobě prosazujeme zásadu oběhového hospodářství – cirkularity. V principu to znamená, že se recykluje více komponentů a materiálů, díky čemuž se spotřebovává méně surovin.

BMW Udržitelnost 2023 ekologická stopa vozu hospodárnost

HOSPODÁRNOST

DOSÁHNOUT MAXIMA S MINIMEM.

SNÍŽENÍ SPOTŘEBY A PRODLOUŽENÍ DOJEZDU.

Hospodárnost znamená dosažení maximálního dopadu s minimálními zdroji. BMW EfficientDynamics je u BMW již po několik generací vozidel hlavním pilířem strategie udržitelnosti. Díky inovativním řešením se daří poskytovat více radosti z jízdy v kombinaci s nižší spotřebou a delším dojezdem.

BMW Udržitelnost 2023 ekologická stopa vozu efektivní výroba

VYROBENO S MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITOU.

Použití vysokopevnostních ocelí s hliníkovými dveřmi a víkem zavazadlového prostoru snižuje hmotnost. Aerodynamická kola, klapky regulující proudění vzduchu a další opatření snižují aerodynamický odpor. Inteligentní řízení teploty snižuje spotřebu energie. Vozy BMW jsou navrženy tak, aby poskytly více radosti z jízdy v kombinaci s nižší spotřebou a delším dojezdem.

BMW Udržitelnost 2023 ekologická stopa vozu aplikace My BMW

NIŽŠÍ SPOTŘEBA ZÁSLUHOU APLIKACE My BMW.

Aplikace My BMW poskytuje praktické tipy a nápady pro hospodárnější jízdní styl. Zobrazuje Vaši minulou spotřebu a porovnává ji s podobnými vozy z komunity. Navrhne Vám praktické rady, jak snížit spotřebu a jezdit úsporněji. To vše při zachování návykové radosti z jízdy.

BMW Udržitelnost 2023 ekologická stopa vozu cirkulární ekonomika

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE.

OCHRANA ZDROJŮ POUŽÍVÁNÍM RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ.

Naším cílem je šetřit přírodní zdroje a dlouhodobě udržet v oběhu vysoce kvalitní materiály. Proto v našich vysokonapěťových bateriích nebo plastech používáme recyklované materiály, například druhotný hliník. Cílem přístupu BMW „sekundární má přednost“ je postupně rozšířit podíl recyklovaných a znovu použitých materiálů na 50 %. Zároveň navrhujeme naše vozy tak, aby je bylo možné po skončení jejich životnosti snadněji rozebrat a znovu použít.

BMW Udržitelnost 2023 ekologická stopa vozu dodavatelský řetězec

DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC

RESPEKT PRO LIDI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

EKOLOGICKÉ A SOCIÁLNÍ POŽADAVKY V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI.

Zodpovědnost znamená rozebrání věcí do detailů. Právě proto víme, z čeho jsou naše vozy vyrobeny. A velmi pečlivě sledujeme naše dodavatelské řetězce surovin. Tímto způsobem pomáháme respektovat lidská práva a dodržovat ekologické normy.

POZNEJTE PRŮKOPNÍKA UDRŽITELNÉ MOBILITY.

BMW Udržitelnost 2023 Neue Klasse

NEUE KLASSE: NAŠÍ VIZÍ JE UDRŽITELNOST

Poznejte inovace zítřka již dnes. Neue Klasse je Vaší vstupenkou do světa cirkulární, digitální a elektrické budoucnosti. Naše nové vozy kombinují ryzí radost z jízdy s nejvyšší úrovní hospodárnosti. Při výrobě se snažíme šetřit zdroje a pokud je to možné, používat recyklované materiály.

BMW Udržitelnost 2023 ekologická stopa vozu G60 udržitelnost BMW i5 a BMW řady 5 Sedan

UDRŽITELNOST NOVÉHO BMW ŘADY 5.

Jaká je ekologická stopa elektrického BMW i5? A co si představit pod hodnocením životního cyklu nového BMW řady 5 Sedan? Více informací o naší první zprávě o ekologické stopě vozu najdete: