BLÍŽE KAŽDODENNÍMU PROVOZU. MÉNĚ NEJASNOSTÍ.

Změna ve způsobu měření spotřeby paliva, emisí a škodlivých látek.

BLÍŽE KAŽDODENNÍMU PROVOZU. MÉNĚ NEJASNOSTÍ.

Změna ve způsobu měření spotřeby paliva, emisí a škodlivých látek.

BLÍŽE KAŽDODENNÍMU PROVOZU. MÉNĚ NEJASNOSTÍ.Změna ve způsobu měření spotřeby paliva, emisí a škodlivých látek.

V roce 1992 byl představen měřící cyklus New European Driving Cycle (NEDC). Od té doby byla tato procedura u silničních vozidel používána k určení spotřeby paliva a emisí. Podmínky tohoto laboratorního testu však vždy trpěly nedostatky v určování reálných hodnot spotřeby a emisí.


Proto začne být NEDC od podzimu 2018 postupně nahrazován novým měřícím cyklem, nazvaným WLTP (World Harmonized Light Vehicles Test Procedure).


Tento laboratorní test bude doplněn také testem emisí, který bude měřit výstupy škodlivin přímo na silnici: RDE (Real Driving Emissions).

NOVÁ MĚŘÍCÍ PROCEDURA WLTP.

Zásluhou realističtějších podmínek testu jsou naměřeny realističtější hodnoty spotřeby paliva a emisí.

Nová měřící procedura WLTP je založena na přiblížení testovacích podmínek podmínkám ve skutečném světě, což znamená, že výsledné hodnoty budou mít vyšší relevanci vzhledem k tomu, jak řidič své vozidlo skutečně používá. Jednou ze změn je významně delší doba trvání testu, stejně jako předdefinované a výrazně vyšší rychlosti dosahované v testu.


Pro zajištění přesnějšího určení emisí CO2 bude nová procedura zahrnovat nejen standardní položky výbavy vozidla – jak tomu bylo dříve – ale také volitelnou výbavu vozu. Výsledkem budou dvě komunikované hodnoty pro každý typ vozidla: nejnižší a nejvyšší možná hodnota standardní spotřeby v závislosti na zvolených položkách výbavy.


V případě specifické konfigurace vozidla však může být udána přímo konkrétní standardní hodnota.


Díky WLTP budete v budoucnu moci lépe zhodnotit spotřebu a emise CO2 vozidla. Vzhledem k tomu, že tyto hodnoty budou měřeny realističtěji než dříve, lze u vozidel se spalovacími motory očekávat vyšší hodnoty spotřeby a emisí CO2. U elektrických vozidel dojde ke snížení elektrického dojezdu.


BMW již v tuto chvíli pracuje na přechodu na novou testovací proceduru a připravuje svoje portfolio krok za krokem představením nových modelů a nových verzí motorů nebo technickými úpravami. Tak bude zajištěn plný soulad s metodikou WLTP napříč celou flotilou BMW Group.


Od září 2018 budou všichni výrobci automobilů v EU, stejně jako ve Švýcarsku a Turecku, ze zákona povinni vyrábět jen vozidla, která byla otestována v souladu s procedurou WLTP. Přechod v rámci jednotlivých trhů bude záviset na legislativě jednotlivých států. Nicméně do prosince 2020 musí všechny země, které přijaly legislativu EU pro schvalování nových vozidel, udávat pro všechny automobily hodnoty WLTP.

„Nový test zajistí, že výsledky laboratorních měření budou lépe odrážet reálné vlastnosti vozu.“
Evropská asociace výrobců automobilů

SROVNÁNÍ WLTP A NEDC.

Toto jsou specifické rozdíly mezi starou a novou měřící procedurou.

Druh metodiky
NEDC
WLTP
Trvání testu
20 min
30 min
Vzdálenost testu
11 km
23,5 km
Čas strávený stáním
25 %
13 %
Testovací fáze
Městská, mimoměstská, (kombinovaná)
Nízká, střední, vysoká, extra vysoká (kombinovaná); (plus „Město“ pro elektrická vozidla a vozidla s plug-in hybridním pohonem)
Rychlost
Průměr: 34 km/h
Maximum: 120 km/h
Průměr: 46,6 km/h
Maximum: 131 km/h
Teplota při zahájení testu
20–30° C
Studený start
14° C
(testováno při teplotě 23° C upraveno na 14° C)
Studený start
Prvky speciální výbavy
Nebere se v úvahu.
Všechny prvky výbavy jsou brány v potaz z hlediska vlivu na aerodynamiku, hmotnost a valivý odpor.

SKUTEČNÉ JÍZDNÍ EMISE.

Zmenšení hodnot znečištění v provozu.

Kromě WLTP bude pro všechny automobilky od září 2018 povinný také test RDE (Real Driving Emissions). V testech RDE jsou emise škodlivých látek, jako jsou pevné částice nebo oxidy dusíku (NOx), měřeny přímo na silnici. Tato metoda určuje průměrné hodnoty emisí, které lze očekávat v každodenním provozu.


