ŽIVOT JE PLNÝ PŘEKVAPENÍ. NE VŠAK V PŘÍPADĚ VAŠICH NÁKLADŮ NA OPRAVY.

BMW Service Inclusive. Pevné náklady. Kompletní služby.

S BMW Service Inclusive si můžete užívat radost z jízdy v plném rozsahu. Po Vámi zvolenou dobu nemusíte ztrácet čas přemýšlením o nákladech na údržbu, prohlídku nebo výměnu opotřebitelných dílů. V rámci BMW Service Inclusive jsou tyto práce zahrnuty pro nová i ojetá vozidla – včetně originálních BMW dílů. To neplatí pouze v rámci České republiky, ale po celém světě u všech participujících se servisních center BMW. V případě, že byste své BMW prodávali, dojde k automatickému přenosu paketu BMW Service Inclusive na nového vlastníka, což napomáhá zvyšovat hodnotu Vašeho vozidla při následném prodeji.

BALÍČKY BMW SERVICE INCLUSIVE.

Který balíček nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům? Vybírejte z BMW Service Inclusive a BMW Service Inclusive Plus. A když zkombinujete doplňkovou možnost prodloužené záruky BMW se servisním paketem BMW Service Inclusive Plus, získáte úplný rozsah služeb. Kromě pokrytí prací údržby a oprav opotřebitelných dílů  je také rozšířen Váš nárok na záruční opravy po uplynutí standardní záruční lhůty.

Vyberte si nejvhodnější balíček pro Váš vůz.

 • BMW Service Inclusive

  Balíček BMW Service Inclusive pokrývá všechny běžné údržbářské práce i potřebné Originální díly BMW a olej.

  Rozsah služeb:

  Údržba
  • Výměna motorového oleje, včetně dolití a filtru
  • Pravidelná kontrola vozidla dle standardů BMW
  • Kontrola/výměna vzduchového filtru
  • Kontrola/výměna palivového filtru
  • Kontrola/výměna pylového filtru
  • Kontrola/výměna zapalovacích svíček
  • Kontrola/výměna brzdové kapaliny

  Tento balíček si můžete zakoupit s dobou trvání smlouvy deset let a proběhem až 200 000 km.

 • BMW Service Inclusive Plus

  Balíček BMW Service Inclusive Plus pokrývá všechny běžné údržbářské práce, opravy běžného opotřebení i potřebné Originální díly BMW.

  Rozsah služeb:

  Údržba
  • Výměna motorového oleje včetně dolití a filtru
  • Pravidelná kontrola vozidla dle standardů BMW
  • Kontrola/výměna vzduchového filtru
  • Kontrola/výměna palivového filtru
  • Kontrola/výměna pylového filtru
  • Kontrola/výměna zapalovacích svíček
  • Kontrola/výměna brzdové kapaliny

  Opotřebení
  • Výměna předního/zadního brzdového obložení
  • Výměna předních/zadních brzdových kotoučů
  • Výměna spojky
  • Výměna lišt stěračů (v rámci výměny motorového oleje)

  Tento balíček si můžete zakoupit s dobou trvání smlouvy deset let a proběhem až 200 000 km.

  S platností od 31.3.2017 je možné balíček BMW Service Inclusive Plus zakoupit pouze současně s novým vozem. Jakékoliv další rozšíření či aktualizace není dodatečně možná.

 • BMW Repair Inclusive

  BMW Repair Inclusive prodlužuje standardní záruční dobu a dává Vám tak možnost uplatnit nárok na odstranění závad i po uplynutí prvních 24 měsíců. V případě nutnosti opravy v dohodnutém období / počtu ujetých kilometrů budou náklady uhrazeny.

  Tento balíček si můžete zakoupit s dobou trvání smlouvy až 5 let a proběhem 200 000 km. BMW Repair Inclusive lze kombinovat se všemi balíčky BMW Service Inclusive.

  S platností od 31.3.2017 je možné si BMW Repair Inclusive zakoupit pouze současně s novým vozem. Jakékoliv další rozšíření či aktualizace není dodatečně možná.

NAŠE SERVISNÍ BALÍČKY: PŘESNÁ ČÍSLA

Buďte v pohybu v dokonale servisovaném BMW: Pomocí kalkulátoru BMW Repair Inclusive si můžete zvolit paket, který nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům.

Vyberte si nejvhodnější balíček pro Váš vůz.

PŘEHLED VAŠICH VÝHOD.

• Kompletní kontrola nákladů: Práce údržby a opravy opotřebitelných dílů s použitím originálních dílů BMW v kombinaci se servisními zkušenostmi – vše za atraktivní pevnou sazbu.
• Svoboda volby: Můžete si vybrat z různých balíčků. Každý z těchto balíčků zahrnuje různou řadu služeb.
• Mezinárodní platnost: BMW Service Inclusive platí po celém světě v zapojených servisních centrech BMW.
• Dlouhá životnost: Pravidelná údržba zaručuje platnost záručních nároků a zachování vozidla v perfektním stavu.
• Přenositelnost: BMW Service Inclusive přechází na dalšího vlastníka, což zajišťuje zachování hodnoty.

Vyberte si nejvhodnější balíček pro Váš vůz.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Zde najdete několik často kladených dotazů o službě BMW Service Inclusive a přehled všech odpovědí.

