ENVIRONMENTÁLNÍ STOPA VOZU BMW.

DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC.

LIDSKÁ PRÁVA A ENVIRONMENTÁLNÍ STANDARDY.

Sociální udržitelnost v rámci společnosti, v dodavatelském řetězci a také ve společnosti hraje pro BMW Group klíčovou roli. Již řadu let usilujeme o dodržování lidských práv a platných environmentálních norem v rámci globálního dodavatelského řetězce našich vozidel. Abychom toho dosáhli, spoléháme na vzájemnou spolupráci, protože jen společně můžeme účinně čelit rizikům v našem dodavatelském řetězci.

Využíváme přitom seznam opatření a provázanost školení, smluvních dohod, certifikace a testování pomocí dotazníků a auditů. Konkrétní potřebu opatření zjišťujeme prostřednictvím pravidelné analýzy rizik, která nám umožňuje identifikovat suroviny, jejichž nákup a zpracování s sebou nese zvýšená rizika (možné negativní dopady) na lidi a životní prostředí.