V zájmu snížení těchto hodnot znečištění využívá BMW u svých modelů celou řadu technologií pro snížení emisí: Tato řešení zahrnují BluePerformance se systémem SCR (Selective Catalytic Reduction) a filtry pevných částic u automobilů se vznětovými i zážehovými motory. Díky tomu je BMW schopné splnit přísné požadavky emisních standardů EU6c, které budou pro všechna vozidla povinné od podzimu 2018. Emisní standard EU6c předepisuje nižší limity pro vozidla se zážehovými motory ve srovnání s EU6b. Stejný limit platí pro vozidla se vznětovými motory v rámci cyklu pro EU6b i EU6c.

EMISNÍ STANDARDY EU.

EMISNÍ STANDARDY EU.

Klesající hodnoty. Rostoucí výzvy.

Emisní standardy EU definují v zemích EU platné limity pro emise, jako jsou oxidy dusíku nebo pevné částice. Tyto limity se liší podle typu a motoru vozidla. V zájmu ochrany klimatu procházejí tyto limity neustálým zpřísňováním. To staví výrobce automobilů před nové výzvy.

ZÁŘÍ 2017.

ZÁŘÍ 2017.

Postupný přechod na WLTP a RDE začne probíhat od září 2017.

ZÁŘÍ 2018.

ZÁŘÍ 2018.

Všechna nová vozidla musí být certifikována v souladu s WLTP a splnit také limity pro emise pevných částic v rámci měřící procedury RDE. To zajistí srovnatelnost hodnot emisí CO2 a spotřeby paliva u všech vozidel.

ZÁŘÍ 2019.

ZÁŘÍ 2019.

Všechna nově vyrobená a registrovaná vozidla budou muset podle podmínek RDE plnit také limity RDE pro NOx.

PROSINEC 2020.

PROSINEC 2020.

Země, které přijmou legislativu EU pro schvalování vozidel, musí zveřejňovat pro všechna vozidla hodnoty WLTP.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY.

Vaše otázky. Naše odpovědi.

 • Co je WLTP?

  Zkratka WLTP znamená „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“, tedy „Světovou harmonizovanou testovací proceduru pro osobní automobily“.

  Její součástí je nová testovací procedura, která přináší realističtější určení spotřeby paliva a emisí CO2 vozidel, a bude pro všechna vozidla právně závazná od září 2018. WLTP postupně nahradí dosud používanou metodiku NEDC.

 • Co je to WLTP jízdní cyklus?

  Spotřeba a emise automobilu závisejí na stylu jízdy. Proto byla jízdní data pro WLTP sbírána po celém světě. Tato data představují čtyři reprezentativní fáze s různými průměrnými rychlostmi: nízkou, střední, vysokou a extra vysokou. V rámci každé z těchto fází dochází k různým intenzitám akcelerace, brzdění a zastavení tak, aby odpovídaly situacím relevantním pro každodenní ježdění. Kombinace těchto fází tvoří dohromady jízdní cyklus.

 • Jak se BMW připravuje na novou proceduru WLTP?

  BMW již v tuto chvíli pracuje na přechodu k nové testovací proceduře a krok za krokem připravuje svoje produktové portfolio přidáváním nových modelů, nových verzí motorů či technických úprav. To umožní kompletní splnění požadavků WLTP pro celou flotilu BMW Group.

 • Co WLTP znamená pro mě?

  Díky WLTP získáte ještě lepší a reálnější způsob srovnání skutečné spotřeby paliva a produkce emisí CO2. Zároveň však budou realističtější hodnoty znamenat zvýšení údajů o spotřebě a emisích CO2 u vozidel se spalovacími motory a snížení elektrického dojezdu u elektrických vozidel (včetně plug-in hybridů).

 • Co je RDE?

  Zkratka RDE znamená „Real Driving Emissions“, tedy „Emise ve skutečném provozu“. Jde o novou proceduru, která určuje množství škodlivých látek, jako jsou oxidy dusíku a pevné částice. Klíčovým faktorem je to, že k měření dochází na silnici v realistických provozních podmínkách a nikoliv v laboratoři. Pro tento účel je k výfuku vozidla připojeno zařízení známé jako PEMS (Portable Emissions Measurement System – Mobilní systém měření emisí).

 • Co je norma EU6?

  Euro 6 je označení současných standardů emisí škodlivých plynů. Ty definují nižší maximální hodnoty pro pevné částice a oxidy dusíku než EU5. Od podzimu 2018 vstoupí v platnost emisní standard EU6c, který ve srovnání s EU6b vyžaduje ještě nižší hodnoty podílu pevných částic v emisích vozidel se zážehovými motory. U vznětových motorů platí stejné limity pro normy EU6b i EU6c.

 • Co to znamená selektivní katalytická redukce SRC?

  Aby bylo možné dále snížit emisní hodnoty, je do vznětových motorů vstřikována kapalná močovina označovaná AdBlue. Ta reaguje s oxidy dusíku a snižuje jejich podíl v emisích. Zůstává voda, dusík a CO2.

 • Co je BluePerformance?

  BMW používá pro další snížení emisí oxidů dusíku technologii BluePerformance. Tato technologie dovoluje další optimalizaci emisí u vznětových motorů. Kromě filtru pevných částic a katalyzátoru s ukládáním NOx je do některých modelů montován katalyzátor SCR (Selective Catalytic Reduction) se vstřikováním AdBlue, který zaručuje významné snížení množství oxidů dusíku ve výfukových plynech.

 • Co je filtr pevných částic?

  Filtr pevných částic je zařízení omezující množství pevných částic ve vznětových motorech, a v poslední době také v zážehových motorech.