 • Co je BMW Service Inclusive?

  S BMW Service Inclusive si můžete užívat radost z jízdy v plném rozsahu. Nyní nemusíte ztrácet čas přemýšlením o nákladech na údržbu, prohlídku nebo výměnu opotřebitelných dílů. Provedete jednorázovou platbu a potom, v závislosti na zvoleném paketu/smlouvě, máte nárok na opravy a práce údržby, opravy opotřebitelných dílů a také opravy, které překračují standardní záruční dobu.

 • K čemu Vás jako zákazníka opravňuje BMW Service Inclusive?

  Jako zákazník BMW Service Inclusive máte nárok na veškeré služby zahrnuté do příslušného balíčku – bez dalších nákladů. To platí po sjednanou smluvní dobu nebo dokud nepřekročíte počet ujetých kilometrů uvedený ve smlouvě (podle toho, co nastane dříve).

 • Jaké služby pokrývá BMW Service Inclusive?

  Paket BMW Service Inclusive zahrnuje:
  Údržba
  • Výměna motorového oleje, včetně dolití a filtru
  • Pravidelná kontrola vozidla dle standardů BMW
  • Kontrola/výměna vzduchového filtru
  • Kontrola/výměna palivového filtru
  • Kontrola/výměna pylového filtru
  • Kontrola/výměna zapalovacích svíček
  • Kontrola/výměna brzdové kapaliny

  Paket BMW Service Inclusive Plus zahrnuje:
  Údržba
  • Výměna motorového oleje, včetně dolití a filtru
  • Pravidelná kontrola vozidla dle standardů BMW
  • Kontrola/výměna vzduchového filtru
  • Kontrola/výměna palivového filtru
  • Kontrola/výměna pylového filtru
  • Kontrola/výměna zapalovacích svíček
  • Kontrola/výměna brzdové kapaliny

  Opotřebení
  • Výměna předního/zadního brzdového obložení
  • Výměna předních/zadních brzdových kotoučů
  • Výměna spojky
  • Výměna lišt stěračů (v rámci výměny motorového oleje)

  Balíček BMW Repair Inclusive zahrnuje:
  • Prodloužení Vaší standardní dvouleté záruky, právo na úhradu oprav závad vozidla.

  BMW Service Inclusive platí pouze při provozování vozidla vhodným způsobem a provádění prací údržby v požadovaných intervalech a v souladu se specifikacemi výrobce.

 • Na jaké modely se vztahuje BMW Service Inclusive?

  BMW Service Inclusive je k dispozici pro všechny modely.
  Podrobné informace získáte u Vašeho BMW Autorizovaného dealera.

 • Kdy začíná doba platnosti BMW Service Inclusive?

  Doba platnosti začíná od data první registrace vozidla (počátek záruky).

 • Kdy končí doba platnosti BMW Service Inclusive?

  Nárok na služby BMW Service Inclusive zaniká při dosažení jednoho z limitů (ujetá vzdálenost v kilometrech nebo doba trvání smlouvy v letech). Pokud dojde k prodeji vozidla před dosažením některého z těchto limitů, přechází nárok na nového vlastníka a následně platí, dokud nebude dosažen některý z limitů. Maximální doba platnosti a maximální počet ujetých kilometrů pro balíčky BMW Service Inclusive je 10 let nebo 200 000 km.

 • Přechází v případě prodeje vozidla nárok na služby BMW Service Inclusive na nového vlastníka?

  Ano. Balíček je vázán přímo na vozidlo, a proto jej může nový vlastník využívat za stejných podmínek a po stejně dlouhou dobu jako předchozí vlastník.

 • Jaké jsou náklady na balíček BMW Service Inclusive?

  Podrobné informace a ceny Vám sdělí BMW Autorizovaný dealer.

 • Jaké jsou pro Vás jako zákazníka výhody BMW Service Inclusive?

  Emocionální výhoda:
  • Žádné starosti díky pocitu „all inclusive“.
  • Mezinárodní platnost (platí i v zahraničí).
  • Flexibilita (služby můžete využívat u všech zapojených prodejců BMW).
  • Bezpečnost a důvěra díky používání originálních náhradních dílů a profesionálním službám.
  Faktor nákladů:
  • Transparentnost nákladů a hospodárnost oprav a údržby.
  • Žádné skryté náklady, žádná „nepříjemná překvapení“.
  • Vynikající poměr nákladů a služeb.
  • Zvýšení hodnoty Vašeho vozidla v případě následného prodeje.
  • Zajištění pro případ zvýšení cen.

 • Je možné výhody BMW Service Inclusive čerpat u jiného prodejce, než bylo vozidlo zakoupeno?

  Ano. BMW Service Inclusive platí po celém světě u všech participujících servisních partnerů BMW.

 • Je možné balíček zakoupit nebo rozšířit později u jiného prodejce, než bylo vozidlo zakoupeno?

  Ano, do 30.3.2017 je možné si balíček zakoupit u všech participujících prodejců/servisních partnerů BMW.

  S účinností od 31.3.2017.

  Balíček je možné objednat pouze současně s koupí nového vozu u jakéhokoliv BMW Autorizovaného dealera a jakékoliv další rozšíření či aktualizace není dodatečně možná.