OCHRANNÁ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ O POLOZE.

  Některé služby lze nabízet, pouze pokud poskytnete údaje o své poloze nebo o poloze svého vozidla. Důvěrnost údajů o této poloze bereme velmi vážně.
  Následující ochranná opatření platí pro údaje o poloze (včetně údajů, k nimž se přistupuje v rámci postupů pro servis vozidla):

   

  • ve formátu souvisejícím s vámi nebo vaším vozidlem jsou uchovávány pouze tak dlouho; jak je nezbytné pro splnění účelu, k němuž byl poskytnut souhlas.
  • V tomto formátu jsou získávány a je k nim přistupováno pouze v případě, že je to nezbytné pro poskytnutí požadované služby, nebo pokud jsme povinni tyto údaje uchovat anebo poskytnout ze zákona (a pokud jsme povinni poskytnout údaje donucovacím orgánům nebo jakékoliv jiné třetí osobě, budeme vás o tom informovat, ledaže by tím byla dotčena prevence nebo odhalování trestné činnosti nebo ledaže tak nesmíme učinit).
  • Údaje o poloze vozidla a údaje o poloze zařízení nejsou propojeny, pokud to není nutné pro poskytnutí požadované služby.
  • Pro jakékoliv další použití údajů o poloze pro účely analýzy budou využity pouze nevratně anonymizované soubory údajů.

  Spolu s prodejcem můžeme mít přístup k údajům o poloze vozidla a BMW AG může mít přístup k údajům o poloze zařízení prostřednictvím poskytovaných služeb (např. ConnectedDrive).

  Pokud jste zakoupili vozidlo nebo jste si aktivovali či nakonfigurovali službu nebo aplikaci (např. ConnectedDrive nebo Connected App), poskytneme vám podrobný popis získaných údajů o poloze pro poskytnutí služby závislé na údajích o poloze. Upozorňujeme, že pokud omezíte shromažďování údajů o své poloze, může se stát, že vám některé funkce svých služeb nebudeme schopni poskytnout.

  Více informací